- Innsatsen vår hjelper

Elevene på Elvebakken videregående skole har finansiert en skole for flere hundre elever i Zimbabwe. Gjennom tre år har de fulgt prosjektet.

Det er motiverende å se at innsatsen til elevene hjelper, forteller Ingrid og Hedda. Sammen med resten av aksjonskomiteen arrangerer de Plandagen og andre aktiviteter. Blant annet er de ansvarlige for panteautomaten som står i kantinen på skolen.

– Det er veldig motiverende å se hvor stor forskjell vi kan gjøre når vi går sammen, sier Hedda Herresthal. Elvebakken har vært en Planskole i mange år, og tidligere har de finansiert en skole i Liberia. 

Muligheten til å følge samme prosjekt over flere år, var en viktig årsak til at de valgte å støtte Plans arbeid. At de får bestemme over sin egen aksjon, er et annet viktig argument. De har frihet til å skreddersy aksjonen til elevene på skolen. 

– Det er fint å se at pengene skolen samler inn går til et konkret prosjekt, forteller Ingrid og Hedda, lederne for aksjonskomiteen. Vi får rapporter og bilder fra Plan, og videreformidler fremgangen i prosjektet til elevene på skolen. Det er veldig motiverende.

Aksjonslederne, Hedda og Ingrid, besøkte Zimbabwe og skolen vinteren 2018. – Å se den ferdigbygde skolen og alle elevene som gikk der var helt utrolig.

Elvebakken-elever reiste til Zimbabwe

Vinteren 2018 reiste to elever fra Elvebakken til Zimbabwe for å besøke skolen de har finansiert. Det var en spesiell opplevelse for de to norske ungdommene.

– Det var fantastisk å bli møtt av en så stor gruppe mennesker som hadde tatt del i prosjektet, både fra Plan og lokalbefolkningen. Å se den ferdigbygde skolen og alle elevene som gikk der var helt utrolig. De norske elevene var imponert over hvordan landsbyen var involvert i arbeidet med skolen. 

– Det var veldig motiverende å se hvor stor forskjell vi kan gjøre når vi går sammen, sier aksjonsleder Hedda.

Skolen betalte for reisen til de to elevene. Da de kom tilbake viste de bilder og fortalte om resultatene til de andre elevene.

På aksjonsdagen får alle elevene fri for å jobbe. Dette er dagen elevene samler inn desidert mest penger.  – Noen timer av vårt liv kan være med på å forandre fremtiden til noen andre. Det er veldig klisje, men det er også veldig sant, sier Ingrid.

Barna som går på den nye skolen, tilhører San-folket. Det er en diskriminert folkegruppe som ofte lever i stor fattigdom. Mange har lav utdanning og underbetalte jobber, og mangler tilgang på helsetjenester og rent vann.

Nå har flere hundre barn fått en ny skole å gå til. Utdanning er viktig for å bryte ut av fattigdom. Elvebakken har dermed gitt barna bedre fremtidsmuligheter.

Slik organiserer de arbeidet

Elevene på Elvebakken har hatt flere aktiviteter og innsamlinger de siste årene: en stor aksjon hvert år, i tillegg til flere mindre aktiviteter. På den måten har de holdt aksjonen, engasjementet og samholdet blant elevene levende gjennom hele prosjektperioden. En aksjonskomité organiserer arbeidet.

På aksjonsdagen får alle elevene fri for å jobbe. Dette er dagen elevene samler inn desidert mest penger. Lederne for aksjonskomiteen, Ingrid og Hedda, mener elevene har godt av et avbrekk i en travel skolehverdag.

– Å ha mulighet til å bruke en dag av sin skolegang til å være med på å gi andre den samme muligheten, er fantastisk. Noen timer av vårt liv kan være med på å forandre fremtiden til noen andre. Det er veldig klisje, men det er også veldig sant, sier Ingrid.

Elevenes innsats er svært imponerende. Og i 2017 ble det ny innsamlingsrekord. Elevene ved skolen jobbet, sto på stand eller gikk med bøsser, og resultatet ble hele 554 478 kr kroner!

– Det har vært svært motiverende for alle at vi har sprengt rekorder hvert år, forteller de to aksjonslederne.

Mange elever solgte boller, kaffe og kaker i Oslos gater.  Giverviljen var stor forteller Thorvald Ness, Victor Utne Stiberg og Rasmus Thaning.