• Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania.
  Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania. Foto: Diana Robinson
 • På søken etter ny beitemark
  På søken etter ny beitemark. Foto: David Mutua
 • Syngende kvinner fra Masai-stammen
  Syngende kvinner fra Masai-stammen. Foto: Marc Samsom
 • Masai-gutt løser matteoppgaver
  Masai-gutt løser matteoppgaver. Foto: Christopher Michel
 • Barn blåser opp ballonger
  Gøy med ballonger. Foto: Plan International
 • Gruppe med skoleelever får undervisning under et tre
  En gruppe elever får undervisning under et tre i Bondo. Foto: Nils Busch/Plan
 • Kverulering i kveldssol
  Kverulering i kveldssol. Foto: Diana Robinson
 • Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna
  Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna. Foto: Plan International

Hvis du reiser til Kenya kan du oppleve det fantastiske dyrelivet i nasjonalparken Masai Mara, nesten som i Disney-filmen «Løvenes konge». Landet byr på et spekter av naturopplevelser – fra en av verdens største ørkensjøer til Det indiske hav og de kritthvite strendene utenfor havnebyen Mombasa.

Som det mest industrialiserte landet i Øst-Afrika er Kenya et økonomisk knutepunkt for regionen. Den raskt voksende økonomien en drevet av turisme, telekommunikasjon, transport, store byggeprosjekter, satsinger i landbruket og funn av olje og mineraler.

Men mer enn 60 prosent av befolkningen lever fortsatt av jordbruk, og de er svært sårbare overfor både tørke og flom. Store deler av landet mangler fruktbar jord. Og spesielt nord og øst i landet trues ofte hele lokalsamfunn av matusikkerhet og vannmangel. 

Det er også store forskjeller mellom fattige og rike, og befolkningen øker med stormskritt. Det betyr at også presset på helsevesenet og utdanningssystemet vil øke. Hvis man ikke investerer nok i barn og unge, vil andelen fattige i landet øke – tross mange viktige fremskritt de siste årene.

Å vokse opp i Kenya

Kenya har lykkes i å redusere barnedødeligheten i landet betraktelig. Det betyr at langt flere barn i Kenya kan feire sin femte fødselsdag, enn for 10 og 20 år siden.  Regjeringens investeringer i utdanning har også gitt flere barn muligheten til å gå på skole.  

Men det finnes fortsatt store svakheter i utdanningssystemet. Skolene og elevene mangler ofte ordentlig læringsmateriell, mange av lærerne er ukvalifiserte og klasserommene overfylte. Altfor mange kenyanske barn fullfører ikke grunnskolen. 

Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten fordi skolene ikke har ordentlige toaletter for jenter. Noen slutter også på grunn av lang skolevei – og at de ikke føler seg trygge på skoleveien. 

Selv om Kenya sakte men sikkert har hatt en positiv sosioøkonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1963, skjer det fortsatt omfattende brudd på barns rettigheter.

Plans arbeid i Kenya

Som Planfadder til et barn i Kenya, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og bedre kunnskap om klimaendringer. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Beskyttelse av jenters rettigheter

Et av de største bruddene på barns rettigheter i Kenya er seksuell vold mot jenter. Plan jobber på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetene, og samtidig på lokalt nivå for å øke bevisstheten og endre holdninger blant lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. 

Vi jobber spesielt med unge jenter for at de selv skal kjenne sine rettigheter, få mer selvtillit og melde ifra når de blir utsatt for trakassering, vold og overgrep. Det er også helt nødvendig å bygge systemer som gjør at jentene blir tatt på alvor når de rapporterer om overgrep. Derfor driver vi og våre samarbeidspartnere intenst påvirkningsarbeid for at lover som skal beskytte barn skal bli fulgt opp, og at overgrep skal få konsekvenser for gjerningsmannen. 

Arbeidsledighet og radikalisering

Arbeidsløsheten blant unge i landet er svært høy, og har ført til økt rusmisbruk, vold og ungdomskriminalitet. De siste årene har også mange frustrerte ungdommer blitt lokket inn i ekstreme grupperinger. Dette har skapt mer frykt og usikkerhet, i et land som allerede var preget av mye politisk bråk, sosial uro og etnisk vold. 

Muligheten for å jobbe og tjene penger på verdig vis er noe av det viktigste for å skape fred og en bedre fremtid for de unge i landet. Plan International har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet yrkesopplæringsprogrammer og arbeidstrening for unge. 

Nøkler til fremtiden 

Respekt for jenters rettigheter, god kvalitets utdanning, jobbskaping for unge og kunnskap om klimaendringer er viktige nøkkelord i vårt arbeid i Kenya. Men vi må ikke glemme andre viktige områder som bedre helsetilbud, mer bevissthet rundt hygiene og ernæring, tilgang til rent drikkevann og utbygging av ordentlige sanitæranlegg. Alt henger sammen med alt. Derfor jobber vi på flere nivåer i samfunnet, med et variert spekter av prosjekter – alltid med barn og unge, spesielt jenter, i fokus.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Kenya er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Optimistisk for fremtiden

Lumasha (25) vokste opp i en voldelig familie, og det var ikke trygt på skolen heller. Da hun også ble gravid som 15-åring, ble hun alt annet enn optimistisk for fremtiden. Men ting endret seg da hun kom i kontakt med Plan og vårt yrkesprogram for unge. – Min viktigste oppgave i livet er å gi datteren min en bedre oppvekst enn den jeg hadde. Takket være jobbtreningen, ser jeg mot fremtiden med selvtillit og håp, sier Lumasha.

Nøkkeltall for Plan i Kenya

Plan samarbeider med 52 087 fadderbarn i Kenya.

6 311 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 084 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kenya siden 1982

Fakta om Kenya

Levealder

Forventet levealder i Kenya, sammenlignet med Norge.

Kenya:

58 år

Norge:

82 år
I Kenya er forventet levealder 24 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 78%.

Kenya:

78%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.337 dollar.

Kenya:

$1.337
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kenya:

49 av 1000

Verden:

38 av 1000