Utdanning

Mange barn får ikke utdanning, selv om de har rett til det. Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Gjennom utdanning kan mennesker skape en bedre framtid for seg selv og sin familie.

Det er mange grunner til at barn ikke får utdanning. I mange tilfeller har ikke familien råd til å sende barna på skole. Det kan også skyldes språklige og kulturelle barrierer eller at skolen ligger langt unna. I noen tilfeller har barna spesielle behov som skolene ikke greier å ivareta. Særlig jenter er utsatt. En av fem jenter får ikke gå på skole.

Plan jobber for å sikre barn og unge gratis utdanning av god kvalitet. Det omfatter alt fra lekegrupper og grunnskole til yrkesopplæring og trening i å hevde sin sak i forsamlinger. Vi arbeider for trygge, inkluderende og barnevennlige læringsmiljøer der barn blir lyttet til, og der pensum er relevant og passende for både gutter og jenter. Plan jobber med å hjelpe barn som ikke har fått skolegang eller som av kulturelle eller økonomiske grunner har sluttet på skolen.

Vi jobber også med å fjerne hindringer som gjør det vanskelig for mange barn og spesielt jenter å få utdanning, og vi iverksetter prosjekter som gjør at flere får gå på skole.