Kunnskap om bærekraftig utvikling blir stadig viktigere, og løftes også som et tverrfaglig tema i nye læreplaner. Med Plans julekalender kan du sette globalt medborgerskap på agendaen og engasjere elevene i FNs bærekraftsmål.

I 2015 vedtok verdens ledere bærekraftsmålene –  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.

Bærekraftig utvikling løftes derfor også som ett av tre tverrfaglige temaer i fremtidens skole i Norge. Aldri før har vi hatt et større behov for en global dungad. Og aldri har det vært viktigere med kunnskap og forståelse på tvers av land, kulturer, økonomisk og sosial status. 

Plans julekalender for ungdomsskolen og VGS setter globalt medborgerskap og engasjement på agendaen. Hver dag i desember kan elevene arbeide med ett av de 17 bærekraftsmålene, gjennom film, historier og korte oppgaver som må løses.
Kalenderen egner seg spesielt godt i norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. 

Kalenderen er enkel, digital og gratis, og krever ingen påmelding.
De 24 lukene finner du her. 

FNs bærekraftsmål, logo

*Her finner du en liste over kilder brukt i julekalenderen.