Plan International Norges arbeid finansieres i stor grad av private midler. I regnskapsåret 2017 var våre totale inntekter 486 millioner kroner.

Kakediagram som viser inntektsfordelingen til Plan International Norge. 82 % fra faddere, 5 % donasjoner, 12 % fra Norad, UD, OD

82 prosent av inntektene kom fra faddere.
5 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
12 prosent var tilskudd fra institusjonelle donorer som Norad, Utenriksdepartementet eller andre.

Kakediagram som viser utgiftene til Plan International Norge i 2017: 78 % til formålet, 22 % til innsamling og administrasjon

78 prosent gikk til formålet.
Av dette gikk 71 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 7 prosent til formålsaktiviteter i Norge.
22 prosent gikk til innsamling og administrasjon i Norge.

Plan International Norge er blant de mest effektive pengeinnsamlerne i Norge (pdf), i følge tidsskriftet Kapital (1/2018).

Se hele årsregnskapet for regnskapsåret 2017 (pdf).
Regnskapsåret 2017 løp fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.