• Solen går ned over Bayontårnene
  Solen går ned over Bayontårnene Foto: Alf Berg
 • Barn på sykler
  Full fart! Foto: Plan
 • En mann med en stor traktordrosje kjører på en oversvømte vei
  Utfordringer i trafikken som følge av flom i landsbyen Veal Foto: Ong Thearny
 • Barn leker i skolegården
  Friminutt! Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En familie bærer hjem lange strå som brukes til kurvfletting
  En familie kommer hjem fra skogen med ratan. Ratan brukes til å lage flettede kurver Foto: Sakina Sakerwalla
 • To jenter ser på andre barn som leker i vannet
  Barn leker i vannet i Kok Kreuol Foto: Pich Sophary
 • En gutt blåser på flammene for å få i gang flammene under gryta
  Phann gjør opp ild for å koke ris Foto: Chantara Soleil
 • En mann går med sine tre kyr
  På vei hjem Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En jente går på grønnsaksmarkedet
  Saumon på markedet for å kjøpe inn dagens middag Foto: Richard Wainwright/Plan
 • Voksne og barn utenfor huset sitt som er bygget på påler
  Tre generasjoner samlet utenfor huset sitt Foto: Alf Berg

Hvis du reiser til Kambodsja kan du oppleve den storslåtte ruinbyen Angkor! En sykkeltur i soloppgangen til tempelet Angkor Wat vil du aldri glemme.

De nesten tusen år gamle tempelruinene står i dag som et vitne om det tidligere Khmer-imperiets enorme makt og rikdom. Spennende kultur og nydelige strender kombinert med stor gjestfrihet og et nydelig kulinarisk kjøkken gjør Kambodsja til et reisemål som garantert vil friste til gjentakelse.

Landet er i ferd med å stable seg på bena igjen etter de enorme ødeleggelsene Røde Khmer-regimet påførte landet på slutten av 1970-tallet. Intellektuelle og opposisjonelle ble nådeløst henrettet, og det anslås at så mange som to millioner mennesker mistet livet i løpet av få år.

Innføring av demokrati og politisk stabilitet gjør at både turister og investorer strømmer til landet. Men traumene etter de blodige årene er tunge å riste av seg, og Kambodsja er fremdeles et av de fattigste landene i Sørøst-Asia.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft er en av konsekvensene av at en hel generasjon vokste opp som analfabeter under Pol Pot og Røde Khmer. Med jordbruk som hovednæring er samfunnet svært sårbart overfor tørke, flom og andre konsekvenser av klimaendringer. 

Å vokse opp i Kambodsja 

Kambodsja har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder å få jenter og gutter på skolebenken. Men på landsbygda er skolene i elendig forfatning, det mangler kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er så dårlig at mange barn ikke engang kan lese og skrive etter seks år på skolen. Altfor mange slutter underveis, fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende barna på skolen. 

Knallhard disiplin, vold og seksuelle overgrep fra lærere, foreldre, slektninger – eller andre som egentlig skulle ta vare på dem – er dessverre altfor vanlig. Selv om Kambodsja har ratifisert FNs barnekonvensjon, finnes det ingen institusjoner eller systemer som sørger for å gi barna den beskyttelsen de trenger. 

En iboende mistenksomhet der ingen tør å stole hverandre henger igjen fra Pol Pot-regimet. Det preger også barna som vokser opp i landet. Mange landsbysamfunn mangler det sosiale limet som skal til for å gi barna en trygg oppvekst

Plans arbeid i Kambodja

Som Planfadder til et barn i Kambodja, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at å hjelpe de mest marginaliserte barne - jenter og barn med funksjonshemming.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

En god start

Selv om foreldre i Kambodsja i dag har hørt at utdanning er viktig, har de fleste ikke selv fått utdanning. Det tar tid før det de vet omsettes i holdninger og handling. Her har Plan International og våre samarbeidspartnere fortsatt en jobb å gjøre, både regionalt, nasjonalt og lokalt. 

Målet vårt er blant annet å engasjere og motivere foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de skal gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp igjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper - med spesielle opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, hygiene og beskyttelse av barn.

Bedre beskyttelse av barn

Plan International i Kambodsja har bidratt til å opprette egne ungdomsgrupper og klubber for barn der de lærer om barns rettigheter og hvordan de selv kan ta mer kontroll over egne liv. Vi jobber med å bygge opp de unges selvtillit og samholdet dem imellom, slik at de kan stå sammen om å beskytte seg mot vold og overgrep - og tørre å si sin mening for å påvirke beslutninger i familien, på skolen og i samfunnet ellers. 

Mye av arbeidet i ungdomsgruppene handler om å motarbeide negative stereotypier og kjønnsrollemønstre. I et land hvor jenter ofte oppdras til å tro at deres viktigste samfunnsrolle er å gifte seg og få barn, arbeider vi spesielt for å gi jenter flere muligheter.

Vi jobber også direkte med myndighetene i Kambodsja for å bidra til å styrke nasjonale systemer og mekanismer for beskyttelse av barns rettigheter.  

Hjelper de mest marginaliserte

Utfordringene skissert overfor kan mangedobles når det gjelder de mest avsidesliggende landsbyene nordøst i landet. Plan International jobber derfor med de mest marginaliserte i fattige små lokalsamfunn i Kambodsja – med fokus på det som er viktigst for å gi barn en god start og større muligheter senere i livet: tidlig læring, skolegang, god ernæring, rent vann, sanitæranlegg og god hygiene – og beskyttelse mot vold, overgrep, barnearbeid og barneekteskap.  

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Kambodsja er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Yrkesopplæring for unge

Leam (20) giftet seg som tenåring. Da hun ble gravid, nektet mannen for at han var faren. Nå er hun skilt og oppdrar datteren alene. Men for en som har sluttet på skolen i 7.klasse, er det ikke mange jobber å få. Situasjonen til Leam er ikke unik. Derfor tilbyr Plan yrkesopplæring for jenter og unge kvinner slik at de kan få muligheten til å bli økonomisk selvstendige. I Leam sin syklasse var det hele 60 jenter.

Nøkkeltall for Plan i Kambodsja

Plan samarbeider med 25 339 fadderbarn i Kambodsja.

1 889 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 975 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kambodsja siden 2002

Fakta om Kambodsja

Levealder

Forventet levealder i Kambodsja, sammenlignet med Norge.

Kambodsja:

69 år

Norge:

82 år
I Kambodsja er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 74%.

Kambodsja:

74%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 11.159 dollar.

Kambodsja:

$11.159
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kambodsja:

31 av 1000

Verden:

38 av 1000