Som Partner får bedriften et skreddersydd prosjekt og et gjensidig samarbeid. Bidraget er på minst 500 000 kroner i året.

Plan International ønsker at samarbeidet skal være gjensidig og lønnsomt for begge parter. Vi drar nytte av hverandres unike kompetanse og solide merkevare. Sammen utformer vi et prosjekt innenfor Plans fokusområder. 

Bedriften kan forvente følgende av Plan International: 

  • Engasjement: Plan bidrar til å engasjere de ansatte.  
  • Rapportering på prosjektet to ganger i året og jevnlig rapportering på Plans aktiviteter.
  • Profilering i aktuelle kommunikasjonskanaler. Egen markedsføring-/ kommunikasjonsplan med planlagte aktiviteter og proaktiv PR, tett oppfølging og medvirkning fra Plan.
  • Besøk til eget prosjekt er mulig.
Plan for Skills

Plan for Skills

"Plan for Skills" er et program der Plan jobber med kompetanseutvikling for ungdom, i samarbeid med lokale miljøer, norske bedrifter og andre partnere, for å forberede ungdom til arbeidslivet.

Les mer om Plan for Skills
Vietnamesiske barn i førskolealder, løper og smiler

Din bedrift kan bygge en førskole

Barna i Ba Long trenger et trygt sted for lek og læring før de begynner på skolen. Med en ordentlig førskole vil de øke sjansene sine for å fullføre skolen og bryte ut av fattigdom. 

Se et eksempel på hva din bedrift kan være med på

Plan ønsker å samarbeide med virksomheter som fokuserer på menneskerettigheter generelt og barns rettigheter spesielt. Plan velger partnere med ønske om at de ikke setter vår visjon, verdier og omdømme på spill. Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal vise ekte engasjement, åpenhet og ansvarlighet.

Kontakt oss bedrift@plan-norge.no eller på telefon 56 09 99 09 for en uforpliktende prat. Du kan også benytte deg av kontaktskjemaet.