Nytt håp i Colombia

Colombias historie er preget av uroligheter og etter 50 år har to generasjoner vokst opp i et krigsherjet land. I 2016 signerte regjeringen og FARC-geriljaen en fredsavtale, og det vanskelige forsoningsarbeidet kom i gang. Nå tar ungdommen selv ansvar for sin, og landets fremtid.

Carlos, Yandis, Valentina, Yunior og Dandra har vokst opp i krig. Nå bruker de stemmene sine for å bygge fred.

– Mange har mistet en eller begge foreldrene sine. Både gutter og jenter har vokst opp i frykt for å bli tvunget med i kampen for en av sidene i konflikten. Innbyggerne her har opplevd forferdelige ting på grunn av krigen. Vold, voldtekter, drap og kidnappinger. Dette er et av områden i Colombia som ble aller hardest rammet av kampene mellom geriljaen og paramilitærene. Familiene her har mange ganger blitt fanget mellom de to, forteller Valentina (13).

Regionene hun snakker om heter Buenos Aires-regionen. Det var her noen av de hardeste krigshandlingen fant sted, og det er her Valentina, Yandis (16), Yunior (16) og Dandra (15) har vokst opp. Tenåringene deltar i pilotprosjektet "Bruk din makt til å bygge fred".

Man må snakke om det

Nancy López i Plan International er en av de lokale pådriverne for prosjektet. Hun forklarer bakgrunnen.
 
–    Gjennom å sette ord på den vanskelige tiden greier menneskene her å snakke sammen om det som har skjedd. Vi har mange aktiviteter for å fremme fred og forsoning blant de som bor her. Ungdommene jobber for at folk skal lære å stole på hverandre igjen, håndtere sinne og frustrasjoner og kunne løse konflikter uten å ty til vold. Foreldregenerasjonen i Colombia har aldri opplevd fred, og det er derfor spesielt viktig at barna deres slipper til med sin iver og fremtidstro.

Under fredsforhandlingene løftet Plan International ungdommenes stemme. Det er viktig at den generasjonen som vokser opp nå greier å skape nye positive relasjoner, og at alle får mulighet til å delta  Ungdommen er en avgjørende del av dette arbeidet.

Hele livet til mor har vært preget av krig og konflikt. Nå håper hun sønnen Yunior går en trygg fremtid i møte. Hun er stolt av innsatsen han legger ned i ungdomsgruppene.

Ungdommens stemme løftes frem

I Colombia er det lovfestet at ungdom skal ha mulighet til å delta i lokalpolitiske saker. Men så langt har det aldri blitt implementert. Nå har det blitt etablert en fast plass for ungdom i fredsbygginsarbeidet. De deltar på møter slik at deres ønsker blir hørt og tatt hensyn til når det legges planer for det videre arbeidet i distriktene.

– Barn ønsker seg bare fred, ikke hevn, sier sjefen for Plan International Colombia, Gabriela Bucher, som bekrefter hvor viktig det er at ungdommene er med i fredsprosessen.

Hver uke møtes ungdommene og diskturer de sakene de synes er viktigst, som unge menneskers rett til å vokse opp i trygge omgivelser, hvordan man kan håndtere vold i nære relasjoner og hvorfor det er viktig å holde seg unna kriminaltitet, vold og narkotika. Colombia er handelssentrum for narkotikahandelen mellom Sør- og Nord- Amerika.

Å stå opp for seg selv og meningene sine er noe man får god trening i på gruppemøtene.

– Nå trenger vi bibliotek, idrettsbaner og bedre busstilbud ut hit, slik at vi kan studere i byen. Det ville være fantastisk hvis vi kunne få en fotballskole, for det er veldig mange talentfulle spillere her, sier Yadis.

Hun er har masse energi og pågangsmot og har stor tro på fremtiden. Drømmen er å bli utdanningsminister i Colombia.

– Det er så fint her! Vi vil lage filmer for å vise at det er mye mer enn vold her. Det er bedre å drømme om en fin fremtid enn å dvele for mye med det negative som har skjedd før.