7. desember

Alle barn er like mye verdt og skal ikke plages.

I denne filmen vil elevene lære om likestilling mellom jenter og gutter. Plan jobber for at jenter skal få samme muligheter som gutter.

Se Finansforbundets film om likelønn.

Oppgaver

Refleksjonsspørsmål:

Del elevene i grupper på fire eller fem, helst halvparten gutter og halvparten jenter per gruppe. La elevene diskutere følgende problemstillinger og påstander:

  1. Definer begrepet feminisme. Hva er en typisk feminist? Gi eksempler på noen feminister.
  2. Feminisme og kvinnesak er for jenter og kvinner, ikke for gutter og menn.
  3. En kjønnsstereotypi er at jenter er følsomme og ikke tåler å få kritikk. Det brukes ofte på tull, men hvordan påvirker det hvordan vi behandler og snakker til jenter?
  4. Hvordan tror dere #metoo-kampanjen har påvirket hvordan vi ser på jenter, gutter og likestilling? Har noe blitt annerledes i etterkant av kampanjen?

Innsamlingsoppgave:

I filmen så dere at jentene fikk mindre enn guttene for samme aktivitet. Gjør en av småjobbene fra listen og bidra til Plans arbeid for likestilling.

Tips:

Hvis klassen vil jobbe videre med temaet, bruk Plan Norges undervisningsopplegg om diskriminering.