Lærer å ta egne valg

Vi støtter barn på landsbygda i å delta i beslutninger som påvirker dem. Vi jobber for at de skal finne sin stemme på skolen, verne om rettighetene sine og få selvtillit til å ta egne valg.

For at barn og unge skal hevde sine rettigheter må de vite hva de har krav på. Gjennom barne- og ungdomsgrupper, teater, sang, kunst, sport og elevråd skapes gode arenaer hvor barn kan ta opp temaer som engasjerer dem. Felleskapet gjør at barna står sterkere sammen når de stiller foreldre, skole og myndigheter til ansvar. 

Gregoria (15) kommer fra en familie som livnærer seg som bønder. Hun har latt seg inspirere av prosjektet, og vil skape endringer på skolen. Som leder for elevrådet samarbeider hun med lærere, lokale myndigheter og andre elever om å gjøre skolen til et trygt sted å være. 

– Jeg er veldig glad for tilliten jeg får som leder. Det viktigste prosjektet jeg driver sammen vennene mine, er beskyttelse av elever på skolen - null vold, null overgrep, sier hun.

I løpet av tiden som leder har hun også vært med å oppgradere og forbedre skolehagen, og lært andre elever hvordan de kan holde seg sunne og friske ved hjelp av et næringsrikt kosthold.