Må hun gifte seg som barn?

Lima fra distriktet Dinajpur i Bangladesh. 

Lima er sju år og går i 2. klasse. Mamma og pappa håper at hun får være skolejente i mange år framover. Allikevel kan det hende at de må ta henne ut av skolen og gifte henne bort – slik de gjorde med storesøster.

Lima bor på landsbygda i Bangladesh, i en søskenflokk på fem jenter. Mamma jobber hjemme og pappa tjener penger på å kjøpe klær på markedet og selge dem videre på landsbygda. Han går fra dør til dør med klærne, i håp om å tjene nok til mat, klær og alt de trenger i husholdningen. I tillegg skal inntekten betale skolegang for døtrene Shorifa (13) og Lima (7).  De to minste søstrene, Liza (4) og Kushi (2), har ikke begynt på skolen ennå – men om få år skal familien prøve å betale for deres skolegang også.

De fem søstrene sammen. Jasmin (18), Shorifa (13), Kushi (2), Lima (7) og Liza (4). Selv om eldstesøster er gift nå, kan hun heldigvis fortsatt komme på besøk.

For snart tre år siden skjedde det triste som ingen i familien egentlig har lyst til å snakke om: Eldstesøster Jasmin ble giftet bort til en mann som var ti år eldre. Da var hun 15 år gammel. Ekteskap og påfølgende graviditet satte en stopper for skolegangen til Jasmin. Hun håper fortsatt hun en gang får mulighet til å fullføre skolen og gå videre med utdanning. For utdanning er nøkkelen til å bryte ute av fattigdommen. Det vet også faren, Mohammad (45):

– Hadde jeg hatt nok penger, ville døtrene mine helt sikkert kunne fullført skolegangen sin. Men kommer det en frier som ikke krever medgift, kan jeg nesten ikke gjøre annet enn å gifte de bort,  sier Mohammed.

Jeg vil bli Plan-fadder

– Mitt høyeste ønske for barna mine er at de skal ha det bra og at de får utdanning. Men fordi vi har dårlig råd, blir det vanskelig, sier han.

Familien lever under fattigdomsgrensen på to dollar dagen – i likhet med mange andre familier i området. Derfor er et mange som velger å gifte bort barna sine.

- Jeg har fem venner som har giftet seg det siste året. De var bare 12-13  år gamle, forteller storesøster Shorifa.

I Bangladesh er det egentlig ikke lov å gifte bort barn før de er 18. Men hele 65 prosent av jentene i landet blir gift tidligere. Mer enn 30 prosent før de fyller 15. 

Medgift er en viktig årsak til dette. Når man gifter bort unge jenter, er medgiften lavere. Det har sammenheng med at unge jenter sees på som renere og mer uskyldige – og dermed mer attraktive for mannen. 

Far forklarer at fritaket fra medgift er den viktigste grunnen til at eldstedatter Jasmin ble giftet bort: 

– Jeg følte jeg ikke hadde noen annen mulighet. Jeg følte meg egentlig heldig som fikk tilbudet. Men hadde de krevd medgift, hadde jeg kanskje nektet, sier han. 

Moren til Lima, Kulsum (35), ble selv giftet bort da hun var 14 år og måtte slutte på skolen i 5. klasse. Hun ønsker også en annen skjebne for døtrene sine, men synes situasjonen til familien er krevende: 

– Det er vanskelig å ha råd til å ha jentene våre på skolen når vi har så lite penger. Mat og klær tar det meste av budsjettet. Hvis vi får bedre økonomi, kan vi greie det, sier hun. 
 

Lima liker å leke. Plan jobber for at jenter som Lima skal få fortsette å være barn, ikke gifte seg før de er blitt voksne.

Plan kjemper for at jenter som Lima ikke skal bli giftet bort mens de er barn. 

Metodene er velprøvde, og vi ser at arbeidet nytter. Noe av det viktigste er at både jenter og gutter blir oppmerksomme på barns rettigheter, at de får vite at det ikke er lov å gifte seg før man er 18. Plan bidrar til at fattige familier får bedre råd, driver holdningsskapende arbeid og samarbeider med skoler, foreldre og lokale ledere. Vi jobber også overfor myndighetene med å styrke lovverk og politikk.

I 2012 startet Plan sitt arbeid mot barneekteskap i distriktet Dinajpur, og utviklingen er svært god: Landsby etter landsby har erklært seg som «barneekteskapsfrie soner» og andelen jenter som blir giftet bort før de er 18, har sunket fra 70 prosent i 2012 til 20 prosent i 2016. 

I landsbyen til Lima har ikke utviklingen kommet så langt ennå, derfor er det viktig at Plan fortsetter innsatsen. Både der og i nye distrikter. 

Med flere støttespillere kan vi gjøre mer. Bli Planfadder og bidra i kampen mot barneekteskap!

Jeg vil bli Plan-fadder

Plan jobber mot barneekteskap i en lang rekke land. Les mer om hvordan Plan jobber mot barneekteskap, og om effekten av denne praksisen.

Alle foto: Erik Thallaug