Gøy med julekalender

Plans julekalender har mange ulike oppgaver og aktiviteter. Her ser du noen av dem.

Hver dag i desember lærer elevene om en artikkel i FNs barnekonvensjon gjennom en kort historie og en film. I tillegg får de en oppgave. 

Oppgavene kan elevene gjøre i grupper eller hver for seg. 

Julekalenderen er gratis. Alle klasser som bestiller før 15. november får en pakke i posten. Den inneholder blant annet en fin julekalender med luker til klasserommet. Det følger også med en lærerguide.

Solidaritet og vennskap er viktig elementer i kalenderen. 

Adventstiden og julen handler for mange barn om å gaver. Julekalenderen kan bidra til oppmerksomhet rundt det å gi. Samtidig lærer elevene om barns rettigheter.

Hjelp! Hvor lenge klarer du å bære en bok på hodet?

I mange land bærer barna vann og mat på hodet.

Trenger du hjelp til å vaske eller rydde?

I adventstiden vil elevene også gjøre små oppgaver hjemme, mot at de får betalt en liten sum. Slik får elevene være med på å gjenoppbygge en skole som ble ødelagt under jordskjelvene i Nepal i 2015. Alle klassene får en bøsse i papp som de kan putte pengene i. 

Det følger med et hefte hvor dere finner alle historiene og artiklene som klassen kan jobbe med. Dere kan også velge å se oppgavene på Plans nettsider. 

Fristen for påmelding gikk ut 15. november, men kanskje vi rekker å sende deg materiellet i tide allikevel. Send oss en mail: skole@plan-norge.no.
Les mer om hvordan Plans julekalender fungerer.

Julekalender
 

Foto: Plan International Norge/Eivor Hovseter
Tusen takk til klasse 3D på Huseby skole for hjelpen!