Plan International Norges arbeid finansieres i stor grad av private midler. I regnskapsåret 2018 var våre totale inntekter 510 millioner kroner.

Kakediagram som viser inntektsfordelingen til Plan International Norge. 79 % fra faddere, 5 % donasjoner, 16 % fra Norad, UD m.fl79 prosent av inntektene kom fra faddere.

16 prosent var tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet, andre institusjonelle givere og finansinntekter.

5 prosent var donasjoner fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kakediagram som viser at 84 prosent gikk til formålet.84 prosent gikk til formålet.
Av dette gikk 78 prosent til formålsaktiviteter utenfor Norge og seks prosent til formålsaktiviteter i Norge.

12 prosent gikk til inntektsgenererende arbeid.

4 prosent gikk til administrasjon i Norge

Plan International Norge er blant de mest effektive pengeinnsamlerne i Norge (pdf), ifølge tidsskriftet Kapital (1/2018).

Se hele årsregnskapet for regnskapsåret 2018 (pdf).
Regnskapsåret 2018 løp fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.