Vann og sanitær

Mange blir alvorlig syke av forurenset vann og dårlige toalettforhold verden over. Minst 1,2 millioner barn under 5 år dør av diaré hvert år.

Plan jobber for at barn og unge skal ha tilgang til rimelig, rent drikkevann og hygieniske sanitærforhold.

Milliarder av mennesker mangler latriner, og er dermed tvunget til å gjøre sitt fornødne utendørs. Dette forurenser mat- og vannforsyninger og øker spredning av smitte. Mange blir alvorlig syke og dør av sykdommer som kunne vært forebygget. Plan jobber for at barn og unge skal ha tilgang til rimelig, rent drikkevann og hygieniske sanitærforhold. Vi jobber også med å øke bevisstheten rundt god hygiene, som betydningen av håndvask og avfallshåndtering.

I vann- og sanitærprosjekter oppfordrer vi familier til selv å definere sine behov, samt å utarbeide en handlingsplan for de forandringene som trengs. Vi støtter så lokalbefolkningen i å kreve at myndighetene må oppfylle sine forpliktelser med tilgang til rent vann og kloakksystemer for alle.

Vi bygger og tilrettelegger for toaletter og bruken av disse. Samtidig jobber vi sammen med lokalstyrer for at de skal ha et totalforbud mot åpen avføring i sitt distrikt.