Keitel og Domingo poserer foran det dominikanske landskapet.

Keitel og Domingo er blant flere hundre frivillige som bruker mye tid på å forberede folk for konsekvensene av naturkatastrofer. Målet er at alle vet hva de skal gjøre.

Naturkatastrofer som jordskred, flom og orkaner truer til stadighet befolkningen i Den dominikanske republikk. Landet ligger midt i et orkanbelte, og er svært utsatt deler av året; i 2012 forårsaket for eksempel orkanen Sandy store ødeleggelser på deler av øya. 

I samarbeid med Oxfam og Habitat for Humanity driver Plan International en rekke prosjekter for å styrke lokalsamfunnets evne til å takle naturkatastrofer. Ungdom utgjør mer enn  80 prosent av personene involvert, og de er målrettede for å skape varig adferdsendring i lokalsamfunnene sine. De bruker virkemidler som musikk, teater, utdanning og konkurranser til å lære befolkningen om katastrofeberedskap.

Domingo
Domingo er Plans frivillige som jobber med katastrofeforebygging. -  Jeg vil at alle i lokalsamfunnet skal forstå varslingssystemer, lære evakueringsruter og være forberedt på kriser som orkaner, flom, jordskjelv og epidemier, sier han.

Riktig informasjon til riktig tid kan redde liv, og Domingo og Keitel er to ungdommer som jobber med å kommunisere med de som bor i Los Molina. Domingos mål er at alle skal beherske varslingssystemet, lære seg evakueringsruter og være forberedt på konsekvensene av orkaner, flom, jordskjelv og epidemier. For å nå ut til hele lokalsamfunnet både besøker han familier hjemme, holder foredrag og setter opp teaterforestillinger.

Keitel er ungdomspromotør for et prosjekt der frivillige blir kurset i katastrofeforebygging, og han bruker mye av fritiden sin på å informere andre om evakuering og trygge steder å oppholde seg om katastrofen skulle inntreffe. I fjor kunne Plan International utdanne 952 nye frivillige som Keitel og Domingo til katastrofeforebyggende prosjekter.