• en liten båt med to fiskere på vei ut på havet
  To fiskere på vei ut for å sette garn Foto: Plan
 • Lærer og elever i skoletime
  Skoletime. Foto: Tanja Mikkola/Plan
 • To elefanter dytter ned stolper med snabelen
  Elefanter jobber med å rive ned trestolper Foto: Plan
 • En kvinne kjøper tørket fisk på markedet
  En kvinne kjøper tørket fisk på markedet Foto: Plan
 • Damer danser for helsa i tradisjonelle drakter
  Danser for helsa. Foto: Plan International
 • En kvinne og to barn står utenfor et hus
  En liten familie utenfor huset sitt Foto: Plan
 • Jente sitter ved skolepulten i skoleuniform
  Skoe er gøy! Foto: Alice Clements/Plan
 • To kvinner vasker klær i en dam
  Utendørs klesvask Foto: Benno Neelman/Plan
 • Stor fiskebåt står plassert på stranda
  Fiskebåt på stranda. Foto: Plan International
 • Gutt maler happy birthday på et stort skilt
  Bursdagsforberedelser. Foto: Rasika Fernando/Plan

Hvis du reiser til Sri Lanka kan du oppleve alt fra høylandets frodige teplantasjer til kystens endeløse strender. Du kan vandre rundt i kulturbyen Kandy, se de spektakulære buddhist-templene i Dambulla, og oppleve jungelens rike dyreliv.

Den lille vakre øya sør for India har de siste årene blitt et populært turistmål. Økonomien i landet er i god vekst, og landet er ikke lenger regnet som et utviklingsland – men et mellominntektsland. Sammenlignet med andre land i Sørøst-Asia har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Og menneskene er blide, vennlige og gjestfrie.

Samtidig vokser barn opp i en frykt- og voldskultur der de lærer å være mistenksomme overfor mennesker fra andre etniske grupper. Flere tiår med konflikt og en blodig borgerkrig har satt dype spor blant befolkningen, og man kan fortsatt føle spenningen mellom den singalesiske majoriteten og tamilene som er i mindretall. 

Mangel på lov og orden gjør at mange tar loven i egne hender. Sri Lanka har den høyeste kriminaliteten i regionen. En av tre lever fortsatt under fattigdomsgrensen. Og kvinner diskrimineres både i utdanningssystemet og i arbeidslivet. 

Å vokse opp i Sri Lanka

De fleste barn som blir født i Sri Lanka har gode sjanser for å få en sunn start på livet. Helsevesenet fungerer godt, og statistikken viser at barnedødeligheten i landet ble redusert med hele to tredeler i løpet av bare et par tiår. 

Sri Lanka har også et relativt godt utdanningssystem der det er obligatorisk for alle barn å gå på skolen fra du er 5 til 14 år gammel. Men selv om jentene ofte gjør det bedre enn guttene på prøvene, er skolen også et sted der jentene sosialiseres inn i et tradisjonelt kjønnsrollemønster. De forventes å tre inn i rollen som mor og hustru, og har som unge kvinner lite de skulle sagt i politikken og arbeidslivet.

Vold mot barn er også et stort problem. Både lærere og foreldre bruker fysisk vold for å disiplinere barna i oppdragelsen. Det er sosialt akseptert. Seksuell vold, kidnapping og menneskehandel der unge sårbare jenter blir tvunget inn i prostitusjon er ikke sosialt akseptert, men det skjer dessverre i stadig økende grad.

Plans arbeid på Sri Lanka

Som Planfadder til et barn på Sri Lanka, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn beskyttelse mot vold og inkludering i skolen. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Inkludering av barn med funksjonsnedsettelser

Selv om skolen i teorien skal være for alle, så er det likevel noen som faller utenfor eller blir hengende etter. Utdanningssystemet i Sri Lanka har store mangler når det gjelder inkludering av barn med funksjonsnedsettelser. Skolebygningene er sjeldent tilpasset barn med ulike fysiske funksjonsnedsettelser, og lærerne har sjeldent kompetanse nok til å sørge for at barn med lærevansker får utbytte av undervisningen. 

Plan International på Sri Lanka jobber spesielt med å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser får de samme mulighetene som andre barn. I Sri Lanka bidrar vi blant annet med kursing av foreldrene til barn med funksjonsnedsettelser, og etterutdanning for lærere og andre ansatte på skolene, slik at de skal bli bedre i stand til å inkludere disse barna. Vi samarbeider også med nasjonale og lokale skolemyndigheter for at utdanningssystemet skal bli bedre på å fange opp barn med ulike fysiske eller kognitive utfordringer.

Barns beskyttelse

For å forhindre vold og overgrep mot barn må det jobbes både på et nasjonalt og lokalt nivå for å påvirke normer, holdninger og voldelig atferd fra foreldre, lærere og andre som utøver vold mot barn. 

Plan Intenational jobber med nettopp dette og sprer kunnskap og bevissthet rundt barns rettigheter og prøver å påvirke foreldre til å oppdra barna sine med belønning og positivitet i stedet for fysisk straff. Vi jobber også mye med de unge selv, både gutter og jenter, for at de skal kjenne sine rettigheter og bygge opp evnen til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

På Sri Lanka er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Nøkkeltall for Plan på Sri Lanka

Plan samarbeider med 19 059 fadderbarn i Sri Lanka.

1 945 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 641 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Sri Lanka siden 1981

Fakta om Sri Lanka

Levealder

Forventet levealder på Sri Lanka, sammenlignet med Norge.

Sri Lanka:

76 år

Norge:

81 år
På Sri Lanka er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 91%.

Sri Lanka:

91%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.926 dollar.

Sri Lanka:

$3.926
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år på Sri Lanka, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Sri Lanka:

9 av 1000

Verden:

52 av 1000