• To unge medlemmer av Surma-stammen
  To unge medlemmer av Surma-stammen. Foto: Rod Waddington
 • Kveldssol i Omodalen
  Kveldssol i Omodalen. Foto: Rod Waddington
 • Bestemor holder sitt smilende barnebarn i armene
  Kvalitetstid mellom bestemor og barnebarn. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Woman fetching water with two yellow buckets
  Vann i sikte. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Nybrente kaffebønner
  Nybrente kaffebønner. Foto: Rod Waddington
 • Kveldstur
  Kveldstur. Foto: Rod Waddington
 • Gjetergutter fra Borano-området
  Gjetergutter fra Borano-området. Foto: Tamiru Legesse/Plan

Hvis du reiser til Etiopia kan du oppleve det som regnes som kaffens hjemland. I følge en gammel historie var det en etiopisk gjeter ved navn Kaldi som oppdaget kaffeplanten og dens oppkvikkende effekt, for cirka 1500 år siden.

Hele Etiopia oser av historie. Du kan oppleve særegen skulderdansing, smake søt honningvin og se de unike klippekirkene i Lalibela som ble reist på 1200-tallet. Etiopia er verdens nest eldste kristne land, og det eneste afrikanske landet som aldri har blitt kolonisert av europeere.

I dag er Etiopia en regional stormakt, og har de siste årene hatt en sterkt økonomisk vekst. Hovedstaden, Addis Abeba, er sete for Den afrikanske union, afrikas svar på EU. Myndighetene i landet har også innført et av de mest ambisiøse helse- og velferdsprogrammene på kontinentet. Men å nå ut til alle de 100 millioner innbyggerne er naturlig nok en kjempeutfordring

Å vokse opp i Etiopia

Fattigdom, matusikkerhet, vannmangel og mangel på kunnskap om ernæring gjør at mange barn i Etiopia er underernærte. Dette fører igjen til såkalt “stunting”, som gjør at barn hemmes i utviklingen både fysisk og mentalt. Gamle tradisjoner er fremdeles praktisert i Etiopia i dag. For eksempel  det at mannlige familiemedlemmer skal serveres først, mens kvinnene får det som er igjen. Det blir også sagt at gravide kvinner ikke skal spise for mye, da de tror at dette kan hindre at fosteret/magen blir for stor. 

Selv om myndighetene i Etiopia har signert flere konvensjoner for å beskytte kvinner- og jenters rettigheter, vokser jenter opp med færre muligheter og valg enn guttene. Kjønnslemlestelse og barneekteskap er andre gamle tradisjoner som ødelegger livet og fremtiden til jenter i Etiopia.  

Økonomisk vekst og viktige politiske prioriteringer har sørget for at nesten alle barn i Etiopia begynner på skolen, også jentene. Men jentene er dessverre de som dropper ut tidligst. Det kan være av flere grunner, for eksempel at de blir utsatt for seksuell vold på skolen eller skoleveien, at de blir gravide altfor unge, eller at de blir tvunget til barneekteskap.  Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får menstruasjonen, fordi skolene ikke har egne toaletter for jenter. 

Plans arbeid i Etiopia

Som Planfadder til et barn i Etiopia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til å styrke barn og tennåringsjenter i kriser.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Barns beskyttelse

I Etiopia er barn, og spesielt jenter i tenårene og barn med funksjonsnedsettelser, utsatt for flere former for vold, trakassering og utbytting. Barneekteskap, kvinnelig omskjæring, og barnearbeid er utbredt i Etiopia. Derfor er tilstedeværelse i lokalsamfunn og det å engasjere unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere viktig i arbeidet med å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig skikker. 

Sammen med våre samarbeidspartnere i Etiopia driver Plan International nasjonale kampanjer og påvirkningsarbeid rettet mot myndighetene. Vi mener at myndighetene må ta et større ansvar for at lover som skal beskytte kvinner og barn overholdes.

Bedre helse for kvinner og barn

En av tre etiopiere lever under fattigdomsgrensen. Nær halvparten av landets inntekter kommer fra jordbruk, noe som gjør økonomien svært sårbar i tørkeperioder. Klimaendringer har gjort at tørken rammer hardere og oftere. Og bare en tredel av innbyggerne har tilgang til rent vann.

Plan International bidrar til bedre tilgang på rent drikkevann i landsbyene, på skolene og på helsestasjonene. Vi bidrar også med å bygge separerte toaletter eller latriner på skolene, slik at jenter skal føle seg trygge – spesielt når de kommer i puberteten. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi for å spre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene og kosthold. Dette inkluderer viktigheten av å vaske hendene grundig, koke vannet og tilberede frisk og ernæringsrik mat. Vi fokuserer spesielt på at gravide og unge mødre skal bedre sine egne og barnas matvaner og hygiene. 

Gode naboer

Selv om etiopierne selv har mange nok utfordringer, er de svært rause.  Etiopia har de seneste årene tatt i mot flere hundre tusener flyktninger fra land som Sør-Sudan, Eritrea og Somalia og andre land i regionen.  Mer enn halvparten av flyktningene er barn. 

Plan International Etiopia jobber for at alle sårbare barn i Etiopia, også de som er på flukt, skal få oppfylt sine rettigheter og se en lysere fremtid i møte.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Etiopia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Ungdomsklubb i Etiopia

Nyalat (15) og lillesøsteren flyktet fra borgerkrigen i Sør-Sudan, og bor i dag i en flyktningleir i Etiopia. Nyalat del av en ungdomsklubb, støttet av Plan, som blant annet jobber for å bedre tilværelsen til jentene i leiren, barns beskyttelse, og utdanningsmuligheter.

Nøkkeltall for Plan i Etiopia

Plan samarbeider med 30 757 fadderbarn i Etiopia.

2 959 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 189 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Etiopia siden 1995

Fakta om Etiopia

Levealder

Forventet levealder i Etiopia, sammenlignet med Norge.

Etiopia:

66 år

Norge:

82 år
I Etiopia er forventet levealder 16 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 39%.

Etiopia:

39%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 619 dollar.

Etiopia:

$619
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Etiopia:

58 av 1000

Verden:

38 av 1000