• Lek i ørkenen
  Lek i ørkenen. Foto: Christoph Rupprecht
 • Ut på nye eventyr...
  Ut på nye eventyr... Foto: Christoph Rupprecht
 • Kvinne henter vann i brønn
  Populær vannbrønn. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • To menn forhandler om pris
  To menn forhandler om pris. Foto: Shona Hamilton
 • En gjetergutt passer på flokken sin
  En gjetergutt passer på flokken sin. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Kvinner selger smykker på et marked
  Kvinner selger smykker på et marked. Foto: Ollivier Girard/Plan
 • Solceller står langs en jordhytte
  Solpanel er en god, fornybar energikilde i Niger. Foto: Matteo Briganti/Plan
 • Mange barn vinker til kamera
  Spennende med kamera. Foto: Matteo Briganti/Plan

…kan du oppleve flott musikk og kjøpe vakre håndlagde sølvsmykker fra nomadefolket tuaregene, som gjerne kalles «det blå folket» på grunn av deres tradisjonelle indigoblå turbaner.

På 1200-tallet hadde tuaregnomadene opparbeidet seg stor makt i området som ble et knutepunkt for den trans-sahariske handelen mellom Nord-Afrika, kystområdene i vest og det sentrale Vest-Afrika. Sør i landet holdt jordbrukere til, mens songhai-sarmafolket levde i vest, hausa i midten og kanuri i øst. Gruppene hadde forskjellig historie og kultur, og motsetningene preger fremdeles landet.  Niger kom under fransk kontroll og var koloni fra 1922 til landet oppnådde full selvstendighet i 1960, med Hamani Diori som president.

Barn i et sårbart samfunn

Med en landmasse som består av to tredjedeler ørken, er Niger et av verdens varmeste og tørreste land. Nær 80 prosent av befolkningen baserer sitt livsgrunnlag på jordbruk. Men Niger utsettes stadig for naturkatastrofer som flom, gresshoppesvermer, skogbranner og tørke, og matvaremangel blir ofte et problem for landet. Dessuten skaper også høy befolkningsvekst problemer med arealforvaltningen. Myndighetene jobber med beredskap og tiltak for å minimere skadeomfanget, men landet er stadig avhengig av nødhjelp under og etter alvorlige katastrofer.

Vannmangel og spredning av malariasmitte fører til høy barnedødelighet i landet, og 42 prosent av barn er kronisk underernærte. I et land med dårlig infrastruktur og manglende helsetilbud, har regjeringens innsats i den regionale koalisjonen mot terrorgruppen Boko Haram ført til færre ressurser til å takle flyktningstrømmen – og økt fattigdom.

Niger er landet med størst andel barneekteskap i verden, hele tre av fire jenter er gift innen fylte 18 år, og 24 av dem innen de er 15 år.  Og de fleste barn blir fratatt retten til fysisk, kognitiv og emosjonell utvikling. Under halvparten av barn fullfører barneskolen, og de er sårbare for mishandling og overgrep, spesielt jenter.

Plan International i Niger

Plan International har flere utdanningsprosjekter i Niger. Vi jobber for å fremme jenters utdanning både lokalt, regionalt og nasjonalt, og deltar i organiserte samtaler med regjeringen for å finne løsninger på jenters situasjon og bekjempelse av barneekteskap. Vi har også et omfattende helseprogram i Niger, og har nådd over en million mennesker med opplysningskampanjer om sykdomsforebygging, god hygienepraksis, ernæring og matsikkerhet.

Eksempler på Plans arbeid i Niger

En frivillig fra Plan International leker med barn
Jeg står opp for mine søstre

17-årige Luwum har bestemt seg for å bruke fritiden sin på å være en støtte for barna som rammes av terrorgruppen Boko Haram.


Mor med baby på ernæringskurs.
– Vi har lært hvordan vi kan forbedre kostholdet til barna

Det tørre klimaet i Niger gjør matproduksjon utfordrende. Mange barn dør av feilernæring og underernæring. 


Livreddende myggnett
Livreddende myggnett

Malaria er en stor trussel for befolkningen i Niger. Utdeling av myggnett er et enkelt, men livreddende tiltak.


Nøkkeltall for Plan i Niger

Plan samarbeider med 19 722 fadderbarn i Niger.

2 570 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 835 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Niger siden 1998

Fakta om Niger

Levealder

Forventet levealder i Niger, sammenlignet med Norge.

Niger:

55 år

Norge:

81 år
I Niger er forventet levealder 26 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 19%.

Niger:

19%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 359 dollar.

Niger:

$359
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Niger, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Niger:

96 av 1000

Verden:

52 av 1000