• Lek i ørkenen
  Lek i ørkenen. Foto: Christoph Rupprecht
 • Ut på nye eventyr...
  Ut på nye eventyr... Foto: Christoph Rupprecht
 • Kvinne henter vann i brønn
  Populær vannbrønn. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • To menn forhandler om pris
  To menn forhandler om pris. Foto: Shona Hamilton
 • En gjetergutt passer på flokken sin
  En gjetergutt passer på flokken sin. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Kvinner selger smykker på et marked
  Kvinner selger smykker på et marked. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Solceller står langs en jordhytte
  Solpanel er en god, fornybar energikilde i Niger. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • Mange barn vinker til kamera
  Spennende med kamera. Foto: Matteo Briganti/Plan

…kan du lytte til suggererende "ørken-blues" og kjøpe helt spesielle håndlagde sølvsmykker fra tuaregene. Det sagnomsuste nomadefolket kalles "det blå folket" på grunn av deres tradisjonelle indigoblå turbaner.

På 1200-tallet hadde tuaregene stor makt i dette området, som var et knutepunkt for handelskaravanene gjennom Sahara. Niger har vært bebodd av mange folkeslag med ulik historie og kulturbakgrunn, og motsetningene preger fremdeles landet. Oppkalt etter elven med samme navn, var Niger under fransk kontroll fra slutten av 1800-tallet og fram til frigjøringen i 1960.

Med en ugjestmild ørken som dekker to tredjedeler av landet er Niger et av verdens varmeste og tørreste land. Majoriteten av landets nærmere 22 millioner innbyggere lever av jordbruk, men blir stadig utsatt for naturkatastrofer som flom, gresshoppesvermer, skogbranner og tørke. Myndighetene har en egen beredskapsplan, men er avhengig av nødhjelp under og etter alvorlige katastrofer. Stor matvareusikkerhet kombinert med høy befolkningsvekst skaper enorme utfordringer.

Lokalisert i nabolaget til konfliktfylte land som Mali, Nigeria og Chad, har landet også store sikkerhetsutfordringer. Til tross for at Niger er at av de aller fattigste landene i verden, tar de i mot store flyktningestrømmer fra sine naboland. Mange ressurser blir også brukt på å bekjempe terrorgrupper i regionen. Alt dette har ført til at sosiale og økonomiske forhold har forverret seg.

Å vokse opp i Niger

Barn som vokser opp i Niger har mange fiender. Deres verste fiende er liten, og veier bar noen få gram. Malariamyggen tar livet av svært mange barn i landet hvert år. Skittent vann, diaré og lungesykdommer bidrar også til den høye barnedødelighetem. Videre er matmangel og foreldrenes manglende kunnskap om hygiene og ernæring årsaker til at fire av ti barn i landet er kronisk underernærte.

Gamle skadelig tradisjoner, sosiale normer og seiglivede kjønnsrollemønstre truer også barns rettigheter. Niger er det landet i verden med flest barneekteskap. Hele tre av fire jenter er gift før de har fylt 18 år. En stor andel blir giftet bort allerede før fylte 15 år.

Plans arbeid i Niger

Inkluderende utdanning og jenters likeverd
Langt fra alle barn i Niger får oppfylt retten til å gå på skolen. Og blant de som begynner er det nesten halvparten som slutter før de har fullført grunnskolen. Knapt en tredel av landets innbyggere kan lese og skrive.

Det er spesielt jenter som mangler på skolebenken, ofte fordi foreldrene ikke prioriterer utdanning for døtrene sine – eller fordi de blir giftet bort og gravide svært unge. Mangel på egne toaletter for jenter er også en av grunnene til at jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten.

Plan Intenational i Niger jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi deltar i organiserte samtaler med regjeringen for å finne løsninger på jetners situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter.

I sårbare lokalsamfunn jobber vi med å veilede og støtte både mødre og fedre, for at de skal engasjerer seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skolen og oppdra barna sine på en positiv måte som viser at jenter og gutter er like mye verdt. Vi samarbeider også tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og helsearbeidere for å endre sosiale normer og tradisjoner som truer jenters mulighet til å kunne oppfylle sine rettigheter.  

En god start
Gjennom et omfattende helseprogram i Niger har Plan nådd over en million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matvaresikkerhet. Vi jobber også med å styrke lokale helsetilbud, spesielt rettet mot gravide, nybakte mødre og spedbarn.

Kontroll over egen kropp og rett til å bli hørt
Plan jobber for å bidra til å styrke kapasiteten til de lokale helsearbeiderne og organisasjoner som driver med seksualopplysning og sprer informasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter – slik at unge jenter og gutter vet at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid. De har rett til å selv velge om og når de skal gifte seg, og om og når de vil ha barn.

Vi jobber også for at ungdom skal få selvtillit og kunnskap til å tørre å kjempe  for sine rettigheter og blir hørt. Derfor støtter vi barne- og ungdomsgrupper og organisasjoner slik at de skal få selvtillit og muskler til å påvirke myndighetene i kampen for likestilling og barns rettigheter.

Eksempler på Plans arbeid i Niger

En frivillig fra Plan International leker med barn
Jeg står opp for mine søstre

17-årige Luwum har bestemt seg for å bruke fritiden sin på å være en støtte for barna som rammes av terrorgruppen Boko Haram.


Mor med baby på ernæringskurs.
– Vi har lært hvordan vi kan forbedre kostholdet til barna

Det tørre klimaet i Niger gjør matproduksjon utfordrende. Mange barn dør av feilernæring og underernæring. 


Livreddende myggnett
Livreddende myggnett

Malaria er en stor trussel for befolkningen i Niger. Utdeling av myggnett er et enkelt, men livreddende tiltak.


Nøkkeltall for Plan i Niger

Plan samarbeider med 22 171 fadderbarn i Niger.

3 096 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 835 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Niger siden 1998

Fakta om Niger

Levealder

Forventet levealder i Niger, sammenlignet med Norge.

Niger:

60 år

Norge:

81 år
I Niger er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 16%.

Niger:

16%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 359 dollar.

Niger:

$359
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Niger:

51 av 1000

Verden:

52 av 1000