Når du støtter Plan Norge økonomisk, kan du få fradrag på skatten (jf. Skatteloven § 6-50). Skattefradraget for inntektsåret 2018 er på 23 prosent av et totalt innbetalt beløp til Plan International Norge fra kr 500 i løpet av inntektsåret. Donasjoner må skje innen 31. desember for å komme med på påfølgende skatteoppgjør.

Skattefradrag ved egen innsamling

Når man lager sin egen innsamling er det initiativtaker som får skattefradraget, og ikke personen som faktisk donerer. For eksempel: Et brudepar ønsker at bryllupsgavene skal gå til Plan. Da er det de som får skattefradraget, da de selv tar initiativet til å gi bort sine bryllupsgaver til Plan, og ikke gjestene som gir gavene.

For privatpersoner som oppretter en innsamling: Dine bidrag rapporteres til skattemyndighetene på navn og fødselsnummer. Til dette trenger vi ditt 11-sifrede fødselsnummer tilsendt innen 15. februar. For deg som er Plan-fadder vil bidraget legges sammen med fadderbidragene i ett skatteoppgjør.

Her kan du registrere ditt fødselsnummer på en sikker måte.

For bedrifter: Husk å sende oss bedriftens organisasjonsnummer så snart som mulig til skatt@plan-norge.no.

En årsoppgave sendes som bekreftelse på de opplysninger vi har rapportert til Skattemyndighetene dersom Plan har din bedrifts organisasjonsnummer registrert. Denne må kontrolleres mot selvangivelsen. Siden 2012 har de fleste private Plan-faddere fått tilgang til sin årsoppgave ved å logge seg på Min Side. Dette sparer miljøet, samt reduserer administrasjonskostnader for brevutsendelser.

Plan Norge følger Datatilsynets anbefalinger om håndtering og oppbevaring av sensitive personopplysninger. Fødselsnummer vil kun bli brukt til rapportering av fradragsberettigede beløp til Skatteetaten.

Spørsmål?

Har du spørsmål hører vi gjerne fra deg på telefon 56 09 99 09 eller på e-post donasjon@plan-norge.no. Bedrifter kan eventuelt kontakte vår markedsavdeling direkte på e-post bedrift@plan-norge.no.