Nødhjelp, krise og beredskap

Plan er til stede før, under og etter en katastrofe. I kriser jobber vi spesielt med å beskytte rettighetene til barn og unge.

Plans nettverk av lokalt ansatte og frivillige gir oss en unik og solid forankring i tusenvis av lokalsamfunn. Vi er derfor blant de første organisasjonene som trår til i en katastrofesituasjon - rett og slett fordi vi er tilstede før krisen eller katastrofen skjer.

Før en krise: Plan jobber for å gjøre lokalsamfunnene mer robuste til å håndtere en krise eller katastrofe som inntreffer. Når det verste skjer, kan det å være godt forberedt utgjøre den store forskjellen. Vi samarbeider med barn, lokalsamfunn og offentlige etater for å identifisere katastroferisiko og styrke motstandskraften. Barna tar del i det forebyggende arbeidet, som treplanting og kurs i livredding. Barna er også med i forkant av varslede naturkatastrofer. De bidrar i arbeidet med å tilrettelegge evakueringssentre, trene på rutiner ved varsel og andre aktiviteter som gjør at det lettere for lokalsamfunnet å håndtere en krise.

Tiden under en krise: Dersom en krise eller katastrofe skulle inntreffe gjør Plan en humanitær innsats. Vi oppretter evakueringssentre og sørger for overlevelsespakker, mat og rent vann. Etter hvert etablerer vi trygge soner for barna, sørger for skoler og andre aktiviteter som gjør det lettere for barna å takle krisen, både mens den pågår og i den tøffe tiden like etter.   

Etter krisen: Vi er der når blitsregnet har stilnet. Da jobber vi med å gjenoppbygge samfunnet etter at det har vært rammet av en krise eller katastrofe. Dette arbeidet tar lang tid, gjerne år. Vårt fokus er på barnas langsiktige behov og forebygge nye kriser, ved å styrke samfunnenes motstand slik at de ikke får like omfattende skader dersom en ny krise skulle komme.

Jordskjelv, Nepal, barn står ved hus

Støtt katastrofefondet

Med din hjelp kan Plan handle raskt når katastrofen rammer. 

Slik støtter du katastrofefondet