Mange skoler lager sin egen innsamlingsaksjon for å bidra til å sikre San-folket i Zimbabwe et godt helse- og skoletilbud. Her finner du ressurser som kan brukes for å lære mer om Zimbabwe.