• Solen går ned over Bayontårnene
  Solen går ned over Bayontårnene Foto: Alf Berg
 • Barn på sykler
  Full fart! Foto: Plan
 • En mann med en stor traktordrosje kjører på en oversvømte vei
  Utfordringer i trafikken som følge av flom i landsbyen Veal Foto: Ong Thearny
 • Barn leker i skolegården
  Friminutt! Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En familie bærer hjem lange strå som brukes til kurvfletting
  En familie kommer hjem fra skogen med ratan. Ratan brukes til å lage flettede kurver Foto: Sakina Sakerwalla
 • To jenter ser på andre barn som leker i vannet
  Barn leker i vannet i Kok Kreuol Foto: Pich Sophary
 • En gutt blåser på flammene for å få i gang flammene under gryta
  Phann gjør opp ild for å koke ris Foto: Chantara Soleil
 • En mann går med sine tre kyr
  På vei hjem Foto: Richard Wainwright/Plan
 • En jente går på grønnsaksmarkedet
  Saumon på markedet for å kjøpe inn dagens middag Foto: Richard Wainwright/Plan
 • Voksne og barn utenfor huset sitt som er bygget på påler
  Tre generasjoner samlet utenfor huset sitt Foto: Alf Berg

...må du for all del ikke gå glipp av det storslåtte ruinbyen Angkor! En sykkeltur i soloppgangen til tempelet Angkor Wat vil du aldri glemme.

De nesten tusen år gamle tempelruinene står i dag som et vitne om det tidligere Khmer-imperiets enorme makt og rikdom. Spennende kultur og nydelige streder kombinert med stor gjestfrihet og et nydelig kulinarisk kjøkken, gjør Kambodsja til et reisemål som garantert vil friste til gjentakelse.

Landet er i ferd med å stable seg på bena igjen etter de enorme ødeleggelsene Røde Khmer-regimet påførte landet på slutten av 1970-tallet. Intellektuelle og opposisjonelle ble nådeløst henrettet, og det anslås at så mange som to millioner mennesker mistet livet i løpet av få år.

Innføring av demokrati og politisk stabilitet gjør at både turister og investorer strømmer til landet. Men traumene etter de blodige årene er tunge å riste av seg, og Kambodsja er fremdeles et av de fattigste landene i Sørøst-Asia.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft er en av konsekvensene av at en hel generasjon vokste opp som analfabeter under Pol Pot og Røde Khmer. Og med jordbruk som hovenæring er samfunnet svært sårbart for tørke, flom og konsekvenser av klimaendringer.

Å vokse opp i Kambodsja

Kambodsja har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder å få jenter og gutter på skolebenken. Men på landsbyga er skolene i dårlige forfatning, det mangler kvalifiserte lærere, og kvaliteten på undervisningen er ofte så dårlig at mange barn ikke kan lese og skrive etter seks år på skolen. Mange dropper ut underveis, fordi foreldrene ikke ser nytten av å sende barna på skolen.

Hard disiplin, vold og seksuelle overgrep fra lærere, foreldre, slektninger – eller andre som egentlig skal ta vare på dem – er dessverre svært utbredt. Selv om Kambosja har ratifisert FNs barnekonvensjon, fins det ingen institusjoner eller systemer som sørger for å gi barna den beskyttelsen de trenger.

En iboende mistenksomhet der ingen tør stole på hverandre henger igjen fra Pol Pot-regimet. Det preger også barna som vokser opp i landet. Mange landsbysamfunn mangler det sosiale limet som skal til for å barna en trygg oppvekst.

Plans arbeid i Kambodsja

En god start for de minste
Selv om foreldre i Kambodsja i dag har hørt at utdanning er viktig, har de fleste ikke selv fått utdanning. Det tar tid før det man vet omsettes i holdninger og handling.

Plan samarbeider med lokale partnere for å engasjerer og motivere foreldre til å innta en mer positiv og stimulerende foreldrerolle, slik at de kan gi barna sine den kognitive og emosjonelle støtten de trenger helt fra starten av livet og videre opp gjennom skoleårene. Vi har opprettet egne lokale foreldregrupper – med egne opplegg for fedre og besteforeldre. I disse foreldregruppene inkluderer vi også bevisstgjøring rundt ernæring, hygiene og beskyttelse av barn.

En trygg oppvekst
Plan International i Kambodsja har bidratt til å opprette egne ungdomsgrupper og klubber for barn hvor de lærer om barns rettigheter og hvordan de selv kan ta kontroll over egne liv. Vi jobber også med å bygge opp de unges selvtillit og samholdet dem imellom, slik at de kan stå sammen om å beskytte seg mot vold og overgrep – og tørre si sin mening for å påvirke  beslutninger i familien, på skolen og i samfunnet ellers.

Mye av arbeidet i ungdomsgruppene handler om å motarbeide negative stereotypier og kjønnsrollemønstre. I et land hvor jenter ofte oppdras til å tro at deres viktigste samfunnsrolle er å gifte seg og få barn, arbeider vi spesielt for å gi jenter flere muligheter.

Vi jobber også direkte med myndighetene i Kambodsja for å bidra til å styrke nasjonale systemer og mekanismer for å beskytte barns rettigheter.

Løfte barn fra minoriteter
Utfordringene barn møter i Kambodsja er ekstra tilstede i livene til barn som vokser opp i de mest avsidesliggende landsbyene i  landet. Er du i tillegg jente , og med en funksjonsnedsettelse vil du møte mange hinder i veien. Plan International i Kambodsja jobber derfor med de mest marginaliserte  i landet – med fokus på det som er viktigst for å gi barna en god start i livet: Tidlig læring, skolegang, god ernæring, rent vann, sanitæranlegg og god hygiene – og beskyttelse mot vold, overgrep, barnearbeid og barneekteskap.
 

Eksempler på Plans arbeid i Kambodsja

Fire jenter i møte med en ansatt i Plan International
Drømmer vokser når jenter får utfolde seg

Sithong og Chanky er to av over 20 kambodsjanske jenter som tok over lederstillinger på den internasjonale jentedagen. Det vokste både de og drømmene deres på.


En kvinne og barn vasker hender ved den nye brønnen i landsbyen,
Mange elever droppet skolen under regnsesongen

– Da latrinene var stengt på grunn av mangel på vann, måtte elevene bruke uteområdene rundt skolen når de skulle på toalettet.


En bedre fremtid for jenter
En bedre fremtid for jenter

Etter at hun ble lam i det ene benet, som følge av polio, følte Chan seg som en byrde for foreldrene. I dag er hun en selvstendig forretningskvinne.


Nøkkeltall for Plan i Kambodsja

Plan samarbeider med 25 339 fadderbarn i Kambodsja.

1 889 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 975 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Kambodsja siden 2002

Fakta om Kambodsja

Levealder

Forventet levealder i Kambodsja, sammenlignet med Norge.

Kambodsja:

69 år

Norge:

81 år
I Kambodsja er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 74%.

Kambodsja:

74%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 11.159 dollar.

Kambodsja:

$11.159
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Kambodsja, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Kambodsja:

31 av 1000

Verden:

52 av 1000