Sogn og Fjordane Energi (SFE) sørger for rent vann og bedre helse i fattige land. Samtidig opplever de at samarbeidet med Plan løfter fram selskapets verdier.

SFE lever av å produsere ren energi av vannkraft. De viser sitt samfunnsansvar ved å gjøre om ren energi til rent vann:

Siden 2012 har SFE vært sponsor av Plan International, som arbeider for å gi innbyggere i noen av de fattigste landene i verden tilgang til rent vann. I de første tre årene finansierte SFE bygging og rehabilitering av 20 brønner i Sierra Leone. Det gav rent vann til 15.000 mennesker. 

- Det betyr mye for meg at min arbeidsgiver tar samfunnsansvar, og det er inspirerende å vite at vi bidrar til å gjøre livet bedre også i andre deler av verden. 
Medarbeider i SFE

Nå er det Zimbabwe sin tur. I første omgang skal flere store brønner bygges og rehabiliteres. I tillegg får lokalbefolkningen opplæring i vedlikehold av brønnene. Det nye prosjektet  sikrer rent vann til ca 12000 mennesker, i tillegg til at de får få tilgang til  gode sanitærforhold.

SFE har besøkt prosjektområdet i Sierra Leone og opplevd hvilken verdi arbeidet har.

– Det er lett å tenke at en brønn betyr mindre strev. Men for folk i landsbyen betyr brønnen alt, sier seksjonssjef Atle Isaksen, som har vært på besøk i prosjektområdet. Besøket gjorde stort inntrykk: 

- Vi ble totalt satt ut av mottagelsen som ventet oss. Hele landsbyen, inkludert skolebarn, sto og ventet. Når vi kom brøt det ut sang, dans og glade fjes. Vi fikk se en av SFE-brønnene og forsto virkelig hvor viktig den var for landsbyen, sier han. Blant annet forteller folk om langt færre utbrudd av den alvorlige sykdommen kolera nå som alle har tilgang til rent vann.

barn drikker vann fra en vannpumpe, voksne klapper
Voksne og barn gleder seg over en ny brønn med rent vann. 

Konsernsjef Johannes Rauboti er svært motivert for å bidra etter å ha besøkte det nye prosjektet i Zimbabwe. Her har han sett hvordan folk er tvunget til å bruke skittent vann fra små dammer. 

- Vi skal bore etter vann i et område som ligger i utkanten av Kalahari-ørkenen. Menneskene som bor i området – San folket – lever under svært fattige kår, sier Rauboti. Han peker på at kontrasten er stor til det norske velstandssamfunnet. 

- Vi vil skape stolthet i organisasjonen vår, og vise at arbeidet virkelig har effekt. 

konsernsjef Johannes Rauboti løper sammen med barn i Wimbabwe
Det ble tid til litt lek og moro da SFE besøkte prosjektområdet i Zimbabwe. 

"God straum" gir penger til Plan

Støtten fra SFE kommer gjennom strømavtalen «God straum». For hver kunde som velger denne avtalen, donerer kraftselskapet 20 kroner per måned til Plans arbeid med rent vann. I tillegg har de ansattes julegaver de to siste årene vært en større pengedonasjon til prosjektet.

SFE opplever at samarbeidet med Plan er gunstig for bedriften, blant annet ved at det løfter fram bedriftens verdier: Stolt, frisk og ekte. 

- Vi drømmer om 10 000 «God straum»- kunder, som vil gi Plan International Norge 2,4 millioner årlig, sier markedssjef Christin Vabø.

Vil vise samfunnsansvar på en relevant måte 

Plan opplever at stadig flere næringslivsaktører ønsker å vise samfunnsansvar på en måte som er relevant for virksomheten. Det kan gjøres gjennom prosjektet de støtter, området de bidrar til eller begge deler. De fleste norske bedrifter har en eller annen forbindelse med andre land i form av import, eksport eller produksjon. Dette kan være et godt utgangspunkt for samarbeidet.  

Ønsker din bedrift å bidra?

Plan samarbeider med små og store bedrifter. 
Se hvordan din bedrift kan samarbeide med Plan