Når du støtter Plan International Norge, kan du være trygg på at pengene kommer fram. 82 prosent gikk til formålet i regnskapsåret 2020. 

Kakediagram som viser at 82 prosent gikk til formålet.82 prosent gikk til formålet.
Av dette gikk 73 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 9 prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid.

6 prosent gikk til administrasjon i Norge

Planfadderne står for det aller meste av inntektene til Plan International Norge. I regnskapsåret 2020 var våre totale inntekter på 463,7 millioner kroner.

Kakediagram som viser inntektsfordelingen til Plan International Norge. 80 % fra faddere, 6 % donasjoner, 14 % fra Norad, UD m.fl85 prosent av inntektene kom fra faddere.

10 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

5 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Se årsregnskap for Plan International Norge, 2020 (pdf). (Regnskapsåret 2020 løp fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.)

Plan International Norge er blant de mest effektive pengeinnsamlerne i Norge (pdf), ifølge tidsskriftet Kapital (1/2018).