Kakediagram som viser at 82 prosent gikk til formålet.82 prosent gikk til formålet.
Av dette gikk 73 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og 9 prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid i Norge.

6 prosent gikk til administrasjon i Norge.

Planfadderne står for det aller meste av inntektene til Plan International Norge. I regnskapsåret 2020 var våre totale inntekter på 463,7 millioner kroner.

Kakediagram som viser inntektsfordelingen til Plan International Norge. 80 % fra faddere, 6 % donasjoner, 14 % fra Norad, UD m.fl85 prosent av inntektene kom fra faddere.

10 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

5 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Mer informasjon

Plan International Norge rapporterer i henhold til Innsamlingskontrollens krav og retningslinjer.