• Kvinner i tradisjonelle klær danser
  Tradisjonelle dansere i Llaquepata i Cusco Foto: Daniel Silva/Plan
 • Machu Picchu
  Fascinerende Machu Picchu Foto: Plan
 • Utsikt over Cusco
  Utsikt over Cusco Foto: Vania Milanovitch
 • To jenter renser ris på bakken
  Jenter jobber med å rense ris i Valle Sagrado i Andesfjellene Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En lama
  En lama tar seg en spisepause i Machu Picchu Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En jente klatrer i et tre
  Høyt henger de, og blide er de! Foto: Bruno Takahashi Araujo
 • En mann kjører en vofn trukket av et esel
  En mann bruker eselet sitt til å frakte høy Foto: Dulcey Bower/Plan
 • Kvinner og barn vasker klær i elven
  Klesvask langs elvebredden Foto: Daniel Silva/Plan

Hvis du reiser til Peru kan du oppleve et eventyr i både Andesfjellene og Amazonas. Du møter en eksplosjon av farger og vennlige mennesker kledd i fargerike ponchoer og vevde ullhatter.

Peru byr på fjell, tropisk regnskog, strender og en storslått kulturarv. Spekket med severdigheter og arkeologiske skatter, som Inkarikets Machu Picchu, er det ikke rart at turistnæringen stadig vokser.

Inkariket, som oppsto på 1300-tallet, ble den mest avanserte statsdannelsen på det amerikanske kontinentet. Men på 1500-tallet ble hele Inkariket i løpet av kort tid erobret av spanjolene. De bygget gruver og plantasjer, og urfolket ble tvunget til å jobbe som slaver. Peru ble selvstendig i 1821, som det siste landet i Sør-Amerika.

1900-tallet var preget av en veksling mellom militærjuntaer og demokratisk valgte regjeringer, med mye politisk uro og økonomisk ustabilitet. Peru er et råvareproduserende land som eksporterer fiskemel, bomull, sukker, kaffe og mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull. 

De siste 15 årene har landet hatt en betydelig økonomisk vekst, men dette har først og fremst kommet eliten i byene til gode. Urfolk i Andesfjellene og i Amazonas har etter hvert reist seg og protestert mot miljø-ødeleggelsene og den grove utnyttelsen av naturressursene og jorda som egentlig tilhører dem.

Å vokse opp i Peru

Mannssjåvinisme og kjønnsstereotypier opprettholdes av både fedre og mødre i Peru. Derfor er det stor forskjell på om du vokser opp som jente eller gutt. Jentene lærer tidlig at de skal oppføre seg underdanig og at deres plass er i hjemmet. De fleste jenter begynner på skolen, men mange slutter i tenårene fordi de blir gravide eller gifter seg unge. 

Det er også stor forskjell på om du vokser opp blant eliten i byene eller på landsbygda, i fjellene eller i regnskogen. Mye feilernæring og sykdom skyldes ofte mangel på tilgang til rent vann og sanitæranlegg. Det skyldes også mangel på utdanning og kunnskap om ernæring og hygiene blant unge foreldre.

I tillegg er barn som vokser opp i Peru svært sårbare overfor klimaendringer og naturkatastrofer som tørke, flom, jordskred og ekstreme regnskyll.

Plans arbeid i Peru

Som Planfadder til et barn i Peru, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til å styrke likestilling mellom gutter og jenter, og til at flere barn får en skolegang. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flest mulig barn får en god start på livet. 

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Styrker likestillingen

Jenter og unge kvinner på landsbygda og i urbane slumområder er de aller mest sårbare i Peru. De hare ofte færre utdanningsmuligheter og mindre tilgang på ressurser. Jenter blir gravide, slutter skolen tidlig, har begrenset tilgang til inntektsgivende arbeid, og er ofte utsatt for seksuell vold.

Derfor jobber Plan International med å styrke jenters stilling gjennom bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnene. Vi jobber med å gi unge jenter mer kunnskap om sine rettigheter, og mer styrke og selvtillit til å fullføre skolegangen og følge sine drømmer. Samtidig jobber vi med unge gutter for at de skal få mer sunne og positive maskuline idealer. Vi driver også påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter.

Bedre rustet mot klimaendringer 

Peru er blant de tre landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer og naturkatastrofer. Mange har lite kunnskap om eller ressurser til å beskytte seg mot og hådtere kriser og katastrofer. 

Plan International jobber med å hjelpe barn i krise. Vi jobber med myndighetene i landet for å bygge deres kapasitet til å håndtere naturkatastrofer. Vi fokuserer på barns beskyttelse, psykososial støtte og viktigheten av at barn i krisesituasjoner fortsatt får mulighet til utdanning. 

En god start på livet

For å få en god start på livet og gode fremtidsutsikter, så trenger barn riktig ernæring og oppfølging. Barn har rett til en skolegang, og de har rett til god helse. De trenger også trygghet og troen på seg selv og sin fremtid. 

Plan International jobber derfor med å støtte barn gjennom hele oppveksten. Vi jobber med både utdanning og jobbskaping. Vi legger også vekt på entreprenørskap for unge kvinner, slik at jenter blir bedre rustet til å ta kontroll over eget liv og egen fremtid. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Peru er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Unge ut i jobb

— Jeg har alltid elsket biler, sier Edith (16). Med hjelp fra Plan utdanner hun seg til å bli bilmekaniker gjennom vårt «Changing Schemes» program. Prosjektet fokuserer på å få flere unge ut i jobb, spesielt jenter.

Nøkkeltall for Plan i Peru

Plan samarbeider med 25 607 fadderbarn i Peru.

2 979 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 331 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Peru siden 1994

Fakta om Peru

Levealder

Forventet levealder i Peru, sammenlignet med Norge.

Peru:

74 år

Norge:

82 år
I Peru er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 94%.

Peru:

94%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 6.122 dollar.

Peru:

$6.122
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Peru:

17 av 1000

Verden:

38 av 1000