Endelig inkludert på skolen!

– I min tid fikk ikke barn med funksjonshemninger skolegang. Foreldre holdt barna hjemme fordi de tenkte at skolen ikke var noe sted for dem, og lærere visste ikke hvordan de skulle tilrettelegge undervisningen for dem. Jeg oppfordrer foreldre til å sende barna på skolen. Jeg legger også opp til at undervisningen skal være tilpasset alle barn, forteller António, en lærer i Aileudistriktet.

I Øst-Timor blir som oftest barn med funksjonshemninger frarøvet sin rett til utdanning. I Aileu går under åtte prosent av disse barna på skolen.

Plan International jobber for inkludering av barn med funksjonshemninger, blant annet ved holdningsendrende arbeid og kursing av lærere. 

António og Paulo har vært venner siden barndommen og begge er lærere. De har nylig gjennomført et kurs hvor punktskrift og tegnspråk inngår i opplæringen. De deler villig kunnskapen med andre lærere.

– Vi er veldig glade for å kunne inkludere barn med spesielle behov, og sørge for at de lærer å lese og skrive, sier Paulo.

– Og de andre elevene er 100 prosent støttende overfor barn med funksjonshemninger.