Som kampanjepartner bidrar bedriften med over 100.000 kroner i året til Plan Internationals arbeid mot barneekteskap.

Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort som barn. Det er én hvert andre sekund.

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land. Vi ønsker å stoppe barneekteskap og jobber for at praksisen utryddes innen 2030. Din bedrift kan bidra!

Vi ønsker at samarbeidet skal være gjensidig og lønnsomt for begge parter. Vi drar nytte av hverandres unike kompetanse og solide merkevare. Sammen utformer vi et prosjekt innenfor Plans fokusområder. 

Din bedrift kan forvente følgende av Plan:

  • Engasjement: Plan bidrar til å engasjere de ansatte.  
  • Rapportering på prosjektet en gang i året og jevnlig rapportering på Plans aktiviteter.
  • Profilering i aktuelle kommunikasjonskanaler. 
  • Besøk til eget prosjekt er mulig om støtten overstiger 350.000 kroner i året. 

Bedriftens støtte går til å: 

  • etablere og støtte ungdomsgrupper: de fanger opp jenter i faresonen, konfronterer foreldre og rapporterer om tilfeller av barneekteskap til lokale myndigheter.
  • tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet: skolestipender, opplæring i økonomi til jenter, opplæring av leger og sykepleiere.
  • styrke og samarbeide med jentene: opplæring i barns rettigheter, holdningskampanjer, etablering av trygge områder.
  • mobilisere familier og lokalsamfunn: informasjon og opplæring til foreldre, engasjere tradisjonelle og religiøse ledere, implementere handlingsplaner mot barneekteskap.
  • styrke lovverk og politikk
  • bygge opp jenters selvtillit og kunnskap slik at de selv blir i stand til å avgjøre sin fremtid og selv bestemme når de skal gifte seg.