Når du støtter Plan International Norge, kan du være trygg på at pengene kommer fram. 84 prosent gikk til formålet i regnskapsåret 2019. 

Kakediagram som viser at 84 prosent gikk til formålet.84 prosent gikk til formålet.
Av dette gikk 76 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og åtte prosent til formålsaktiviteter i Norge.

9 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid.

7 prosent gikk til administrasjon i Norge

Planfadderne står for det aller meste av inntektene til Plan International Norge. I regnskapsåret 2019 var våre totale inntekter på 495 millioner kroner.

Kakediagram som viser inntektsfordelingen til Plan International Norge. 79 % fra faddere, 5 % donasjoner, 16 % fra Norad, UD m.fl80 prosent av inntektene kom fra faddere.

14 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

6 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Se årsregnskap for Plan International Norge, 2019 (pdf). (Regnskapsåret 2019 løp fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.)

Plan International Norge er blant de mest effektive pengeinnsamlerne i Norge (pdf), ifølge tidsskriftet Kapital (1/2018).