Helse

Hver dag dør barn av sykdommer som vi kan behandle eller forebygge. Plans mål er at barn og unge skal få tilgang til helsetjenester.

For å gi barn bedre helse, jobber vi på mange områder. I samarbeid med lokale partnere, sørger vi for bedre tilgang til helsetjenester og sosiale tjenester i lokalsamfunnene. Vi bidrar til vaksineprogrammer, og forebygger og bekjemper malaria, diaré og meslinger.

Plan arbeider for å redusere antallet mødre og spedbarn som dør ved fødsel, blant annet gjennom opplæring av jordmødre. I små lokalsamfunn langt fra helsetilbud, er kursing av lokale fødselshjelpere viktig.

Plan bidrar også med rene «fødselspakker» med informasjon og utstyr slik at små barn får en god start på livet. Vi gjør holdningsskapende arbeid om hvordan barn kan vokse opp trygge og friske. Mange foreldre har lav utdanning, og mangler kunnskap om hvordan de kan sørge for riktig ernæring og god hygiene, derfor er det viktig med god og riktig informasjon. Vi gjennomfører programmer om reproduktiv helse i de fleste av landene vi jobber i, med et spesielt fokus på hiv.