• Utsikt over West Point i Monrovia
  Utsikt over West Point i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • tre smilende jenter
  Foto: Ragnhild Bergh
 • Boder på et marked i Monrovia
  Boder på et marked i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • En mann går bortover en lang vei
  Solnedgang i Foya, nord i Liberia Foto: Ragnhild Bergh
 • En gruppe jenter sitter og henger
  Vennegjeng tar seg en pause i skyggen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Kjøttmarked i Lofa-distriktet
  Kjøttmarked i Lofa-distriktet. Foto: Neil Brandvold/Plan
 • Jente gjør lekser utendørs
  Jente gjør lekser utendørs. Foto: Ken Harper
 • Strandliv ved Robertsport
  Strandliv ved Robertsport. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Kvinner og barn selger varer langs veien
  Liten butikk langs veien i Bomi-området. Foto: Vincent Tremeau/Plan

...befinner du deg i landet som fikk Afrikas første kvinnelige president. Ellen Sirleaf Johnson fikk i 2011 Nobels fredspris for sitt arbeid med gjenoppbyggingen av det krigsherjede landet.

Liberia ble grunnlagt av tidligere amerikanske slaver i 1821. I løpet av en periode på 20 år, kom mer enn 13 000 frigitte slaver til dagens Liberia og dannet en kristen elite som hadde lite til felles med de opprinnelige innbyggerne. Befolkningen i landet består av en rekke etniske grupper – mange med egne religioner og tradisjoner. Landet ble i 1847 den første selvstendige republikken i Afrika.

I løpet av de siste 30 årene har Liberia vært gjennom både statskupp og borgerkriger, og man anslår at 200 000 mennesker mistet livet i den siste blodige borgerkrigen som endte i 2003. Den lagde dype sår i det kollektive minnet i befolkningen, i infrastruktur og bygninger. Over ti år etter den siste krigen er landet relativt stabilt, men problemene står fortsatt i kø. Skadene er voldsomme og arven etter krigen er tung å bære. Omtrent halvparten av befolkningen er under 18 år, generasjoner står uten utdanning og mange barn vokser opp uten foreldre.

De færreste i Liberia har en inntekt og den forventede levealderen er så lav som 58 år. En så ung og traumatisert befolkning – uten skolegang – skaper utfordringer for myndighetene. Men det finnes også muligheter. Det er dagens unge som skal drive landet videre, og landet arbeider med å skaffe flere barn grunnskoleutdanning.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Liberia. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Liberia

Arbeidsledigheten nådde krisenivå 
Arbeidsledigheten nådde krisenivå 

Flere år med borgerkrig og den verste ebolaepidemien gjennom tidene har gjort livet vanskelig for Liberias unge befolkning.


Unge jenter tar foreldrerollen
Unge jenter tar foreldrerollen

Eleanor måtte ta foreldrerollen for foreldreløse slektninger. Gjennom støtte fra Plan International har hun fått muligheten til å sørge for mat, klær og skole til sin familie.


Jenter er like mye verdt
Jenter er like mye verdt

Gjennom et eget program rettet spesielt mot jenter, har Hawa på 14 år fått en mulighet hun ellers ikke ville hatt.


Nøkkeltall for Plan i Liberia

Plan samarbeider med 8 263 fadderbarn i Liberia.

2 079 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 229 lokalsamfunn.

Plan startet opp igjen arbeidet i Liberia etter borgerkrigen i 2006

Fakta om Liberia

Levealder

Forventet levealder i Liberia, sammenlignet med Norge.

Liberia:

58 år

Norge:

81 år
I Liberia er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 47%.

Liberia:

47%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 456 dollar.

Liberia:

$456
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Liberia:

70 av 1000

Verden:

52 av 1000