• Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania.
  Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania. Foto: Diana Robinson
 • På søken etter ny beitemark
  På søken etter ny beitemark. Foto: David Mutua
 • Syngende kvinner fra Masai-stammen
  Syngende kvinner fra Masai-stammen. Foto: Marc Samsom
 • Masai-gutt løser matteoppgaver
  Masai-gutt løser matteoppgaver. Foto: Christopher Michel
 • Barn blåser opp ballonger
  Gøy med ballonger. Foto: Plan International
 • Gruppe med skoleelever får undervisning under et tre
  En gruppe elever får undervisning under et tre i Bondo. Foto: Nils Busch/Plan
 • Kverulering i kveldssol
  Kverulering i kveldssol. Foto: Diana Robinson
 • Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna
  Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna. Foto: Plan International

...kan du oppleve det fantastiske dyrelivet i nasjonalparken Masai Mara, nesten som i Disneyfilmen "Løvenes konge". Landet byr på et spekter av naturopplevelser – fra en av verdens største ørkensjøer til Det indiske hav og de kritthvite strendene utenfor havnebyen Mombasa.

Som det mest industrialiserte landet i Øst-Afrika, er Kenya et økonomisk knutepunkt for regionen. Den raskt voksende økonomien er drevet av turisme, telekommunikasjon, transport, store byggeprosjekter, satsinger i landbruket og funn av olje og mineraler. 

Men det er store forskjeller mellom fattige og rike, og befolkningen øker med stormskritt. Det betyr også at presset på helsevesenet og utdanningssystemet vil øke. Hvis man ikke investerer nok i barn og unge, vil andelen fattige øke – tross mange viktige fremskritt de siste årene. 

Å vokse opp i Kenya

Kenya har lykkes i å redusere barnedødeligheten i landet betraktelig. Det betyr at langt flere barn i Kenya kan feire sin femte fødselsdag, enn for ti og tjue år siden. Regjeringens investeringer i utdanning har også gitt langt flere barn muligheten til å gå på skole. 

Men det finnes fortsatt store svakheter i utdanningssystemet. Skolene og elevene mangler ofte godt læringsmateriell, mange av lærerene er ikke kvalifiserte og klasserommene overfylte. Altfor mange kenyanske barn fullfører ikke grunnskolen. 

Mange jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten, fordi skolene ikke har ordentlige toaletter for jenter. Noen slutter også på grunn av lang skolevei – og at de ikke føler seg trygge på skoleveien. 

Selv om Kenya sakte men sikkert har hatt en positiv sosioøkonomisk utvikling siden selvstendigheten i 1963, skjer det fortsatt omfattende brudd på barns rettigheter. 

Plans arbeid i Kenya

Beskyttelse av jenters rettigheter
Et av de største bruddene på barns rettigheter i Kenya er seksuell vold mot jenter. Plan jobber på nasjonalt nivå for å påvirke myndighetene, og samtidig på lokalt nivå for å øke bevisstheten og endre holdninger blant lokale ledere, lærere, foreldre og de unge selv. 

Vi jobber spesielt med unge jenter for at de selv skal kjenne sine rettigheter, få mer selvtillit og melde fra når de blir utsatt for trakassering, vold og overgrep. Det er også helt nødvendig å bygge systemer som gjør at jentene blir tatt på alvor når de rapporterer om overgrep. Derfor driver vi sammenvåre samarbeidspartnere intenst påvirkningsarbeid for at lover som skal beskytte barn skal bli fulgt opp, og at overgrep skal få konsekvenser for gjerningsmannen. 

Få unge ut av arbeidsledighet og unngå radikalisering
Arbeidsløsheten blant unge i landet er svært høy, og har bidratt til økt misbruk, vold og ungdomskriminalitet. De siste årene har også mange frustrerte ungdommer blitt lokket inn i ekstreme grupperinger. Dette har skapt mer frykt og usikkerhet, i et land som allerede var preget av mye politisk og sosial uro og etnisk vold. 

Muligheten for å jobbe og tjene penger på verdig vis er noe av det viktiste for å skape fred og en bedre fremtid for de unge i landet. Plan International har derfor flere prosjekter for å sikre barn og unges rett til økonomisk sikkerhet, blant annet ulike programmer med yrkesopplæring og arbeidstrening. 

Plan driver også viktig holdningsarbeid blant unge, der de blant annet lærer å løse konflikter på fredelig vis – og selv bidrar til å demme opp for radikalisering. 

Klima, utdanning og ernæring
For at barn i Kenya skal få en sunn oppvekst jobber Plan International blant annet med utdanning, hygiene og ernæring, tilgang til rent drikkevann og utbygging av gode sanitæranlegg. Mer enn 60% av befolkningen lever fortsatt av jordbruk, og de er svært sårbare overfor både tørke og flom. Store deler av landet mangler fruktbar jord. Spesielt nord og øst i landet trues ofte hele lokalsamfunn av matvareusikkerhet og vannmangel. Derfor jobber Plan for å familiene skal være bedre forberedt på klimaendringer og naturkatastrofer

Eksempler på Plans arbeid i Kenya

En gruppe ungdommer på sykkel
Sikrere skolevei på hjul

Når veien til skolen er lang og farlig kan sykkel være en del av løsningen.


Fembarnsmoren Mbetsa viser frem fødselsbevisene til barna.
Verdens viktigste papirlapp

– Det er på høy tid at foreldre og omsorgspersoner forstår hvor viktig det er å ha et fødselsbevis.


Nå har vi rent vann
Nå har vi rent vann

Disse kvinnene selger vann som en del av et av våre vannprosjekt. Det er en vinn-vinn-situasjon.


Nøkkeltall for Plan i Kenya

Plan samarbeider med 52 087 fadderbarn i Kenya.

6 311 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 084 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kenya siden 1982

Fakta om Kenya

Levealder

Forventet levealder i Kenya, sammenlignet med Norge.

Kenya:

58 år

Norge:

81 år
I Kenya er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 78%.

Kenya:

78%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.337 dollar.

Kenya:

$1.337
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kenya:

49 av 1000

Verden:

52 av 1000