• Utsikt over Kamar-området i India ved solnedgang
  Utsikt over vakre Kamar. Foto: Alf Berg/Plan
 • Lysprosesjon på en festival
  Festival i Varanasi Foto: Omur Black
 • En gate med bilder og motorsykler
  Byliv Foto: Plan
 • To jenter sitter på en båt som ligger på land, og ser utover havet
  En pause ved havet Foto: Plan
 • En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh
  En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh. Foto: Davinder Kumar/Plan
 • To jenter går med hver sin kurv over en gresslette
  To jenter på vei til markedet Foto: Plan
 • Fem gutter sitter i en liten bil
  God stemning på turen! Foto: Anna Maria Barry-Jester/Plan
 • En trang gate i slummen i Mumbai
  I slummen i Mumbai Foto: Niels Busch
 • Noen gjetere jager dyrene over elven
  På vei over elven Foto: Mary Matheson
 • Fire gutter ler sammen
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan
 • I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan

...kommer du til et land som kan ta pusten fra deg med sin storslagne natur og sine spektakulære kulturskatter.

"Våre gjester er våre guder", er et ordtak i India. Og gjester behandles deretter. India byr på alt fra snøkledde fjell i Hamalaya til hvite strender, sol og palmer i delstatene Goa og Kerela. Palasser og templer av gull, marmor og alle regnbuens farger. Yoga, meditasjon, vidunderlige og fargerike festivaler. Listen er lang.

Store deler av Indias 1,3 milliarder mennesker har det langt bedre nå enn for 20-30 år siden. India har gjort gigantiske økonomiske fremskritt og er i dag blant verdens fem største økonomier. Samtidig preges landet av en eksplosiv befolkningsvekst. Selv om stadig flere innlemmes i middelklassen, lever en stor del av befolkningen fortsatt i fattigdom.

Å vokse opp i India

Det bor mer enn 500 millioner barn i India. For halvparten av dem er det vanlig å gå sulten i perioder. Fattigdomsproblemet er størst i urbane slumområder og på landsbygda. Dårlig hygiene og manglende sanitære forhold gjør barna her ekstra utsatt for sykdommer og kroniske helseproblemer, og barnedødeligheten er høy. Utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien ført til at store deler av Indias overflatevann er forurenset.

Mange barn og kvinner dør under tøffe fødsler, mest på grunn av mangel på kvalifiserte jordmødre og annet helsepersonell. Dette gjelder spesielt på landsbygda, men også i slumområder i de store byene. Lav blodprosent, anemi, er også et enormt problem blant indiske kvinner og små barn.

Det hinduistiske kastesystemet står fortsatt sterkt, spesielt på landsbygda. Lavest på den sosiale rangstigen er barn av dalit-folket og etniske minoritetsbarn. Er du i tillegg jente er sjansen enda mindre for at du får gå på skole, har tilgang til på helsetjenester og får oppfylt dine rettigheter som barn.

Jenters situasjon i India
India er at av landene i verden hvor det er verst å være jente, mener mange. Jentebarn blir sett på som mindre verdt, og noen mener fortsatt at nyfødte jenter ikke har livets rett. Derfor er det færre jenter enn gutter i India.

Mange unge skolejenter blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep hvis de beveger seg ute i gatene. Overgrep skjer også på skolen og i hjemmet. Millioner av indiske jenter blir giftet bort mens de fortsatt er barn.

Plans arbeid i India

Plan International jobber tett med lokalsamfunn i India for å blant annet bedre helsetilbudet for gravide, fødende og deres nyfødte barn. I tillegg jobber Plan mye med holdningsendring og tilgang til viktig kunnskap om hvordan unge kvinner selv kan ta best mulig vare på seg selv og sine barn. Utdanning for jenter, styrking av jenters rettigheter og beskyttelse mot seksuelle overgrep og alle former for utnytting er også prioriterte områder for Plan i India. Vi jobber også mye med sanitære forhold og å øke kunnskapen om sammenhengen mellom rent vann, hygiene og god helse.

Eksempler på Plans arbeid i India

Tre jenter på den digitale utdanningssenteret
Jenter får trygg utdanning takket være teknologi

Å komme seg til og fra skolen kan være farlig i noen deler av verden. I Delhi satser Plan International og selskapet Ericsson derfor på digital utdanning for jenter.


Kanchan er på vei til jobb.
Lokalbefolkningen var skeptisk til moderne medisin

– Ingen flere skal miste livet til kurerbare sykdommer, fortalte jeg dem, om de bare kunne gi det en sjanse? Omsider gjorde de det.


Enkle grep for bedre helse
Enkle grep for bedre helse

Hver dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært behandlet eller forebygget.


Nøkkeltall for Plan i India

Plan samarbeider med 53 048 fadderbarn i India.

4 534 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 213 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i India siden 1979.

Fakta om India

Levealder

Forventet levealder i India, sammenlignet med Norge.

India:

69 år

Norge:

81 år
I India er forventet levealder 12 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 69%.

India:

69%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i India, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.582 dollar.

India:

$1.582
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

India:

43 av 1000

Verden:

52 av 1000