Nå holder vi oss trygge og sunne

Mange barn i Zambia er ofte svake fordi de er konstant syke. Forurenset vann og dårlige sanitærforhold øker smittefare og fører i verste fall til sykdom og dødsfall.

Plan International jobber for at barn og unge skal ha tilgang til rent drikkevann og hygieniske sanitærforhold. Vi jobber også med å øke bevisstheten rundt god hygiene, som betydningen av håndvask og avfallshåndtering. 

Emmanuel bor på landsbygda sør i Zambia sammen med sine fire barn. En dag da han snakket med en nabo som kom fra et av våre informasjonsmøter, forsto han endelig viktigheten av god hygiene og hvorfor barna hans stadig ble syke.

Med kun skogen rundt landsbyen som en toalettmulighet, og uten fasiliteter for håndvask, ble familien på fem ofte rammet av diaré. Emmanuel handlet raskt og bygget et toalett av murstein med håndvask utenfor.

Siden toalettet kom på plass har familien holdt seg frisk, og Emmanuel har mer tid til grønnsaksdyrking og mer penger som ikke lenger går til besøk på helsesenteret.