• Utsikt over Kamar-området i India ved solnedgang
  Utsikt over vakre Kamar. Foto: Alf Berg/Plan
 • Lysprosesjon på en festival
  Festival i Varanasi Foto: Omur Black
 • En gate med bilder og motorsykler
  Byliv Foto: Plan
 • To jenter sitter på en båt som ligger på land, og ser utover havet
  En pause ved havet Foto: Plan
 • En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh
  En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh. Foto: Davinder Kumar/Plan
 • To jenter går med hver sin kurv over en gresslette
  To jenter på vei til markedet Foto: Plan
 • Fem gutter sitter i en liten bil
  God stemning på turen! Foto: Anna Maria Barry-Jester/Plan
 • En trang gate i slummen i Mumbai
  I slummen i Mumbai Foto: Niels Busch
 • Noen gjetere jager dyrene over elven
  På vei over elven Foto: Mary Matheson
 • Fire gutter ler sammen
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan
 • I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan

...kan du glede deg til å bli mektig imponert av det spektakulære mangfoldet landet har å by på.

India er en populær feriedestinasjon blant både sol- og kulturhungrige turister. Du finner snøkledde fjell i Himalaya, vakre strender i Goa, rolige templer og overfylte markeder. Og ikke minst festivaler – her er det alltid noe å feire.

Det var i området som i dag er India og Pakistan at en av verdens eldste høykulturer – Induskulturen – utviklet seg ved elven Indus bredder for over 4 000 år siden. Indoeuropeerne la grunnlaget for hinduisme som har preget landets kultur, mens araberne felttog mot India startet på 700-tallet, etterfulgt av tyrkerne på 1100-tallet og ulike muslimske herskere på 1200-tallet som påvirket kultur, litteratur og arkitektur. I India finner vi hele 18 offisielle språk. Det språklige mangfoldet reflekterer også mangfoldet i befolkningen.

Skjev fordeling av ressursene

Eksplosiv befolkningsvekst preger landet i dag, og selv om økonomien vokser og flere innlemmes i middelklassen, lever en stor andel av befolkningen i fattigdom. Dessuten står det hinduistiske kastesystemet sterkt i rurale områder. Lavest i det sosiale hierarkiet er barn av dalitfolket og etniske minoritetsbarn. Barn utgjør generelt nær 40 prosent av  befolkningen på over 1.2 milliarder mennesker. Og for halvparten av dem er det vanlig å gå sulten en hel dag.  Fattigdomsproblemet er størst i urbane slumområder og på landsbygda – der en fjerdedel av indere bor. Dårlige hygieniske og sanitære forhold gjør barna her sårbare for sykdommer og kroniske helseproblemer, og barnedødeligheten er høy. Dessuten har ukontrollerte utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

Plan International i India

Nesten 59 prosent av Indias landområde er sårbart for jordskjelv, 12 prosent er flomutsatt og tørke påvirker prosent av området.  Bare i løpet av en femårsperiode kunne Plan International være tilstede med nødhjelp ved 15 små og store katastrofer inn ett til tre døgn. I slike tilfeller er barn utsatt for rettighetsbrudd – Plan International nådde 500 000 voksne og barn.

Plan Internationals helseprogram i India innebefatter blant annet å konstruere flere tusen toaletter til private husholdninger hvert år, kursing i gode hygienevaner og sørge for at tusenvis av kvinner i slumområder og i landsbyer kan føde med kompetent personell tilstede. Vi samarbeider med befolkningen i rundt 6000 landsbyer og slumområder blant annet om å øke tilgangen til rent vann, helsetilbud, kvalitetsundervisning og for å styrke mekanismer for barns beskyttelse.

Eksempler på Plans arbeid i India

Tre jenter på den digitale utdanningssenteret
Jenter får trygg utdanning takket være teknologi

Å komme seg til og fra skolen kan være farlig i noen deler av verden. I Delhi satser Plan International og selskapet Ericsson derfor på digital utdanning for jenter.


Kanchan er på vei til jobb.
Lokalbefolkningen var skeptisk til moderne medisin

– Ingen flere skal miste livet til kurerbare sykdommer, fortalte jeg dem, om de bare kunne gi det en sjanse? Omsider gjorde de det.


Enkle grep for bedre helse
Enkle grep for bedre helse

Hver dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært behandlet eller forebygget.


Nøkkeltall for Plan i India

Plan samarbeider med 53 872 fadderbarn i India.

4 844 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 213 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i India siden 1979.

Fakta om India

Levealder

Forventet levealder i India, sammenlignet med Norge.

India:

66 år

Norge:

81 år
I India er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 72%.

India:

72%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i India, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.582 dollar.

India:

$1.582
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

India:

48 av 1000

Verden:

52 av 1000