Foreldre er samlet på informasjonsmøte.

I en av verdens mest isolerte regioner har unge mødre lenge manglet svært viktig helseinformasjon.

Den fjellkledde øynasjonen Indonesia har en av verdens mest isolerte regioner. I Dompu finnes små landsbyer timevis fra nærmeste by, og den travle hovedstaden Jakarta kunne like gjerne vært en hel verden unna.  Nyheter siver derfor sakte inn i landsbyene, og feilinformasjon – spesielt helserelatert – er utbredt. Jenter blir gjerne mødre i ung alder, og mangler kunnskap om både fødsel og ernæring. De er sosialt isolerte i en kritisk periode av livet.  

Plan International startet et helseprosjekt i området i 2013, med utvidet helsetilbud til mødre og barn, sosiale nettverk, opplysningsarbeid og annen støtte til unge mødre. Det året var 17 prosent av babyer under seks måneder undervektige. I mars 2016 var tallet falt til fem prosent. Videre har prosentandelen feilernærte babyer sunket fra 30 til 13 prosent.  

Mødrene møtes regelmessig for å dele råd og få opplæring i matlaging og sunt kosthold. Under møtene får babyer og barn under fem år utført helsesjekk, og underernærte barn får oppfølging.   

En viktig del av prosjektet er å involvere fedrene både i barnas velvære og husarbeid. Gruppene har bidratt til å bedre barnas helse ved at menn deltar mer i praktisk arbeid i hjemmet, slik at mødre får tid og ro til amming.