• Litt skummelt, mest gøy! Foto: Plan
  Litt skummelt, mest gøy! Foto: Plan
 • Fire menn planter ris i en stor risåker
  Planting av ris Foto: Benno Neelman
 • To fiskere bærer en stor djevelrokke mellom seg på en stokk
  To fiskere har fanget en djelvelrokke Foto: Plan
 • Vulkanutbrudd i Mount Merapi
  Vilkanutbrudd i Mount Merapi Foto: Purwanta
 • En Planansatt leker med barnet sitt på stranden
  En Planansatt leker med barnet sitt på stranden Foto: Plan
 • Skolebarn sitter i et klasserom
  Skolebarn Foto: Benno Neelman
 • En mann står utenfor huset sitt
  En mann står utenfor huset sitt Foto: Benno Neelman
 • Fire gutter leker på stranden
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan

Hvis du reiser til Indonesia kan du oppleve hele 17 508 store og små øyer. Tropisk kystklima og en temperatur på rundt 28 grader hele året gjør landet til et paradis for eventyrlystne strandløver.

Paradisøya Bali er den mest populære turistdestinasjonen i landet, og det er ikke uten grunn. Men Indonesia kan by på mye mer, som et hav av ulike kulturer, folkeslag, dyrearter og mattradisjoner. Til sammen snakkes det over 500 språk i landet. Landet har over 100 aktive vulkaner og ligger i et område der tre jordskorpeplater møtes. Innbyggerne i Indonesia blir regelmessig rammet av jordskjelv, tsunamier, flom, jordskred og tørke.

Indonesia har også en historie preget av mye konflikt. Etter flere hundre år under Portugisisk, Nederlandsk og Japansk okkupasjon, erklærte landet seg selvstendig i 1949.

Selv om Indonesia i dag er en av de største økonomiene i Sørøst-Asia, er utviklingen i all hovedsak konsentrert rundt øya Java og hovedstaden Jakarta. Forskjellen mellom fattig og rik øker, og på landsbygda er fattigdommen stor. 

Å vokse opp i Indonesia 

Hele fire av ti småbarn i Indonesia er feilernærte og rammet av såkalt stunting. Det vil si at den fysiske og kognitive utviklingen til barnet er hemmet. Dette skyldes dels at foreldrene ikke har nok kunnskap om ernæring og hygiene, og dels mangel på tilgang til rent drikkevann og sanitæranlegg. Helsetilbudet i lokalsamfunnene er også altfor dårlig mange steder.

Det er barna som rammes hardest av konflikt og naturkatastrofer. I tillegg opplever mange barn vold og fysisk straff i skolen og hjemmet. Jenter blir diskriminert allerede fra fødselen av, og de er ekstra utsatt for seksuell vold og trakassering. Selv i klasserommet er de ikke trygge. Barneekteskap, polygami og tenåringsgraviditet er vanlig. Og det utføres mange utrygge aborter, fordi det er tabubelagt å få barn utenfor ekteskap. 

Innføringen av Sharia-lover i provinsen Aceh har ført til at jenters rettigheter er blitt ytterligere undertrykket, og unge jenter får liten eller ingen informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

Plans arbeid i Indonesia

Som Planfadder til et barn i Indonesia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får mer kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og beskyttelse mot vold og overgrep. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Kontroll over egen kropp

Plan International jobber både på nasjonalt og lokalt nivå for å gi unge jenter mer kunnskap om seksualitet og deres rettigheter som jenter. Målet er at de selv skal kunne ta selvstendige og informerte valg om egen kropp og egen fremtid, som for eksempel når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. 

Vi bidrar også til å bygge opp systemer og mekanismer i samfunnet for å beskytte barn mot overgrep. Plan International støtter en rekke prosjekter og tiltak som involverer jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter.

Utdanning og jobb for unge kvinner

Plan International støtter og motiverer ungdom til å fullføre skolegangen sin. Vi bidrar med yrkesrettede kurs, skolering og kontakt med mulige arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Vi støtter spesielt unge kvinner fra fattige lokalsamfunn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er at de unge skal kunne jobbe seg ut av fattigdommen, og at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet.

Bedre forberedt på livets utfordringer

Det er mange årsaker til at mange unge i Indonesia fortsatt lever under uverdige forhold. Det kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse årsaker, eller det kan være relatert til konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer. Med et særlig fokus på jentene, arbeider Plan International for å bryte barrierer og styrke kapasiteten til unge mennesker, slik de skal være i stand til å ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv og få muligheten til å jobbe seg ut av fattigdomsspiralen. Vi jobber også for at de unge i utsatte lokalsamfunn skal være bedre i stand til å håndtere og forebygge de problemene klimaendringer og naturkatastrofer byr på.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Indonesia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Hjelp i kriser

Det kraftige jordskjelvet og tsunamien som traff øya Sulawesi høsten 2018 tok 2 000 menneskeliv, og mange hus og skoler ble ødelagt. Plan har hjulpet mer enn 6 000 familier som ble rammet av katastrofen med midlertidig ly, hygienepakker og vannfilter. Selsi (10) er glad for den trygge sonen for barn som Plan har satt opp i landsbyen hennes.

Nøkkeltall for Plan i Indonesia

Plan samarbeider med 35 029 fadderbarn i Indonesia.

3 208 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 227 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Indonesia siden 1969.

Fakta om Indonesia

Levealder

Forventet levealder i Indonesia, sammenlignet med Norge.

Indonesia:

76 år

Norge:

82 år
I Indonesia er forventet levealder 6 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Indonesia:

95%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.346 dollar.

Indonesia:

$3.346
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Indonesia:

26 av 1000

Verden:

38 av 1000