• Utsikt over West Point i Monrovia
  Utsikt over West Point i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • tre smilende jenter
  Foto: Ragnhild Bergh
 • Boder på et marked i Monrovia
  Boder på et marked i Monrovia. Foto: Mark Fischer
 • En mann går bortover en lang vei
  Solnedgang i Foya, nord i Liberia Foto: Ragnhild Bergh
 • En gruppe jenter sitter og henger
  Vennegjeng tar seg en pause i skyggen. Foto: Vincent Tremeau/Plan
 • Kjøttmarked i Lofa-distriktet
  Kjøttmarked i Lofa-distriktet. Foto: Neil Brandvold/Plan
 • Jente gjør lekser utendørs
  Jente gjør lekser utendørs. Foto: Ken Harper
 • Strandliv ved Robertsport
  Strandliv ved Robertsport. Foto: Erik Cleves Kristensen
 • Kvinner og barn selger varer langs veien
  Liten butikk langs veien i Bomi-området. Foto: Vincent Tremeau/Plan

Hvis du reiser til Liberia kan du oppleve Afrikas eldste republikk – grunnlagt av tilbakevendte slaver i 1821. Landet fikk også kontinentets første kvinnelige statsoverhode, fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleaf.

Da portugiserne kom Liberias kyst var landet organisert i små stammesamfunn. Dagens Liberia ble til over en 20-årsperiode fra 1821, da mer enn 13 000 frigitte slaver returnerte fra Amerika og dannet en kristen elite som hadde lite til felles med de opprinnelige innbyggerne. 

Befolkningen i landet består av mange ulike etniske grupper med egne religioner og tradisjoner. Landet ble i 1847 den første selvstendige republikken i Afrika. Da Ellen Johnson Sirleaf kom til makten i 2005 brakte hun samtidig nytt håp til en befolkning som lidd under uro, konflikter og borgerkriger i mer enn tretti år. Flere hundre tusen menneskeliv gikk tapt, og krigen gikk hardt utover både utdanningsmulighetene, helsevesenet og infrastrukturen i landet. Liberia sliter fortsatt etter disse vonde årene. Situasjonen ble ikke bedre da  Liberia måtte kjempe mot et alvorlig ebolautbrudd i 2014.

Å vokse opp i Liberia

Flere tiår med borgerkrig og den verste ebolaepidemien gjennom tidene har gjort livet vanskelig for Liberias unge befolkning. Flere generasjoner står uten utdanning og arbeidsledigheten blant unge er skyhøy. 

Selv om det er gjort mange framskritt når det gjelder barns helse, er barnedødeligheten i Liberia også fortsatt høy. Ett av ti barn dør før de rekker å feire sin femte fødselsdag. Antallet foreldreløse barn er betydelig.

Vokser du opp som jente i Liberia har du det sannsynligvis enda vanskeligere enn guttene. Jentene stiller alltid bakerst i køen, og familier som har dårlig råd prioriterer guttenes skolegang. 

Barneekteskap er også en viktig grunn til at jenter ikke får skolegang, eller at de slutter når de kommer i tenårene. Mer enn tre av ti jenter blir giftet bort før de fyller 18 år, mens en av ti blir gift allerede før hun har fylt 15 år. 

Noen liberiske jenter blir giftet bort til mannlige “beskyttere" rett etter at de kommer i puberteten, med den misforståtte oppfatningen at dette vil beskytte dem mot seksuelle overgrep fra andre “rovdyr” der ute. Dette er en praksis som er spesielt vanlig i konflikttider.

Myndighetene i Liberia har ratifisert FNs barnekonvensjon og deltok også for et par år siden i lanseringen av en kampanje for å få slutt på barneekteskap i Afrika. Men gamle tradisjoner er seiglivede, og fattige jenter på landsbygda er fortsatt de aller mest sårbare både når det gjelder helse, utdanning og risikoen for å ende som barnebrud. 

Plans arbeid i Liberia

Som Planfadder til et barn i Liberia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får helsetilbud og skolegang og at færre blir utsatt for seksualisert vold, kjønnslemlestelse og barneekteskap, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bedre barnehelse

På landsbygda har de aller færreste tilgang til rent vann, noe som fører til store helseproblemer. Et svakt fungerende helsesystem med dårlig medisinsk infrastruktur fører til ytterligere problemer. For mor og barn er tilgang til helsehjelp og oppfølging nødvendig for videre utvikling. 

Plan International bidrar til at lokale helsearbeidere i Liberia får videreutdanning, slik at de blir bedre rustet ti å behandle sykdommer som er potensielt dødelige for barn, som diaré, malaria og lungebetennelse. I tillegg gir vi unge mødre opplæring og mer kunnskap om viktigheten av vaksiner, riktig ernæring og gode helse- og hygienerutiner. Vi jobber også for å bedre vanntilgangen, som er svært viktig for barns helse, og gir lokalsamfunnene opplæring i hvordan de skal vedlikeholde vannpumpene. 

Jobbskaping for unge kvinner

Arbeidsledigheten blant unge er så høy som 80-90 prosent i visse deler av Liberia. Unge single mødre i fattige slumområder er de som kommer verst ut av det, og blir i mange tilfeller tvunget til å selge sex for å brødfø seg selv og barna. 

Plan International gir derfor ungdom relevant kursing og støtte til å starte opp og drive egne småbedrifter. Gjennom vårt Girl Power-prosjekt tilbyr vi yrkesopplæring til jenter og kvinner i alderen 14-30 år. De lærer seg for eksempel å klippe hår, å lage eller selge bakevarer, såpeproduksjon, skjønnhetspleie og skreddersøm. De unge deltar også i spare- og lånegrupper som gjør dem i stand til å stå på egne ben og administrere egen økonomi.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Liberia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Lys til å gjøre hjemmelekser

Fire millioner mennesker var uten strøm etter borgerkrigen i Liberia som endte i 2003. Dette gjorde dem isolerte, og det var verken lys til helsesentre eller til at barna kunne lese lekser. Derfor startet Plan «The Light Ip Our Futures» prosjektet som gir strøm til over 8,000 mennesker via fem små solcellepaneler i Lofa området.

Nøkkeltall for Plan i Liberia

Plan samarbeider med 13 049 fadderbarn i Liberia.

2 451 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 537 lokalsamfunn.

Plan startet opp igjen arbeidet i Liberia etter borgerkrigen i 2006

Fakta om Liberia

Levealder

Forventet levealder i Liberia, sammenlignet med Norge.

Liberia:

64 år

Norge:

82 år
I Liberia er forventet levealder 18 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 48%.

Liberia:

48%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 622 dollar.

Liberia:

$622
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Liberia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Liberia:

85 av 1000

Verden:

37 av 1000