Millioner av jenter møter ikke til skolestart

Utdanning er et av de viktigste verktøyene mot fattigdom og for å forhindre barneekteskap. Likevel vil altfor mange pulter stå tomme ved årets skolestart.

Skoleklokka ringer inn. Klasserom over hele Norge fylles av forventningsfulle barn som har sin aller første skoledag og barn som gleder seg til å se igjen vennene sine etter en lang sommerferie.  

Men, i flere land i verden risikerer jenter å miste skolegang for alltid. Koronakrisen har vist seg å ha langt større ringvirkninger enn selve viruset.   

Med din støtte kan vi fortsette å jobbe for at alle barn får mulighet til å gå på skolen. Skolegang er det første og viktigste steget på vei ut av fattigdom for verdens mest sårbare barn. 

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

258 millioner barn og unge mangler et skoletilbud. Mange av dem er jenter. For de jentene som faktisk får gå på skole er koronakrisen en trussel, og over 11 millioner jenter står i fare for å ikke komme tilbake på skolen igjen.  

Jenter som ikke går på skole opplever større risiko for barneekteskap, noe som igjen fører til en økning i tenåringsgraviditet og at de mister muligheten til å ta økonomisk styring over eget liv.  

Skole minsker risiko for barneekteskap 

Fattigdom tvinger mange familier til å ta vanskelige valg. Det kan for eksempel være at de heller må sette barna i arbeid enn på skolebenken, prioritere gutter fremfor jenter dersom de ikke har råd til å sende alle barna på skolen eller å gifte bort døtrene sine.  

At jenter får gå på skole er en helt sentral brikke i å få slutt på barneekteskap og for økonomisk vekst. Får jenter gå på skole er det større sjanse for at de får seg en jobb og kan delta på lik linje med gutter i arbeidsmarkedet. Det er estimert at om en jente får mulighet til å gå et ekstra år på ungdomskolen, så vil inntektene hennes senere i livet øke med 10-20 prosent.  

Sånn jobber Plan for skole til alle 

Plan jobber for å sikre at barn og unge får den utdanningen de har rett på og at det skal være tilgjengelig for alle. Det inkluderer opplysningsarbeid om viktigheten av at alle barn, uavhengig av for eksempel kjønn eller funksjonsevne, skal få gå på skolen. Vi kurser også lærere og unge i barn og jenters rettigheter slik at barn kan gå på skolen uten frykt for å bli utsatt for vold og overgrep.  

Vi deler ut skolesaker til dem som ikke har det, gir skolestipend til jenter med få eller ingen ressurser, og sikrer trygge toaletter og rent vann sånn at ingen jenter må være hjemme når de har mensen. Samtidig jobber vi strategisk med skoleledelse, familie og lokalsamfunn for å fjerne de sosiale barrierene som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin, som barneekteskap og risiko for overgrep og vold. Vi arbeider også med å endre lovverk som diskriminerer jenter. 

Les mer om hvordan vi jobber med utdanning her.  

Flere jenter enn gutter får ikke starte og fullføre skolegangen sin i de landene Plan jobber, men dette kan vi gjøre noe med. Vil du bidra til at flere jenter får gå på skolen, så er det Planfadder du skal bli.  

Jeg vil bli Planfadder

Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet