Økonomisk sikkerhet

Fattigdom fører til at barn har det vanskelig og får dårligere fremtidsutsikter. Resultatet er at barn må slutte på skolen for å skaffe inntekter til familien.

Plans mål er at barn og unge skal ha en verdig levestandard. Vi jobber for at familier som lever i ekstrem fattigdom skal få mulighet til å skape seg et bedre liv. For å klare det trenger folk kunnskap og ressurser. 

En jobb med gode arbeids- og lønnsbetingelser er viktig for at folk skal få bedre muligheter i livet. Sammen med partnere i lokalsamfunnene jobber Plan for å finne løsninger og tjenester som skal gi mennesker en bedre økonomi, slik at levestandarden økes.

Bekjemper fattigdom gjennom lønnet arbeid

Ifølge Verdensbanken er det behov for 600 millioner nye arbeidsplasser for unge de neste ti årene. Økt tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser er blant de viktigste drivkreftene for å bekjempe fattigdom. Folk løftes ikke ut av fattigdom, de kan jobbe seg ut av den, og derfor er økt sysselsetting for unge i utviklingsland viktig for å bidra til økonomisk vekst.

Normalt sett vil familier være i stand til å forsørge seg selv. For å sikre at barna får bedre muligheter i livet, er økonomisk sikkerhet gjennom jobb for de voksne og tilgang til mikrofinans viktig. Vi jobber med økonomisk sikkerhet i tillegg en rekke andre utviklingsprosjekter, som barns helse, sanitær og utdanning.

Plan gir folk mulighet til økt kunnskap, kompetanse og andre ressurser slik at familier kan øke inntektene sine gjennom opplæring, kursing, utvikling av økonomisk kompetanse, yrkesopplæring og lærlingeplasser. Tilgang til å låne penger er også viktig, derfor jobber Plan med mikrofinans og spare- og lånegrupper. Tiltakene varierer. 

Nololo (21) har nå jobb og lønn

I et av våre prosjekter A Working Future, får ungdommer tilgang til arbeidsmarkedet. Gjennom prosjektet i Uganda har Nololo fått nye fremtidsutsikter gjennom lønnet arbeid. I prosjektet har vi etablert en bedrift som dyrker chili, og sysselsetter en rekke unge mennesker. Ved å jobbe i bedriften bidrar han til å skape verdier, og bruker inntekten på familien sin. Prosjektet er drevet av oss, i samarbeid med lokale partnere og Accenture.

Se filmen om Nololo og prosjektet (2 min):