Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort som barn. Det er 33 000 hver eneste dag. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land. Plan ønsker å stoppe barneekteskap og jobber for at praksisen utryddes innen 2030. Du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Dette er utgangspunktet for at Plan har et ekstra fokus på jenter. Nå trapper vi opp kampen mot barneekteskap og bidrag til vårt Jentefond går nå i hovedsak til prosjekter for å bekjempe praksisen.  

Barneekteskap er et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Praksisen rammer i all hovedsak jenter fra fattige familier og har store konsekvenser for jentenes fysiske og psykiske helse. Uten utdanning eller mulighet til å skaffe seg en inntekt blir jentene også fanget i fattigdomsspiralen. Barneekteskap holder ikke bare jentene tilbake, men opprettholder fattigdom globalt og hindrer utvikling og demokrati.

Årsakene til barneekteskap er komplekse, og det finnes ingen enkel løsning. Men gjennom langsiktig arbeid i lokalsamfunn, gjennom samarbeid med skoler, ledere og myndigheter, med sårbare jenter og deres familier – og med unge gutter – erfarer Plan at det nytter å øke innsatsen.

Du kan være med og utgjøre en forskjell. Bidra i kampen mot barneekteskap nå!

Din gave går til å:

  • etablere og støtte ungdomsgrupper
  • tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet
  • styrke og samarbeide med jentene: opplæring i barns rettigheter, holdningskampanjer, etablering av trygge områder
  • mobilisere familier og lokalsamfunn: informasjon og opplæring til foreldre, engasjere tradisjonelle og religiøse ledere, implementere handlingsplaner mot barneekteskap
  • styrke lovverk og politikk
  • bygge opp jenters selvtillit og kunnskap slik at de selv blir i stand til å avgjøre sin fremtid og selv bestemme når de skal gifte seg

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Jentefondet")
  • Send SMS med kodeord BARN til 2055 (100 kr)