– Det er godt å vite at vi hjelper barn som trenger det!

Vi har valgt å samarbeide med Plan fordi vi vet at pengene vi samler inn går til de som trenger det mest.

Denne gjengen startet tidlig på morgenen med salg av god kaffe! Foto: Tara Kristine Aanestad-Bakke/Plan International Norge

Elevrådet ved Ramberg barneskole arrangerer hvert år en aksjonsuke hvor pengene de samler inn, går til Plans arbeid. I år ville de være med på å stanse barneekteskap.

– I stedet for å gjøre lekser en uke, gjennomfører vi ulike jobber og aktiviteter for å samle inn penger til prosjektet vi har valgt å støtte, forteller lederne i elevrådet ved Ramberg skole. 

Det at elevene og lærerne vet at pengene går til andre barn som trenger det, engasjerer dem til å gjøre en innsats. I løpet av uken utfører elevene ulike aktiviteter som kakesalg, arbeidsoppdrag hjemme, panting av flasker, salg av påskepynt og innsamling. Dette organiseres av elevrådet.

Plan sender plakater elevene kan bruke til innsamlinger. Foto: Tara Kristine Aanestad-Bakke/Plan International Norge

– Motivasjonen for å bidra er stor hvert år, forteller elevrådet. De fleste synes det er viktig og givende å støtte prosjektet vi sammen blir enige om. Det er godt å vite at man hjelper andre barn som trenger det.

Elevrådet bestemmer

Elevrådet på Ramberg bestemmer hva pengene skal gå til. Flere av Plans prosjekter blir presentert, og avgjørelsen faller etter en avstemning. Denne gangen falt valget på å bidra til kamp mot barneekteskap.

Slik forbereder de seg til aksjonsuka

I forkant av aksjonsuka snakkes det en del om prosjektet, og elevene ser på filmer. I tillegg kommer Plan på besøk for å fortelle mer om hva pengene går til og om resultatene fra prosjektet som skolen valgte å støtte i fjor.
 
 

Dette går pengene til

Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort som barn. Det er nesten én hvert andre sekund. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land. Plan ønsker å stoppe barneekteskap og jobber for at praksisen utryddes innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. 

I Malawi er heldigvis barneekteskap ikke lenger tillatt, men det er fremdeles mange som ikke vet at barneekteskap er forbudt. Derfor er informasjon viktig. Aksjonsuka til Ramberg har bidratt nettopp til dette. Pengene har gått til en Plan-støttet radiostasjon for ungdom. For i Malawi har nesten alle en radio. TV og internett er det derimot få som har.