• Lek i ørkenen
  Lek i ørkenen. Foto: Christoph Rupprecht
 • Ut på nye eventyr...
  Ut på nye eventyr... Foto: Christoph Rupprecht
 • Kvinne henter vann i brønn
  Populær vannbrønn. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • To menn forhandler om pris
  To menn forhandler om pris. Foto: Shona Hamilton
 • En gjetergutt passer på flokken sin
  En gjetergutt passer på flokken sin. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Kvinner selger smykker på et marked
  Kvinner selger smykker på et marked. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Solceller står langs en jordhytte
  Solpanel er en god, fornybar energikilde i Niger. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • Mange barn vinker til kamera
  Spennende med kamera. Foto: Matteo Briganti/Plan

Hvis du reiser til Niger kan du oppleve «ørken-blues» og kjøpe helt spesielle håndlagde sølvsmykker fra tuaregene. Det sagnomsuste nomadefolket kalles «det blå folket» på grunn av deres tradisjonelle indigoblå turbaner.

På 1200-tallet hadde tuaregene stor makt i dette området, som var et knutepunkt for handelskaravanene gjennom Sahara. Niger har vært bebodd av mange folkeslag med ulik historie og kulturbakgrunn, og motsetningene preger fremdeles landet. Oppkalt etter elven ved samme navn, var Niger under fransk kontroll fra slutten av 1800-tallet og fram til frigjøringen i 1960.

Med en ugjestmild ørken som dekker to tredjedeler av landet er Niger et av verdens varmeste og tørreste land. Majoriteten av landets nærmere 22 millioner innbyggere lever av jordbruk, men blir stadig utsatt for naturkatastrofer som flom, gresshoppesvermer, skogbranner og tørke. Myndighetene har en egen beredskapsplan, men er stadig avhengig av nødhjelp under og etter alvorlige katastrofer. Stor matusikkerhet kombinert med høy befolkningsvekst skaper enorme utfordringer.

Lokalisert i nabolaget til konfliktfylte land som Mali, Nigeria og Chad, har landet også store sikkerhetsutfordringer. Til tross for at Niger er et av de aller fattigste landene i verden, tar de imot store flyktningstrømmer fra sine naboland. Mange ressurser blir også brukt på å bekjempe terrorgrupper i regionen. Alt dette har ført til at sosiale og økonomiske forhold har forverret seg. 

Å vokse opp i Niger

Barn som vokser opp i Niger har mange fiender. Malariamyggen er den største barnedreperen i landet. Skittent vann, diaré og lungesykdommer er også bitre fiender som fører til høy barnedødelighet. Videre er matmangel og foreldres manglende kunnskap om hygiene og ernæring årsaker til at fire av ti barn er kronisk underernærte. 

Gamle skadelige skikker, sosiale normer og kjønnsstereotypier er også blant «fiendene» som truer barns rettigheter. Niger det landet i verden med fleste barneekteskap, hele tre av fire jenter er gift innen fylte 18 år. En stor andel blir giftet bort allerede før fylte 15 år.  

Plans arbeid i Niger

Som Planfadder til et barn i Niger, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere mødre og barn får nødvendig helsehjelp.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Ja til utdanning - nei til barneekteskap!

Langt fra alle barn i Niger får oppfylt retten til å gå på skole. Og blant de som først begynner, faller nærmere halvparten fra før de har fullført grunnskolen. Knapt en tredel av landets innbyggere kan lese og skrive.

Det er spesielt jenter som mangler på skolebenken, ofte fordi foreldrene ikke prioriterer utdanning for døtrene sine – eller fordi de blir giftet bort og gravide svært unge. Mangel på egne toaletter for jenter er også en av grunnene til at jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten.

Plan International i Niger jobber spesielt for å fremme jenters utdanning og inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi deltar i organiserte samtaler med regjeringen for å finne løsninger på jenters situasjon; få flere jenter inn i skolen, bekjempe barneekteskap og begrense det høye antallet tenåringsgraviditeter. 

I sårbare lokalsamfunn jobber vi med å veilede og støtte både mødre og fedre, for at de skal engasjere seg i kampen mot barneekteskap, sende døtrene sine på skole og oppdra barna sine på en positiv måte som viser at jenter og gutter er like mye verdt. Vi samarbeider også tett med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og helsearbeidere for å endre sosiale normer og tradisjoner som truer jenters rettigheter.

Mor-barn-helse og seksualopplysning

Gjennom et omfattende helseprogram i Niger har vi nådd over 1 million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matsikkerhet. Vi jobber også med å styrke lokale helsetilbud, spesielt for gravide, nybakte mødre og spedbarn – også også for ungdom. 

Videre bidrar vi til å styrke kapasiteten til de lokale helsearbeiderne og organisasjoner som driver med seksualopplysning og sprer informasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter – slik at unge jenter og gutter vet at de har rett til å bestemme over egen kropp og egen fremtid; rett til å velge partner selv, og rett til å bestemme og planlegge når de vil gifte seg og få barn.

Lytt til de unge stemmene

Plan International er svært opptatt av at de unge skal bli endringsagenter i eget liv og samfunnet de lever i; at de skal tørre å kjempe for sine rettigheter og bli hørt. Derfor støtter vi barne- og ungdomsgrupper og organisasjoner – spesielt organisasjoner ledet av jenter – slik at de skal få selvtillit og muskler til å påvirke myndighetene i kampen for likestilling og barns rettigheter.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Niger er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Nødvendig helsehjelp

Majila (13) ble gravid som 12-åring, og fødselen var vanskelig. Hun fikk store indre skader og opplevde å bli utstøtt av sitt lokalsamfunn. Uten nødvendig helsehjelp kan fødselskader som fistula føre til at hele livet til jenta bli ødelagt. På Dimol-senteret i Niger får mange jenter i samme situasjon som Majila hjelp, men kapasiteten er sprengt. Derfor jobber Plan sammen med senteret for å utvide tilbudet slik at flere jenter kan få den hjelpen de trenger. (Bilde kun for illustrasjon). 

Nøkkeltall for Plan i Niger

Plan samarbeider med 22 171 fadderbarn i Niger.

3 096 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 835 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Niger siden 1998

Fakta om Niger

Levealder

Forventet levealder i Niger, sammenlignet med Norge.

Niger:

60 år

Norge:

82 år
I Niger er forventet levealder 22 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 16%.

Niger:

16%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 359 dollar.

Niger:

$359
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Niger:

51 av 1000

Verden:

38 av 1000