• Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania.
  Amboseli nasjonalpark, på grensen mellom Kenya og Tanzania. Foto: Diana Robinson
 • På søken etter ny beitemark
  På søken etter ny beitemark. Foto: David Mutua
 • Syngende kvinner fra Masai-stammen
  Syngende kvinner fra Masai-stammen. Foto: Marc Samsom
 • Masai-gutt løser matteoppgaver
  Masai-gutt løser matteoppgaver. Foto: Christopher Michel
 • Barn blåser opp ballonger
  Gøy med ballonger. Foto: Plan International
 • Gruppe med skoleelever får undervisning under et tre
  En gruppe elever får undervisning under et tre i Bondo. Foto: Nils Busch/Plan
 • Kverulering i kveldssol
  Kverulering i kveldssol. Foto: Diana Robinson
 • Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna
  Fembarnsmor holder stolt opp fødselsbevisene til barna. Foto: Plan International

...kan du oppleve et av de mest populære reisemålene for safariturister. Her finner du et av de rikeste dyremangfoldene i Afrika.

Kenya kan by på spektakulære naturopplevelser enten man foretrekker regnskog eller ørkenlandskap. Her kan du i tillegg nyte late dager på strendene utenfor Mombasa, eller du kan forsøke å bestige Mount Kenya – et fjell som rager mer enn 5 000 meter over havet.

For rundt 1300 år siden slo handelsmenn fra den arabiske halvøy seg ned langs kysten av Kenya. Innlandet forble urørt, men byene langs kysten ble viktige steder for slavehandel. Engelskmennene erobret kysten på 1800-tallet; de trengte innover i landet der de etablerte handelsstasjoner og plantasjer. Kenya fikk sin selvstendighet først i 1963.

Funn av olje og mineraler langs kysten av Kenya har gitt mange håp om at landets økonomi vil bedre seg i fremtiden. Og det er nok av utfordringer å ta tak i; gode regnsesonger i Kenya kommer bare i tre av ti år, og en generell observasjon er at klimaet har endret seg til det verre – rent vann er en mangelvare.  Blant befolkningen på landsbygda har bare litt over halvparten tilgang til rent drikkevann og kun 32 prosent til latriner. De dårlige sanitærforholdene fører til at mange barn blir syke av diaré og dysenteri, og helsesystemet er svært mangelfullt. Spesielt barn som vokser opp på landsbygda har begrenset tilgang til skolegang og helsetjenester, og mer enn fire av ti lever i ekstrem fattigdom. Tre av ti kenyanske barn fullfører ikke barneskolen.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Kenya. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.
 

Eksempler på Plans arbeid i Kenya

Fembarnsmoren Mbetsa viser frem fødselsbevisene til barna.
Verdens viktigste papirlapp

– Det er på høy tid at foreldre og omsorgspersoner forstår hvor viktig det er å ha et fødselsbevis.


Nå har vi rent vann
Nå har vi rent vann

Disse kvinnene selger vann som en del av et av våre vannprosjekt. Det er en vinn-vinn-situasjon.


Barn, ikke brud
Barn, ikke brud

Tidlig ekteskap og omskjæring av jenter er praksiser som er dypt forankret i tradisjonen enkelte steder i Kenya. Det kan være svært vanskelige å bryte med tradisjoner som man har lært er nødvendige.


Nøkkeltall for Plan i Kenya

Plan samarbeider med 57 775 fadderbarn i Kenya.

7 977 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 29 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kenya siden 1982

Fakta om Kenya

Levealder

Forventet levealder i Kenya, sammenlignet med Norge.

Kenya:

58 år

Norge:

81 år
I Kenya er forventet levealder 23 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 78%.

Kenya:

78%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.337 dollar.

Kenya:

$1.337
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kenya, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kenya:

49 av 1000

Verden:

52 av 1000