Gøy med julekalender

Plans julekalender har mange ulike oppgaver og aktiviteter. Her ser du noen av dem.

Oppgavene i julekalenderen er både lagt opp til gruppearbeid og selvstendig arbeid.

Hver dag i desember lærer elevene om en artikkel i FNs barnekonvensjon gjennom en kort historie og en film. I tillegg får de en oppgave. 

Oppgavene kan elevene gjøre i grupper eller hver for seg. 

Julekalenderen er gratis og digital. Den inneholder en lærerguide og materiell dere kan printe ut. Filmene og oppgavene vil være tilgjengelig fra 1. desember.

Det er mange forskjellig oppgaver i julekalenderen!

Solidaritet og vennskap er viktig elementer i kalenderen. 

Adventstiden og julen handler for mange barn om å gaver. Julekalenderen kan bidra til oppmerksomhet rundt det å gi. Samtidig lærer elevene om barns rettigheter.

Moro å prøve nye ting i klasserommet!

Hjelp! Hvor lenge klarer du å bære en bok på hodet?

I mange land bærer barna vann og mat på hodet.

Alltid klare for ekstra husarbeid til innsamlingen!

Trenger du hjelp til å vaske eller rydde?

I adventstiden vil elevene også gjøre små oppgaver hjemme, mot at de får betalt en liten sum.

Dere vil få et digitalt hefte hvor dere finner alle historiene og artiklene som klassen kan jobbe med. Dere kan se filmer og oppgaver på Plans nettsider. 

Påmelding

Ta kontakt om du vil delta på julekalender for barneskolen eller ungdomsskolen. 

Send en e-post til skole@plan-norge.no, så holder vi deg oppdatert.

Julekalenderen kan skape mye moro og samhold i klassen!

Foto: Plan International Norge/Eivor Eriksen
Tusen takk til klasse 3D på Huseby skole for hjelpen!