Barn i Zambia opplever mange brudd på rettighetene sine. Barneekteskap, seksuelle overgrep, diskriminering av funksjonshemmede og tyveri fra foreldreløse er vanlig. Din støtte bidrar til å gi barn i Zambia tilgang til rettshjelp.

Jeg vil støtte dette prosjektet

Zambia preges av mange og store utfordringer. To av fem jenter giftes bort før de er 18, og mange opplever seksuelle overgrep. Dette er grove brudd på barns rettigheter, og medfører alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for barna.

En annen utfordring er tyveri fra foreldreløse barn. Disse barna er spesielt utsatt for å bli fratatt sine eiendeler, og tyveriene forverrer fattigdom og barns sårbarhet overfor vold og utnyttelse.

Barn med nedsatt funksjonsevne opplever ofte diskriminering i Zambia. Mange blir frarøvet skolegang, blir utstøtt eller utsatt for vold og overgrep.

Slike brudd på barns rettigheter blir sjelden plukket opp og håndtert, ofte fordi barna hverken kjenner til sine rettigheter eller de juridiske tjenestene de har krav på. Konsekvensen er at brudd på barns rettigheter forblir usynlig, får liten oppmerksomhet og medfører alvorlige følger for barns helse, utdanning og utvikling.

Du kan være med på å skape en endring! Plan International bidrar til å styrke barns tilgang til rettshjelp og kvaliteten på rettshjelpen. Vi sørger for at barn får vite om sine rettigheter, og bidrar til at de greier å fremme dem. Prosjektet vil ha et spesielt fokus på jenter, familier med økonomiske utfordringer, barn med nedsatt funksjonsevne og foreldreløse barn.

Din støtte går til å:

  • opprette klubber hvor barn kan lære om sine rettigheter
  • opprette 12 lokale kontorer for gratis rettshjelp og rådgivning
  • etterutdanne advokatsekretærer i zambisk lov og internasjonale rettigheter
  • arrangere kurs om menneskerettigheter og Zambias rettssystem for statlig ansatte
  • styrke systemer for rapporteringen av saker fra lokalsamfunnet til juridiske myndigheter
  • produsere og distribuere informasjonsmateriell om barns rettigheter og rettssystemet i Zambia til lokalsamfunnet

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874 06 20877 (merk betalingen "Rettshjelp i Zambia")