Dette har vi fått til i 2018

I over 80 år har Plans mål vært å endre barns liv. I fjor nådde vi over 34 millioner barn med vårt arbeid, 18,1 millioner av dem jenter.

Med hjelp fra våre Planfaddere har vi i 2018 tatt et stort steg i riktig retning for at barn skal få oppfylt rettighetene sine og ikke minst at jenter skal få de samme mulighetene som gutter.

Faddere over hele verden gjorde det mulig for oss å bruke 800 millioner euro på å gi barn en bedre fremtid.

Der barn har det vanskelig, har ofte jentene det verst. Derfor jobber vi spesielt med å nå dem. Dette er blant det vi har fått til for jenter i 2018:

Alternativ tekst

3 millioner jenter har vært en del av våre program som arbeider mot vold og overgrep. Plans mål er at hjemmet, skolen og lokalsamfunnet skal være trygge steder å være for barn.

Alternativ tekst

1 million jenter har fått opplæring og bedre muligheter til å skaffe seg en jobb. Plan arbeider med myndigheter og privatsektor for å få unge i arbeid. Gjennom utdanning, opplæring i økonomi og entreprenørskap og tilgang til smålån kommer ikke bare ungdom ut i arbeid, mange skaper også sin egen arbeidsplass.

Alternativ tekst

2 millioner jenter har fått bedre seksuell og reproduktiv helse. Plan arbeider for å få en slutt på skadelige praksiser som barneekteskap, omskjæring og endre praksiser og holdninger som begrenser jenters rettigheter.

Alternativ tekst

1,4 millioner jenter har fått støtte til å selv endre egen hverdag. Plan arbeider for å gi barn og unge kunnskap om sine rettigheter, styrke deres selvtillit og gi dem praktisk opplæring i hvordan de kan ta en aktiv rolle for å oppnå positiv forandring i sine lokalmiljø.

Alternativ tekst

7,3 millioner jenter har fått en bedre start i livet. Plan arbeider for at de aller minste jentene og guttene skal få det beste utgangspunktet. Vi jobber sammen med lokalsamfunn for at barna skal få den maten, helseoppfølgingen, kjærligheten og beskyttelsen de trenger.

Alternativ tekst

3,3 millioner jenter fått bedre tilgang til utdanning. Plan arbeider for å gi utsatte barn og spesielt jenter en plass på skolebenken, og at skolen skal være tilrettelagt deres behov. I tillegg jobber vi for at det økende antallet barn, som har måttet flykte, også skal få den skolegangen de har rett på. 

Slik arbeider Plan med temaer som helse, utdanning, beskyttelse, barns rettigheter og å få unge ut av arbeidsledighet.