Denis (6) i teltleiren

Den verste flommen på 15 år tok hjemmene deres. Nå blir det tilrettelagt for skoleundervisning og barnehage i en teltleir.

Paraguay-elven er kontinentets nest lengste elv, og renner fra nord til sør. Langs elven er det et bredt sumpområde som blir oversvømt hvert år, men i november 2015 opplevde lokalbefolkningen en av de verste flommene på over 15 år.

El Niño-fenomenet har økt både intensiteten og hyppigheten av regnet. Myndighetene erklærte unntakstilstand i syv regioner da flommen tvang titusenvis av familier på flukt og ødela bygninger og infrastruktur.
I tiden etter katastrofen var Plan International på plass for å bistå familiene som var blitt rammet av flommen og hadde mistet hjem og eiendeler.

Barn som opplever en katastrofe, er ekstra sårbare. Mange barn som mister faste holdepunkter i livet er spesielt i faresonen for å bli utsatt for overgrep og misbruk, eller bli ofre for organisert kriminalitet og menneskehandel.

Etter en katastrofe er det viktig å skape trygge rammer for barna som er berørt. Plan har derfor etablert trygge samlingssteder for barna. I samarbeid med myndighetene har vi også opprettet 20 mobile klasserom som i dag gjør at 1700 barn kan fortsette skolegangen. Her blir barna tatt godt vare på og kan leke og lære under beskyttelse av kompetente voksne.

Denis (6) er et av barna som kommer til de Plans barnevennlige områder når moren går på jobb. Denis og familien bor i midlertidig husvær sammen med andre familier som var rammet av flommen.

– Jeg liker å være her fordi jeg kan spise frokost og skli, hoppe i hoppetau og spille fotball med vennene mine, forteller han.