Jeg vil bli noe!

I Sør-Sudan går bare fire av ti barn i grunnskolen. Denne trenden kan snus sakte men sikkert, en elev om gangen. Pita er en av dem.

– Jeg har alltid drømt om å få meg en utdanning, men drømmen brast da fetteren min som betalte skolepengene døde. I fire år jobbet jeg hjemme med familien min.

– Jeg er nummer fem i søskenflokken på sju. Det var bare den eldste av oss som hadde gått på skole, men da hun kom på ungdomskolen måtte hun slutte siden foreldrene våre ikke kunne betale lenger. Hun giftet seg like etterpå, forteller Pita.

I Sør-Sudan har Plan et prosjekt som fanger opp ungdom som har sluttet på skolen, og tilbyr de yrkesrettet utdanning. Pita fikk plass på elektro-linja, og for ett år siden kunne Pita stolt vise fram skolebeviset.

– Nå jobber jeg som telemontør og har fagansvaret for ledningsnettet og alt som hører til. Per i dag er jeg eneste kvinne som har dette ansvarsområdet. Nå kan jeg endelig livnære meg selv og familien min, sier Pita glad.