Plan International jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som vi tar som en selvfølge for våre egne barn.

Plan driver utviklingsarbeid i 51 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon, "barnas lov". Behovene varierer fra sted til sted, og vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og samarbeider med lokalbefolkningen og lokale myndigheter for å finne langsiktige utviklingstiltak. Vi har et spesielt fokus på jenters rettigheter.

Som Planfadder støtter du Plans arbeid i området der fadderbarnet ditt bor.

Plan arbeider innenfor disse åtte områdene:

Utdanning

Utdanning

Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom. Plan jobber for trygge, gode og inkluderende skoler som passer for både gutter og jenter.

Les mer om Plans arbeid med utdanning
Helse

Helse

Hver dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært behandlet eller forebygget. Plan arbeider med en rekke ulike helsetiltak, blant annet vaksinering, støtte til helsestasjoner og lokal kompetansebygging.

Les mer om Plan helsearbeid
Vann og sanitær

Vann og sanitær

Forurenset vann og dårlige sanitærforhold øker smittefare og fører i verste fall til sykdom og dødsfall. Plan samarbeider med lokalsamfunn for å få tilgang på rent vann og gode sanitærforhold.

Les mer om Plans arbeid med vann- og sanitær
Beskyttelse

Beskyttelse

Vold mot barn er utbredt i mange land. Vi jobber med å forebygge vold, støtte voldsofre og gi barn mulighet til å rapportere om vold. Vi jobber også mot barneekteskap. Beskyttelse av barn er en sentral faktor i alt Plans utviklingsarbeid.

Les mer om Plans arbeid med beskyttelse
Økonomisk sikkerhet

Økonomisk sikkerhet

Plan arbeider for at familier som lever i fattigdom, skal bli i stand til å hjelpe seg selv. Vi jobber med ulike tiltak for å bidra til at familier kan øke inntektene og få mulighet til å låne penger.

Les mer om Plan arbeid med økonomisk sikkerhet
Nødhjelp

Nødhjelp

Hvert år rammes mennesker av ulike kriser og katastrofer. Plan er til stede før, under og etter en katastrofe. Vi jobber spesielt med å beskytte rettighetene til barn og unge.

Les mer om Plans nødhjelpsarbeid
Barns deltakelse

Barns deltakelse

Plan hjelper millioner av barn til å lære om sine rettigheter og ta en aktiv rolle i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Les mer om barns deltakelse
Seksuell helse, inkludert hiv

Seksuell helse, inkludert hiv

Millioner av unge mangler tilstrekkelig informasjon om seksuell helse og hiv. Plan arbeider for at barn og unge skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme over egen kropp, og for eksempel ikke bli giftet bort mens de er barn.

Les mer om Plan arbeid med seksuell helse

Deler av vårt arbeid er støttet av Norad.
Les mer om prosjektene som får Norad-støtte.