• To unge medlemmer av Surma-stammen
  To unge medlemmer av Surma-stammen. Foto: Rod Waddington
 • Kveldssol i Omodalen
  Kveldssol i Omodalen. Foto: Rod Waddington
 • Bestemor holder sitt smilende barnebarn i armene
  Kvalitetstid mellom bestemor og barnebarn. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Woman fetching water with two yellow buckets
  Vann i sikte. Foto: Petterik Wiggers/Plan
 • Nybrente kaffebønner
  Nybrente kaffebønner. Foto: Rod Waddington
 • Kveldstur
  Kveldstur. Foto: Rod Waddington
 • Gjetergutter fra Borano-området
  Gjetergutter fra Borano-området. Foto: Tamiru Legesse/Plan

…kommer du til det som regnes som kaffens hjemland. I følge en gammel historie var det en etiopisk gjeter ved navn Kaldi som oppdaget kaffeplanten og dens oppkvikkende effekt, for cirka 1 500 år siden.

Etiopia oser av historie. Du kan oppleve særegen skulderdansing, smake søt honningvin og se de unike klippekirkene i Lalibela som ble reist på 1200-tallet. Etiopia er verdens nest eldste kristne land, og det eneste afrikanske landet som aldri har blitt kolonisert av europere. 

I dag er Etiopia en regional stormakt og har de siste årene hatt sterk økonomisk vekst. Hovedstaden Addis Abeba er sete for Den afrikanske union, Afrikas svar på EU. Myndighetene i landet har også innført et av de mest abisisøse helse- og velferdsprogrammene på kontinentet. Men å nå ut til alle de 100 millioner innbyggerne er naturlig nok en stor utfordring. 

En av tre etiopere lever under fattigdomsgrensen. Nær halvparten av landets inntekter kommer fra jordbruk, noe som gjør økonomien svært sårbar i tørkeperioder. Klimaendringer har gjort at tørken rammer hardere og oftere. Og bare en tredel av innbyggerne har tilgang til rent vann.

Å vokse opp i Etiopia

Selv om myndighetene i Etiopia har signert flere konvensjoner for å beskytte jenter- og kvinners rettigheter, vokser mange jenter opp med færre muligheter og valg enn guttene. 

Fattigdom, matvareusikkerhet, vannmangel og mangel på kunnskap om ernæring gjør at mange barn i Etiopia er underernærte. Dette kan igjen føre til såkalt stunting, som betyr at barn hemmes i utvikling både fysisk og mentalt. 

I tillegg lever fortsatt gamle mattradisjoner videre, som at mannlige familiemedlemmer skal serveres først, mens kvinnene får det som er igjen. 

Kjønnslemlestelse og barneekteskap er andre gamle tradisjoner som kan begrense livet og fremtiden for mange jenter i Etiopia. 

Økonomisk vekst og viktige politiske prioriteringer har sørget for at nesten alle barn i Etiopia begynner på skolen. Både jenter og gutter. Men jentene dropper ut tidligst. Det kan være flere grunner det til dette, for eksempel at de blir utsatt for seksuell vold på skolen eller skoleveien, at de blir gravide i veldig ung alder, eller at de blir tvunget inn i barneekteskap. Mange jenter går glipp av viktig skolegang når de får menstruasjon, fordi skolene ikke har egne toaletter for jenter, noe som føles både flaut og utrygt for mange. 

Videre er det vanlig å forvente at unge tenåringsjenter blir hjemme og hjelper til med husarbeid og pass av mindre søsken. Gutter slutter ofte på skolen for å hjelpe familien med å dyrke jorda, eller de må bidra til familiens økonomi gjennom annen type barnearbeid. 

Plans arbeid i Etiopia

Barns beskyttelse og barneekteskap
Plan jobber for at gutter og jenter i Etiopia skal være bedre beskyttet mot alle former for vold og utnytting. Vi fokuserer speiselt på jenter i teårene og barn med funksjonsnedsettelser. Vi er tilstede i lokalsamfunn og engasjerer unge jenter og gutter, foreldre, lærere og lokale ledere for å endre holdninger og skape mer bevissthet rundt skadelig praksis som barneekteskap, kvinnelig omskjæring, barnearbeid og seksuell vold og trakassering av jenter. 

Sammen med våre samarbeidspartnere driver vi også nasjonale kampanjer og påvirkningsarbeid rettet mot myndighetene for at de skal ta et større ansvar for at lover som skal beskytte kvinner og barn overholdes.

Bedre helse for kvinner og barn
Plan jobber i mange av de mest avsidesliggende og sårbare lokalsamfunnene, der myndighetenes innsats ikke har nådd frem. Der bidrar vi til bedre tilgang til rent drikkevann i landsbyene, på skolene og på helsestasjonene. Vi bidrar også med å bygge separate toaletter eller latriner på skolene, slik at jentene skal føle seg trygge – spesielt når de kommer i puberteten. 

Sammen med våre lokale samarbeidspartnere jobber vi for å spre mer kunnskap og bevissthet rundt hygiene, som å vaske hendene grundig, koke vannet  og tilberede frisk og ernæringsrik mat. Vi fokuserer spesielt på at gravide og unge mødre skal bedre sitt eget og barnas næringsinntak. 

Gode naboer
Selv om mange etiopere selv har mange utfordringer, er de svært rause. Etiopia har de seneste årene tatt i mot flere hundre tusener flyktninger fra land som Sør-Sudan, Eritrea og Somalia og flere andre land i regionen. Mer enn halvparten av flyktningene er barn. 

Plan International Etiopia jobber for at alle sårbare barn i landet, også de som er på flukt, skal få oppfylt sine rettigheter. 

Eksempler på Plans arbeid i Etiopia

Jente henter vann
Hjelp når tørken rammer

Tretten år gamle Ayni fra Habro i Etiopia har, som andre tenåringsjenter i hennes område, en rekke plikter hun må oppfylle. Hun har ansvaret for mye av husstellet, men viktigst av alt er oppgaven med å hente vann til familien.


Shesig (13) skriver på tavlen i klasserommet.
Vanntilgang får jenter tilbake i skolen

Tidligere måtte Sheshig (13) gå tre timer hver dag for å hente vann til familien.


Toppkarakter i hygiene
Toppkarakter i hygiene

Glade elever etter kåringen av Addis Ababas reneste skole. Nå vet elevene godt hvorfor det er viktig med god hygiene.


Nøkkeltall for Plan i Etiopia

Plan samarbeider med 30 757 fadderbarn i Etiopia.

2 959 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 189 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Etiopia siden 1995

Fakta om Etiopia

Levealder

Forventet levealder i Etiopia, sammenlignet med Norge.

Etiopia:

66 år

Norge:

81 år
I Etiopia er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 39%.

Etiopia:

39%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 619 dollar.

Etiopia:

$619
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Etiopia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Etiopia:

58 av 1000

Verden:

52 av 1000