• Kvinner i tradisjonelle klær danser
  Tradisjonelle dansere i Llaquepata i Cusco Foto: Daniel Silva/Plan
 • Machu Picchu
  Fascinerende Machu Picchu Foto: Plan
 • Utsikt over Cusco
  Utsikt over Cusco Foto: Vania Milanovitch
 • To jenter renser ris på bakken
  Jenter jobber med å rense ris i Valle Sagrado i Andesfjellene Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En lama
  En lama tar seg en spisepause i Machu Picchu Foto: Pasquale Caprile/Plan
 • En jente klatrer i et tre
  Høyt henger de, og blide er de! Foto: Bruno Takahashi Araujo
 • En mann kjører en vofn trukket av et esel
  En mann bruker eselet sitt til å frakte høy Foto: Dulcey Bower/Plan
 • Kvinner og barn vasker klær i elven
  Klesvask langs elvebredden Foto: Daniel Silva/Plan

… kan du begi deg ut på eventyr i både Andesfjellene og Amazonas. Du møter en eksplosjon av farger, med vennlige mennesker kledd i signalfargede ponchoer og vevde ullhatter. Som sentrum for det sagnomsuste Inkariket kalles Peru verdens største utendørs museum.

Peru byr på fjell, tropisk regnskog, strender og en storslått kulturarv. Spekket med severdigheter og arkeologiske skatter, som Inkarikets Machu Picchu, er det ikke rart at turistnæringen stadig vokser.

Inkariket, som oppsto på 1300-tallet, ble den mest avanserte statsdannelsen på det amerikanske kontinentet. Men på 1500-tallet ble hele Inkariket i løpet av kort tid erobret av spanjolene. De bygget gruver og plantasjer der urfolket ble tvunget til å jobbe som slaver. Peru ble selvstendig i 1820, som det siste landet i Sør-Amerika.

1900-tallet var preget av en veksling mellom militærjuntaer og demokratisk valgte regjeringer, med mye politisk uro og økonomisk ustabilitet. Peru er et råvareproduserende land som eksporterer fiskemel, bomull, sukker, kaffe og mineraler som sølv, kobber, sink, olje og gull.

De siste 15 årene har landet hatt en betydelig økonomisk vekst, men dette har først og fremst kommet eliten i byene til gode. Urfolk i Andesfjellene og i Amazonas har etter hvert reist seg og protestert mot miljø- ødeleggelsene og den grove utnyttelsen av naturressursene og jorda som egentlig tilhører dem.

Den uformelle økonomiske aktiviteten preger også landet, særlig narkotikahandelen. Peru er verdens største produsent av koka-blader til produksjon av kokain.

Å vokse opp i Peru

Mannssjåvinisme og seiglivede kjønnsrollemønstre opprettholdes av både fedre og mødre i Peru, og derfor er det stor forskjell på om du vokser opp som jente eller gutt. Mange jenter lærer tidlig at deres plass er i hjemmet. De fleste begynner på skolen, men mange jenter slutter i tenårene fordi de blir gravide eller gifter seg unge.

Det er også stor forskjell på om du vokser opp i et rikt område i byen, på landsbygda, i fjellene eller i regnskogen. Mye feilernæring og sykdom skyldes ofte mangel på tilgang til rent vann og sanitæranlegg. Det skyldes også mangel på utdannig og kunnskap om ernæring og hygiene blant unge foreldre.

I tillegg er barn som vokser opp i Peru svært sårbare overfor klimaendringer og naturkatastrofer som tørke, flom, jordskred og ekstreme regnskyll.

Plans arbeid i Peru

En trygg hverdag for jenter
Jenter og unge kvinner på landsbygda og i urbane slumområder er de aller mest sårbare i Peru, med færre utdanningsmuligheter og mindre tilgang på ressurser. Mange jenter blir gravide, dropper ut av skolen, har begrenset tilgang til inntekstgivende arbeid, og er ofte utsatt for seksuell vold. Derfor jobber Plan International målbevisst med å styrke jenters stilling gjennom bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnene.

Vi jobber for å øke kunnskapen blant unge jenter, så de blir bevisst sine rettigheter, at de blir sterke og får økt selvtillit til å fullføre skolegangen og følge drømmene sine. Samtidig jobber vi med unge gutter for at de skal få mer sunne og positive maskuline idealer.

Vår filosofi er at barn og unge som lærer om egne rettigheter og likestilling ofte er med på å skape positive endringer i sine lokalsamfunn. Jenter og gutter som har gjensidig respekt for hverandre bidrar igjen til å forebygge seksuell vold og overgrep i nære relasjoner.

Plan driver også påvirkningsarbeid på nasjonalt nivå for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter.

Forberedt på det verste
Peru er blant de tre landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer og naturkatastrofer. Derfor samarbeider vi med barn, unge og foreldre i de mest utsatte lokalsamfunnene, for å øke kunnskapen om forebygging av katastrofer, og krisehåndtering.

Vi jobber også med myndighetene i landet for å bygge deres kapasitet til å håndtere naturkatastrofer – med spesielt fokus på barns beskyttelse, psykososial støtte og viktigheten av at barn i krisesituasjoner fortsatt får mulighet til utdanning.

Utdanning, god helse og kontroll over eget liv
Plan jobber med å gi barn i Peru en best mulig start. For de aller minste handeler det om riktig ernæring, bedre hygiene og tidlig læring. Når barna blir litt større handler det om at alle barn skal få begynne på skolen, og at alle, også jenter skal ha mulighet til å fullføre skolegangen sin, i trygge omgivelser. Mange unge står uten arbeid, og Plan jobber for at flest mulig skal ha tilgang til en trygg og god jobb. Vi har et spesielt fokus på entreprenørskap for unge kvinner, for at de skal ha større mulighet til å ta kontroll over eget liv og sin egen fremtid.

Eksempler på Plans arbeid i Peru

Barn i et klasserom med skolepulter og bøker
Skolegang i fokus etter flommen

Når naturkatastrofer inntreffer jobber Plan International for at alle barn skal kunne fortsette skolegangen. Ti år gamle Ana setter stor pris på den midlertidige skolen.


Jente sitter med hunden sin i en åker.
Bedrer matsikkerheten i Andes-regionene 

Småskalabøndene slår seg sammen for å øke levestandard og mattilgang.


Vi vil på skolen!
Vi vil på skolen!

– Tidligere ville ikke pappa la meg delta på møtene. Nå overtaler han alle naboene til å la sine døtre delta også, forteller Maryuri (13)


Nøkkeltall for Plan i Peru

Plan samarbeider med 25 607 fadderbarn i Peru.

2 979 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 331 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Peru siden 1994

Fakta om Peru

Levealder

Forventet levealder i Peru, sammenlignet med Norge.

Peru:

74 år

Norge:

81 år
I Peru er forventet levealder 7 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 94%.

Peru:

94%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 6.122 dollar.

Peru:

$6.122
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Peru, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Peru:

17 av 1000

Verden:

52 av 1000