Augustiana (17) i skoleuniform på skoleplassen.

Vold mot barn og kvinner er utbredt i Øst-Timor. Endringer kommer når barn får delta aktivt i samfunnet - og når også kvinner får en stemme i offentligheten.

En landsomfattende undersøkelse utført i 2009 avslørte at 86 prosent kvinner og 80 prosent menn i Øst-Timor mener at menn har rett til å slå kona dersom hun forsømmer sine plikter – som å brenne maten, nekte ham sex eller forsømme barna.  
Kjønnsbasert vold i hjemmet er utbredt i landet. Det samme er vold mot barn. Beslutningsprosesser og offentlig talevirksomhet er generelt forbeholdt menn – ofte eldre menn med en høy posisjon i lokalsamfunnet. Kun to prosent av lokale ledere i landet er kvinner. 

Plan International arbeider for gi både barn og kvinner en stemme i sine lokalsamfunn. I løpet av de siste tre årene har Plan støttet en konkurranse i offentlig tale og budskapsformidling i Alieu-distriktet. Elevene som deltar har egen mentor, og trener på tale- og debatteknikk.  

Augustianas (17) bidrag til distriktkonkurransen er en tale med tittelen Utdanning er veien til en nasjon i utvikling.

– Jeg vil gjerne bidra med noe for landet mitt; gjennom utdanning kan vi lære fag som helse, og hjelpe de som trenger det, sier hun.  

Alternativ tekst
Sammen med lokale samarbeidspartnere arrangerte Plan International Øst-Timors første jentekonferanse i Auileu i 2016. Her samarbeidet 250 jenter og kvinner om å lage en ambisiøs treårsplan for utvikling innen helse, utdanning, deltakelse og beskyttelse.

I samarbeid med kvinneorganisasjonen Patria jobber Plan International også for å styrke kvinners posisjon, blant annet har vi opprettet elleve kvinneforum der bevisstgjøring av rettigheter og lederopplæring hjelper kvinner til å ta del i lokalpolitikken. 

– Menn ønsker ikke at likestilling skal bli implementert, sier Candita, en av kandidatene.  

I motsetning til i 2009, da kun én kvinne stilte som kandidat i 31 lokale valg, er nå 29 kvinner klare for lokalpolitikken.