• Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania.
  Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania. Foto: Diana Robinson
 • På søken etter ny beitemark
  På søken etter ny beitemark. Foto: David Mutua
 • Syngende kvinner fra Masai-stammen
  Syngende kvinner fra Masai-stammen. Foto: Marc Samsom
 • Masai-gutt løser matteoppgaver
  Masai-gutt løser matteoppgaver. Foto: Christopher Michel
 • Barn blåser opp ballonger
  Gøy med ballonger. Foto: Plan International
 • Gruppe med skoleelever får undervisning under et tre
  En gruppe elever får undervisning under et tre i Bondo. Foto: Nils Busch/Plan
 • Kverulering i kveldssol
  Kverulering i kveldssol. Foto: Diana Robinson
 • Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna
  Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna. Foto: Plan International

...kan du oppleve en svært populær destinasjon for safariturister. Landet kan også by på et spekter av naturopplevelser – fra en av verdens største varige ørkensjøer til noen helt nydelige strender utenfor Mombasa.

For rundt 1300 år siden slo handelsmenn fra Den arabiske halvøy seg ned langs kysten av Kenya – et land der befolkningen var organisert i små landsbysamfunn. Kystbyene ble invadert av portugiserne på 1500-tallet, og ble etter hvert et sentrum for slavehandel, mens innlandet forble urørt inntil engelskmennene erobret landet på 1800-tallet. Kenya ble selvstendig i 1963 etter å ha vært britisk koloni siden 1920 – og etter at befolkningen hadde opplevd flere tiår med undertrykkelse.

Mwai Kibakis valgseier i 2007 utløste store opprør i Kenya, hundretalls mord og tusenvis av mennesker måtte flykte. Landet har hatt flertallsregjering siden Uhuru Kenyatta, sønn av den avdøde kenyanske landsfaderen Jomo Kenyatta, vant valget i 2013. Både presidenten og visepresident William Ruto ble siktet for forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etter den etniske volden etter valget som kostet rundt 1 200 mennesker livet. Begge siktelsene ble frafalt.

Kenya er på god vei til å bli en av de raskest voksende økonomiene i Øst-Afrika, godt hjulpet av lavere energikostnader og investeringer i infrastruktur, jordbruk og annen industrivirksomhet. Funn av olje og mineraler langs kysten gir også håp om styrket økonomi. Over 60 prosent av befolkningen lever imidlertid av jordbruk, og er sårbare for ujevn nedbør. Store deler av landet mangler fruktbar jord, og spesielt nord og øst i landet trues hele lokalsamfunn av matusikkerhet og vannmangel. Blant befolkningen på landsbygda har bare litt over halvparten tilgang til rent drikkevann og kun 32 prosent til latriner.

Plan International i Kenya

Til tross for sterk sosioøkonomisk vekst – milepæler inkluderer blant annet sterk reduksjon i barnedødelighet – skjer omfattende brudd på barns rettigheter. Regjeringens investeringer i utdanning har økt tilgangen og kvaliteten, men det finnes svakheter i form av mangel på materiell og nok kompetente lærere. Tre av ti kenyanske barn fullfører ikke barneskolen.  Plan International jobber for inkluderende utdanning, blant annet ved å legge til rette for trygge læringsmiljøer for barn med funksjonsnedsettelser, og ikke minst styrke kapasitet og kvalitet både i førskoletilbudet og grunnskolen.

Arbeidsløsheten blant unge i landet er høy, og har ført til økning i rusmisbruk, vold og ungdomskriminalitet. Plan International har flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet programmer for yrkesopplæring og arbeidstrening for unge, og støtte til familier som trenger andre inntektskilder.

Vi jobber for å styrke helseinstitusjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og både støtter og samarbeider med familier om bedre ernæring, barnehelse og mekanismer for barns beskyttelse.

Eksempler på Plans arbeid i Kenya

En gruppe ungdommer på sykkel
Sikrere skolevei på hjul

Når veien til skolen er lang og farlig kan sykkel være en del av løsningen.


Fembarnsmoren Mbetsa viser frem fødselsbevisene til barna.
Verdens viktigste papirlapp

– Det er på høy tid at foreldre og omsorgspersoner forstår hvor viktig det er å ha et fødselsbevis.


Nå har vi rent vann
Nå har vi rent vann

Disse kvinnene selger vann som en del av et av våre vannprosjekt. Det er en vinn-vinn-situasjon.


Nøkkeltall for Plan i Kenya

Plan samarbeider med 53 380 fadderbarn i Kenya.

7 221 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 084 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kenya siden 1982

Fakta om Kenya

Levealder

Forventet levealder i Kenya, sammenlignet med Norge.

Kenya:

58 år

Norge:

81 år
I Kenya er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 78%.

Kenya:

78%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.337 dollar.

Kenya:

$1.337
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kenya:

49 av 1000

Verden:

52 av 1000