• Litt skummelt, mest gøy! Foto: Plan
 • Fire menn planter ris i en stor risåker
  Planting av ris Foto: Benno Neelman
 • To fiskere bærer en stor djevelrokke mellom seg på en stokk
  To fiskere har fanget en djelvelrokke Foto: Plan
 • Vulkanutbrudd i Mount Merapi
  Vilkanutbrudd i Mount Merapi Foto: Purwanta
 • En Planansatt leker med barnet sitt på stranden
  En Planansatt leker med barnet sitt på stranden Foto: Plan
 • Skolebarn sitter i et klasserom
  Skolebarn Foto: Benno Neelman
 • En mann står utenfor huset sitt
  En mann står utenfor huset sitt Foto: Benno Neelman
 • Fire gutter leker på stranden
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan

...har du intet mindre enn 17 508 øyer å velge mellom! Tropisk kystklima og en temperatur på rundt 28 grader hele året, gjør landet til et paradis for eventyrlystne strandløver.

Paradisøya Bali er den mest populære turistdestinasjonen i landet, ikke uten grunn. Men Indonesia kan by på mye mer; et hav av ulike kulturer, folkeslag, dyrearter og mattradisjoner. Til sammen snakkes det mer enn 500 språk i landet.  

Det er over 100 aktive vulkaner i Indonesia, og landet ligger i et område der tre jordskorpeplater møtes. Innbyggerne blir regelmessig rammet av jordskjelv, tsunamier, flom, jordskred og tørke. 

Indonesia har også en historie preget av mye konflikt. Etter flere hundre år under portugisisk, nederlandsk og japansk okkupasjon, erklærte landet seg selvstendig i 1949.

Selv om Indonesia i dag er en av de største økonomiene i Sørøst-Asia, er utviklingen i all hovedsak konsentrert rundt øya Java og hovedstaden Jakarta. Forskjellene mellom fattig og rik øker, og på landsbygda er fattigdommen stor. 

Å vokse opp i Indonesia

Hele fire av ti småbarn i Indonesia er feilernærte og rammet av såkalt stunting. Det vil si at den fysiske og kognitive utviklingen er hemmet. Dette skyldes dels at foreldrene ikke har nok kunnskap om ernæring, og dels mangel på tilgang til rent drikkevann og gode sanitæranlegg. Helsetilbudet i lokalsamfunnene er også mangelfull mange steder. 

Barna er de som rammes hardest av konflikt og naturkatastrofer. I tillegg opplever mange barn vold og fysisk straff i skolen og i hjemmet. Jenter blir diskriminert allerede fra fødselen av, og de er ekstra utsatt for seksuell vold og trakassering. Barneekteskap og tenåringsgraviditet er utbredt, og det utføres mange utrygge aborter, fordi det tabubelagt å få barn utenfor ekteskap. 

Innføring av Sharialover i provinsen Aceh har ført til at jenters rettigheter er blitt ytterligere undertrykket, og unge jenter får liten eller ingen informasjon om reproduktiv helse og seksuelle rettigheter. 

Plans arbeid i Indonesia

Kontroll over egen kropp
Mange unge mangler livsviktig informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Plan jobber på både lokalt og nasjonalt nivå for at barn og unge skal få økt kunnskap, og på den måten kunne ta informerte og selvstendige valg om egen kropp og seksualitet, blant annet om de skal gifte seg, og eventuelt hvem de skal gifte seg med. 

Plan bidrar også til å bygge opp systemer og mekanismer i samfunnet for å beskytte barn mot overgrep. Og vi støtter en rekke prosjekter og tiltak som involverer jenter, gutter, foreldre, lærere, politikere og andre lokale opinionsledere for å endre holdninger som diskriminerer og undertrykker jenter. 

Få unge ut av arbeidsledighet
Plan støtter og motiverer ungdom til å fullføre skolegangen sin, og bidrar med yrkesrettede kurs, skolering og kontakt med mulige arbeidsgivere i privat- og offentlig sektor. Vi støtter spesielt unge kvinner fra fattige lokalsamfunn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er at ungdommene på sikt selv skal ha mulighet til å jobbe seg ut av fattigdom, og at unge kvinner gjennom økonomisk selvstendighet også får mer frihet, styrke og medbestemmelse på andre områder i livet. 

Bedre forberedt på livets utfordringer
Det er mange årsaker til at altfor mange unge i Indonesia fortsatt lever under vanskelige forhold. Det kan være økonomiske, sosiale, kulturelle og religiøse årsaker. Og det kan være relatert til konflikt, klimaendringer og naturkatastrofer. Med et særlig fokus på jentene arbeider Plan for å bryte barrierer og styrke kapasiteten til unge mennesker, slik at de kan ta selvstendige og informerte beslutninger om egne liv. Vi jobber også for barn og unge skal være i bedre stand til å håndtere og forebygge de utfordringene klimaendringer og naturkatastrofer byr på. 
 

Eksempler på Plans arbeid i Indonesia

Ung jente i rød jakke og grått sjal
Satte en stopper for sitt eget barneekteskap

Sanitas reise begynte med at hun nesten ble giftet bort. Siden den gang har hun tatt ansvar for sitt eget liv og jobber samtidig for å beskytte andre fra barneekteskap.


Foreldre er samlet på informasjonsmøte.
Antallet underernærte barn endelig på vei ned

Den travle hovedstaden kunne like gjerne vært en verden unna. I en av verdens mest isolerte regioner har unge mødre lenge manglet svært viktig helseinformasjon.


Barn får oppfylt sin rett til helse
Barn får oppfylt sin rett til helse

Fem år er en kritisk grense for at barn skal vokse opp. Derfor jobber Plan med tett oppfølging av de minste.


Nøkkeltall for Plan i Indonesia

Plan samarbeider med 35 029 fadderbarn i Indonesia.

3 208 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 1 227 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Indonesia siden 1969.

Fakta om Indonesia

Levealder

Forventet levealder i Indonesia, sammenlignet med Norge.

Indonesia:

76 år

Norge:

81 år
I Indonesia er forventet levealder 5 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 95%.

Indonesia:

95%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 3.346 dollar.

Indonesia:

$3.346
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Indonesia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Indonesia:

26 av 1000

Verden:

52 av 1000