• en liten båt med to fiskere på vei ut på havet
  To fiskere på vei ut for å sette garn Foto: Plan
 • Lærer og elever i skoletime
  Skoletime. Foto: Tanja Mikkola/Plan
 • To elefanter dytter ned stolper med snabelen
  Elefanter jobber med å rive ned trestolper Foto: Plan
 • En kvinne kjøper tørket fisk på markedet
  En kvinne kjøper tørket fisk på markedet Foto: Plan
 • Damer danser for helsa i tradisjonelle drakter
  Danser for helsa. Foto: Plan International
 • En kvinne og to barn står utenfor et hus
  En liten familie utenfor huset sitt Foto: Plan
 • Jente sitter ved skolepulten i skoleuniform
  Skoe er gøy! Foto: Alice Clements/Plan
 • To kvinner vasker klær i en dam
  Utendørs klesvask Foto: Benno Neelman/Plan
 • Stor fiskebåt står plassert på stranda
  Fiskebåt på stranda. Foto: Plan International
 • Gutt maler happy birthday på et stort skilt
  Bursdagsforberedelser. Foto: Rasika Fernando/Plan

...kan du oppleve alt fra høylandets frodige teplantasjer til kystens endeløse strender. Du kan vandre rundt i kulturbyen Kandy, se de spektakulære buddhist-templene i Dambulla, eller oppleve jungelens rike dyreliv.

Den lille vakre øya sør for India har de siste årene blitt et populært turistmål. Økonomien i landet er i god vekst, og landet er ikke lenger regnet som et utviklingsland – men et mellominntekstland. Sammenlignet med andre land i Sørøst Asia har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Og menneskene er ualminnelig vennlige og gjestfrie.

Samtidig vokser mange barn her opp i en kultur hvor man lærer å være mistenksom overfor mennesker fra andre etniske grupper. Flere tiår med konflikt og en blodig borgerkrig har satt dype spor, og man kan fortsatt føle spenningen mellom den singalesiske majoriteten og tamilene som er i mindretall. Sri Lanka har mest kriminalitet i regionen, og  og orden gjør at mange tar loven i egne hender. . En av tre lever fortsatt under fattigdomsgrensen, og kvinner diskrimineres både i utdanningssystemet og arbeidslivet.

Å vokse opp på Sri Lanka

De fleste barn som blir født på Sri Lanka har gode sjanser for å få en sunn start på livet. Helsevesenet fungerer godt, og statisikken viser at barnedødeligheten i landet ble redusert med hele to tredeler i løpet av bare et par tiår.

Sri Lanka har også et relativt godt utdanningssystem der det er obligatorisk for alle barn å gå på skolen fra du er fem til 14 år gammel. Men selv om jentene ofte gjør det bedre enn guttene på prøvene, er skolen også et sted hvor jentene sosialiseres inn i et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det forventes av mange at de skal tre inn i rollen som mor og hustru, og har som unge kvinner lite de skulle sagt i politikken og arbeidslivet.

Vold mot barn er også et utbredt i landet. Både lærere og foreldre bruker fysisk vold for å disiplinere barna i oppdragelsen, noe som er sosialt akseptert. Seksuell vold, kidnapping og menneskehandel der unge såbare jenter bli tvunget inn i prostitusjon, er dessverre et økende problem.

Plans arbeid på Sri Lanka

Inkluderende utdanning
Selv om skolen i teorien skal være for alle, er det likevel noen som faller utenfor eller blir hengende etter. Utdanningssystemet på Sri Lanka har store mangler når det gjelder inkludering av barn med ulike behov. Skolebygningene er sjelden tilpasset barn med ulike fysiske funksjonsnedsettelser, og lærerne mangler ofte kompetanse for å kunne sørge for at barn med lærevansker får utbytte av undervisningen.

Plan International jobber spesielt med å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser får de samme mulighetene som andre barn. På Sri Lanka bidrar vi blant annet med kursing av foreldrene til barn med funksjonsnedsettelser og etterutdanning for lærere og andre ansatte ved skolene, slik at de skal bli bedre rusetet til å inkludere alle barn i undervisningen. Vi samarbeider også med nasjonale og lokale skolemyndigheter for å gjøre utdanningssystemet bedre til å fange opp barn med ulike typer fysiske og kognitive utfordringer.

Trygge barn og sterke jenter
Plan jobber på lokalt og nasjonalt nivå for å påvirke normer, holdninger hos foreldre, lærere og andre som utøver vold mot barn. Vi sprer kunnskap og bevissthet rundt barns rettigheter og gir foreldre andre verktøy de kan bruke i barneoppdragelsen. For eksempel ved å bruke belønning i stedet for fysisk straff.

Vi jobber mye med barn og unge for at de skal kjenne sine rettigheter, og selv kunne beskytte seg mot vold og overgrep.

Kun fem prosent av medlemene i parlamentet på Sri Lanka er kvinner. For at den positive utviklingen i landet skal komme alle til gode, må flere kvinner få mulighet til å delta i styre og stell. Unge kvinner må få de samme mulighetene i arbeidslivet som guttene får. Når jenters og kvinners stemme blir hørt, vil kanskje også den mannsdominerte voldskulturen endre seg.

Eksempler på Plans arbeid på Sri Lanka

To unge jenter med en mobiltelefon
Unge kvinner kobler seg på samfunnets tjenester

På te-plantasjen er det ikke mange som kan bruke den moderne teknologien, men nå får kvinner og jenter lære seg hvordan de kan ta del i samfunnets tjenestetilbud og kreve rettighetene sine gjennom bruk av tastaturet.


Barn i den nye barnegruppen sitter og leser sammen.
– Vi hadde ingenting å ta oss til

Fedrene ble drept i borgerkrigen og mødrene må reise bort for å tjene penger.


Kunnskap gir trygghet
Kunnskap gir trygghet

Klimaendringer er en alvorlig trussel på Sri Lanka. Vi jobber med at barn skal forstå farene naturkatastrofene medfører.


Nøkkeltall for Plan på Sri Lanka

Plan samarbeider med 19 059 fadderbarn i Sri Lanka.

1 945 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 641 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Sri Lanka siden 1981

Fakta om Sri Lanka

Levealder

Forventet levealder på Sri Lanka, sammenlignet med Norge.

Sri Lanka:

76 år

Norge:

81 år
På Sri Lanka er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 91%.

Sri Lanka:

91%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.926 dollar.

Sri Lanka:

$3.926
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Sri Lanka:

9 av 1000

Verden:

52 av 1000