Sita (9) går på skolen. Av og til.

For tre år siden begynte Sita i første klasse. Der går hun fremdeles. Men bare av og til. Dagene går med til å passe kyrne og hjelpe til hjemme. 

Sita bor i fjellene i Nepal. Huset til familien ligger høyest opp i åssiden - det er her de fattigste i lokalsamfunnet bor. Lengst unna markedet, de fruktbare åkrene, og lengst unna skolen.

sita utenfor huset

Det var en spesiell dag, første skoledag for tre år siden. Sita var nemlig den første i sin familie som fikk begynne på skolen. På skolen nede i dalen skulle hun få lære å lese, skrive og regne. Og – ikke minst – hun skulle leke med de andre barna.  

Sita smiler og holder hendene foran ansiktet

Men det er ikke så ofte hun kommer seg dit. Veien er lang, bratt og kronglete. Og det er så mye annet som skal gjøres. Kyrne skal ha stell, mat skal lages, vann skal hentes. Den lille åkerlappen gir ikke nok mat til familien. I perioder blir det bare ett måltid ris om dagen, og mamma må ofte jobbe langt borte fra hjemmet. Da syns hun det er mest praktisk at Sita er hjemme og hjelper til. 

Morfar er heldigvis hjemme. Han er 80 år, og har allerede levd mye lenger enn det som er vanlig i området. Morfar har mye kjærlighet i blikket, og er svært glad i barnebarna sine. Men han har aldri gått på skole, og ser ikke helt nytten av at Sita tar den lange veien fram og tilbake hver dag. 

Sita snakker med morfar

«Skolegang er ikke så viktig.» Det er ikke så uvanlig at foreldre som selv ikke har gått på skolen, har denne oppfatningen. Behovene i her og nå blir viktigere enn den langsiktige forståelsen for at utdanning kan være veien ut av fattigdom. Derfor driver Plan påvirkningsarbeid for at man skal se behovet for utdanning. Læreren til Sita rett som det er på besøk for å oppmuntre mamma og morfar til å sende henne på skolen. Rektor følger også opp familier der barna ikke møter til undervisningen.

Vi ser at dette påvirkningsarbeidet virker. Stadig flere sender barna sine på skolen, både i området der Sita bor og i Nepal generelt.

Sita forer kua

Samtidig er det viktig å bidra til å lette byrdene i familier som Sitas, slik at det blir færre arbeidsoppgaver for barna. Plan har nylig sørget for vanntanker til familier i området der Sita bor. Det sparer 9-åringen for mye tid med å hente vann. I tillegg er vannkvaliteten bedre, det bidrar til åforhindre sykdom. 

Skolen til Sita raste sammen da jordskjelvene rammet Nepal i april og mai 2015. Plan sørget først for en midlertidig skolebygg. Nå er vi i ferd med å reise en ny, jordskjelvsikker skole. I tillegg bidrar vi med skolemateriell og utdanning av lærere. 

Som Planfadder er du med på å legge forholdene til rette for at Sita og andre barn får utdanning. En utdanning de har rett til i følge FNs barnekonvensjon, og som kan være veien ut av fattigdom.

Jeg vil bli Planfadder 

 

portrett av Sita