I mange land blir barn og unge med funksjonsnedsettelser ekskludert fra utdanning og utsatt for vold og overgrep. Plan International jobber for at barn med nedsatt funksjonsevne skal ha de samme muligheter og rettigheter som andre barn, bli inkludert i alt utviklingsarbeid og i all innsats i humanitære kriser.

Det er 90-150 millioner barn med nedsatt funksjonsevne i verden, og de fleste bor i utviklingsland. Svært mange av dem opplever grove brudd på rettighetene sine. 

Hvorfor? Den grunnleggende årsaken til dette, er negative holdninger eller uvitenhet hos foreldre, familiemedlemmer, lærere, ansatte på helsestasjoner, tradisjonelle og religiøse ledere og andre personer barna kommer i kontakt med. Disse holdningene bygger ofte på manglende kunnskap og forståelse for mennesker som tilsynelatende er annerledes. I mange land blir barn og unge med funksjonsnedsettelser sosialt ekskludert og møter også fysiske barrierer som hindrer dem å gå på skolen, delta i lek og andre sosiale sammenhenger.  

Jenter med funksjonsnedsettelser er spesielt sårbare, og diskrimineres både på grunn av sitt kjønn, sin alder og sin funksjonsnedsettelse. FN viser til at jenter med funksjonsnedsettelser har en ekstra stor risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. 

Dette gjør Plan

Barn med funksjonsnedsettelser havner også sist i køen for helsetjenester og utdanning. I enkelte land er det så mange som 90 prosent av barna med funksjonsnedsettelser som ikke går på skolen. 

Plan jobber for å fjerne de barrierene som ekskluderer barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vårt mål er at alle jenter og gutter med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i alle våre programmer på lik linje med andre barn og unge. 

Vi samarbeider med lokale organisasjoner for funksjonshemmede. De hjelper oss med å identifisere og inkludere jenter og gutter med funksjonsnedsettelser i de lokalsamfunnene vi jobber. Sammen med funksjonshemmede lokalt arbeider vi for å fjerne fordommer og holdninger i lokalsamfunnet som stenger noen barn ute. 

I forgrunnen: Jente på skolepult som følger intenst med. I bakgrunnen: andre elever.

Døveskole gir Binita en fremtid

Da hun ble døv, 13 år gammel, var Binita redd hun ikke skulle få utdanning. Nå går den foreldreløse jenta i niende klasse på en døveskole i Baglung i Nepal. Hun har bestemt seg for å bli dataingeniør og er best i klassen. 

Plan har gitt lærerne opplæring i tegnspråk, bidratt med læremidler for døve og bygd internat for elever som bor langt unna skolen. Vi har også støttet skolens lobbyarbeid overfor myndighetene, for at elevene skal få yrkesopplæirng og datavitenskap på timeplanen. Det har de nå fått gjennomslag for. 

I Plan-rapporten Let me decide and thrive kan du lese om hvordan jenter med funksjonsnedsettelser diskrimineres. Mange av dem er kjenner ikke sine rettigheter, og vet ikke hvordan de skal beskytte seg mot misbruk, graviditet og sykdom.