I kriser og konflikt er barn spesielt sårbare. I tillegg til nødhjelp, må barna beskyttes mot vold og overgrep, og de trenger utdanning og helsehjelp. Du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Rohingyaene flykter

Akkurat nå opplever Bangladesh en enorm flyktningsituasjon. Over 800 000 voksne og barn fra den muslimske minoriteten Rohingya, har de siste månedene flyktet over grensen fra Myanmar. Plan International har nylig fått tillatelse til å starte opp humanitær respons i flyktningleirene i Cox Bazar i Bangladesh. I første omgang er innsatsen rettet mot å beskytte barna, sikre rent vann og gode sanitære forhold.

Plan International Norge har bevilget 700 000 kr fra Katastrofefondet til dette arbeidet. Midlene går blant annet til opplæring i smittevern. Grunnleggende hygieneutstyr er delt ut til flyktningene, og flere midlertidige latriner har blitt satt opp. Gode rutiner for håndvask etter toalettbesøk, avfallshåndtering og ikke minst rent vann er avgjørende for å kunne holde seg friske. Myndigheter i Bangladesh har fått opplæring i hvordan identifisere og hjelpe barn som har blitt adskilt fra sine foreldre.

Sultkatastrofen

Millioner av mennesker står nå ovenfor en sultkatastrofe i det østlige Afrika. Barna er spesielt sårbare - mange er kritisk underernært, og sykdom sprer seg. Plan arbeider i Sør-Sudan, Etiopia, Kenya og flere av de berørte landene. Her driver vi matvareprosjekter og gir humanitær hjelp. Behovet er fortsatt stort, takk for at du vil bidra! 

Våren 2017 responderte vi med midler fra katastrofefondet. Støtten har blant annet bidratt til at flere tusen mennesker har fått mat gjennom månedlig utdeling av mat. Bønder har fått nødvendige redskap og opplæring i å dyrke jorden, slik at den tåler tørke. I tillegg har medisiner og fôr til dyr blitt kjøpt og distribuert til lokalsamfunn rammet av sultkatastrofen.

Barn, gravide kvinner og ammende mødre har fått klinisk undersøkelse og behandling for underernæring. Distribusjon av myggnett har bidratt til forebygging av malaria. 

Lokaler med trygge rammer for undervisning og lek har blitt satt opp. Representanter lokalsamfunnet har fått opplæring om hvordan beskytte barn mot vold og overgrep.

Støtt Plans katastrofefond og bidra til:

  • Nødhjelp som mat og rent vann.
  • Beskyttelse av barn mot vold og overgrep i en vanskelig og gjerne uoversiktlig situasjon.
  • Skolegang – under en katastrofe er det ekstra viktig å opprettholde skolegangen. Det sikrer stabilitet og trygghet i hverdagen, og bidrar positivt til den psykososiale tilstanden til barna.
  • Gjenoppbygging av lokalsamfunn og hjelp til å takle vanskelige opplevelser. Plan tenker langsiktig og samarbeider tett med lokalsamfunn og myndigheter.
  • Forebygging av katastrofer, enten ved å redusere faren for at katastrofen inntreffer eller bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.

Vil du støtte katastrofefondet fast hver måned?

> Les mer her

Andre måter å støtte på:

  • Givertelefon: 820 44 123 – ring og gi 200 kroner via telefonregningen
  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Katastrofefondet")