• Utsikt over Kamar-området i India ved solnedgang
  Utsikt over vakre Kamar. Foto: Alf Berg/Plan
 • Lysprosesjon på en festival
  Festival i Varanasi Foto: Omur Black
 • En gate med bilder og motorsykler
  Byliv Foto: Plan
 • To jenter sitter på en båt som ligger på land, og ser utover havet
  En pause ved havet Foto: Plan
 • En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh
  En gutt frakter lasten sin med okse gjennom gatene i Uttar Pradesh. Foto: Davinder Kumar/Plan
 • To jenter går med hver sin kurv over en gresslette
  To jenter på vei til markedet Foto: Plan
 • Fem gutter sitter i en liten bil
  God stemning på turen! Foto: Anna Maria Barry-Jester/Plan
 • En trang gate i slummen i Mumbai
  I slummen i Mumbai Foto: Niels Busch
 • Noen gjetere jager dyrene over elven
  På vei over elven Foto: Mary Matheson
 • Fire gutter ler sammen
  Man kommer langt med gode venner! Foto: Plan
 • I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan
  I India er te en viktig del av hverdagen Foto: Paolo Black/Plan

Hvis du reiser til India kan du oppleve et land som kan ta pusten fra deg med sin storslagne natur og sine spektakulære kulturskatter.

“Våre gjester er våre guder”, er et ordtak i India, og gjester behandles deretter. India byr på alt fra snøkledde fjell i Himalaya til hvite strender, sol og palmer i delstatene Goa og Kerala. Palasser og templer i gull, marmor og alle regnbuens farger. Yoga, meditasjon, vidunderlig mat og fargerike festivaler. 

Store deler av Indias 1,3 milliarder mennesker har det langt bedre nå enn for 20-30 år siden. India har gjort gigantiske økonomiske framskritt og er i dag blant verdens fem største økonomier. Samtidig preges landet av en eksplosiv befolkningsvekst. Selv om stadig flere innlemmes i middelklassen, lever en stor del av befolkningen fortsatt i fattigdom. 

Å vokse opp i India

Det bor mer enn 500 millioner barn i India. For halvparten av dem er det vanlig å gå sulten i en eller flere dager. Fattigdomsproblemet er størst i urbane slumområder og på landsbygda. Dårlig hygiene og sanitære forhold gjør barna her sårbare for sykdommer og kroniske helseproblemer, og barnedødeligheten er høy. Dessuten har utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien ført til at store deler av Indias overflatevann er forurenset.

Det hinduistiske kastesystemet står fortsatt sterkt, spesielt på landsbygda. Lavest på den sosiale rangstigen er barn av dalit-folket og etniske minoritetsbarn. Er du i tillegg jente, er sjansen enda mindre for at du får gå på skole, har tilgang på helsetjenester og får oppfylt dine rettigheter som barn. 

Plans arbeid i India

Som Planfadder til et barn i India, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til et bedre helsetilbud

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Jenter mindre verdt

India er et av de landene i verden der det er verst å være jente, mener mange. Jentebarn blir sett på som mindre verdt, og noen mener fortsatt at nyfødte jentebarn ikke har livets rett. Derfor er det færre jenter enn gutter i India.  

Altfor ofte blir unge skolejenter utsatt for seksuell trakassering og overgrep hvis de beveger seg ute i gatene. Overgrep skjer også på skolen og i hjemmet. Millioner av indiske jenter blir giftet bort mot sin vilje mens de ennå er barn.

Plan International gir jenter opplæring i deres rettigheter og bidrar til å øke selvtilliten, fordi vi vet at dette ofte gjør at jentene greier å stå opp for seg selv og andre. Vi gir også opplæring til gutter, foreldre og lokale ledere. Samtidig jobber vi for at jenter skal få utdanning med sikte på at de skal bli økonomisk selvstendige. Vi jobber for å endre lovverk om barneekteskap, og for å endre skadelige og diskriminerende normer og praksiser som bidrar til barneekteskap.

Barne- og mødrehelse

Barne- og mødredødelighet er fortsatt et stort problem i India. Altfor mange barn og kvinner dør under tøffe fødsler, mye på grunn av mangel på kvalifiserte jordmødre og annet helsepersonell. Dette gjelder spesielt på landsbygda, men også i slumområder i de store byene. Lav blodprosent, anemi, er også et enormt problem blant indiske kvinner og barn under tre år.

Plan International jobber tett med lokalsamfunn i India for å bedre helsetilbudet for gravide, fødende og deres nyfødte barn. I tillegg jobber vi mye med holdningsendring og tilgang til viktig kunnskap om hvordan unge kvinner selv kan ta best mulig vare på seg selv og sine barn. Utdanning for jenter, styrking av jenters rettigheter og beskyttelse mot seksuelle overgrep og alle former for utnytting er også prioriterte fokusområder i India. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I India er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Tar kampen for jenters rettigheter

Barneekteskap og vold mot kvinner er utbredte problemer i India. Derfor har Plan, sammen med flere andre støttespillere, startet «Girls Advocacy Alliance» hvor jentene lærer om hvordan de skal jobbe for å påvirke religiøse og andre ledere og lokalbefolkningen for å få slutt på den skadelige praksisen.

Nøkkeltall for Plan i India

Plan samarbeider med 53 048 fadderbarn i India.

4 534 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 213 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i India siden 1979.

Fakta om India

Levealder

Forventet levealder i India, sammenlignet med Norge.

India:

69 år

Norge:

82 år
I India er forventet levealder 13 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 74%.

India:

74%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i India, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 2.100 dollar.

India:

$2.100
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i India, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

India:

34 av 1000

Verden:

37 av 1000