Kari Helene Partapuoli er generalsekretær i Plan International Norge.

Partapouli begynte i jobben i august 2018.

– Dette er virkelig en spennende jobb å ta fatt på. Globalt gjør Plan en veldig viktig forskjell for å sikre barns rettigheter. Der barn ikke har det bra, er det ofte jenter som har det verst. Derfor har vi et spesielt fokus på jenter i arbeidet vårt, sier hun. 

Partapuoli er 47 år gammel og kommer fra jobben som leder av Utviklingsfondet, der hun har jobbet de siste fem årene. Hun er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun har tidligere vært daglig leder i Antirasistisk Senter.

Partapuoli retter en stor takk til Planfadderne for den støtten de bidrar med hver måned. 

– Uten fadderne hadde ikke arbeidet vårt vært mulig, understreker hun. 

– Kari Helene Partapuoli har lang erfaring fra lederoppgaver i frivillig sektor og organisasjonslivet, og styret er svært glad for at hun takket ja til stillingen, sier styreleder i Plan International Norge, Jan Erik Korssjøen.