Barn får oppfylt sin rett til helse

God ernæring er en effektiv måte å gi nyfødte barn en bedre start på livet. Velernærte barn får en bedre helse, produktivitet og læringsevne. Kort sagt betyr god mat et godt liv ikke bare for barn, men også voksne.

Derfor hjelper vi tusenvis av mødre med å styrke barnas helse ved å vise dem hvordan de kan sikre at barna deres får i seg de nødvendige vitaminer, proteiner og næringsstoffer som de trenger. 

Takket være din støtte kan vi også hjelpe familier med å ivareta barns utvikling fra dag én. Vi har satt opp 129 støttegrupper som hjelper mødre med å stimulere barns språk og fysiske ferdigheter slik at de får en god utvikling. 

Din støtte hjelper barn i Indonesia å høste fruktene av god helse ved å støtte etableringen av helsestasjoner for småbarnskontroll og opplæring av jordmødre, lærere og sykepleiere.