Plans arbeid med malaria

Mange hundre tusen mennesker dør av malaria hvert år. Plan jobber både med å forebygge og behandle sykdommen.

I mange av landene Plan jobber, er risikoen for å bli smittet av malaria stor, og sykdommen kan være dødelig dersom man ikke får riktig behandling. Det er heldigvis en nedgang i antall smittede, men fortsatt dør mange hundre tusen mennesker av malaria hvert år. Svært mange av disse er barn.

Myggnett er et av de mest effektive tiltakene i kampen mot malaria. Faren for å bli smittet minsker betraktelig hvis man sover under et myggnett. Men det er ingen garanti, og man må uansett være oppmerksom på symptomene sykdommen gir.

Forebygging

Noe av det viktigste Plan gjør i kampen mot malaria, er å bidra til økt kunnskap. Manglende utdanning gjør at mange ikke vet hvordan de skal beskytte seg og barna sine.

Plan jobber blant annet med opplæring av lokale helsearbeidere. De driver i sin tur opplæring av familier i bruk av myggnett, samt symptomer man må være oppmerskom på, og behandlingen som er nødvendig dersom man blir smittet.

Alternativ tekst

Det er viktig å impregnere myggnettene regelmessig med myggmiddel. Disse kvinnene dypper nettene sine i impregneringsmiddel. De bor i Mali, et land hvor 30 prosent av barnedødeligheten relateres til malaria.

Alternativ tekst

Mange mennesker er på flukt, og når man kun har mulighet til å bære med seg noen få eiendeler, er det ikke sikkert man får med seg myggnettet. Plan deler derfor ut myggnett i flyktningeleirene. Kvinnen på bildet sitter trygt under nettet med barnet sitt. Nettet har de fått utdelt i en leir for internt fordrevne i Sør-Sudan.

Alternativ tekst


Behandling

Det er forholdsvis lett å finne ut om man har malaria, dersom man har det riktig utstyret tilgjengelig. Denne gutten får et lite stikk i fingeren, for å se om blodet hans er infisert. Plan støtter opprettelsen av helsesentre. På den måten er undersøkelser og behandling tilgjengelig den dagen man skulle få bruk for det.

Alternativ tekst
symbolsk gavekort på myggnett

Symbolsk gavekort kr 50,-

Plan selger symbolske gavekort med myggnett. Kortet er en verdifull liten gave i seg selv, men kan også brukes som et ekstra fint kort utenpå en annen gave.

Se nærmere på kortet