Walking for water

Tjodmarka barnehage

Innsamling til Bidra til bedre helse og utdanning til San-folket

Walking for water

Tjodmarka barnehage skal være en barnehage som løfter blikket utover vår lille virksomhet i den store sammenhengen. Vi har derfor et mål om å finansiere bygging av en brønn i Zimbabwe. Vi ønsker å gi flere barn muligheter til skole og utdanning. Ved å bygge brønner vil flere barn få frigjort tid, og dermed få muligheten til skolegang. Vi gleder oss over å kunne bidra til dette. Hjelp oss gjerne med innsamlingen, alle beløp verdsettes høyt.

Slik hjelper vi San-folket

San-folket er en fattig og diskriminert minoritet i Zimbabwe. De har lav utdanning, er underbetalte og ofte feilernærte. Plan arbeider for å gi dem de rettighetene de har krav på. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Fødselsregister: Fødselsregistrering er en rettighet alle barn, og noe som beviser et barns eksistens. Det er viktig fordi man i mange land må kunne vise frem et fødselsbevis for å få tilgang til viktige helsetjenester og utdanning.  Plan arbeider derfor med å gi barn fødselsattest og andre identifikasjonspapirer.

Helse: Blant San-folket er tilgangen til rent vann liten, sanitærforholdene er dårlig og kunnskapen om barnehelse er lav. Og uten kunnskap om grunnleggende ernæring og hygiene er det vanskelig å holde seg friske. Plan arbeider for å øke tilgangen til mat og bedre vann- og sanitærforholdene, og gi tilgang på informasjon om barnehelse og ernæring.

Skole: Skoleveien er gjerne lang og utrygg, og mange familier har ikke råd til å la barna fullføre skolen. Plan bygger derfor skoler og arbeider med kompetanseheving av lærere. I tillegg til å lære og lese og skrive, lærer barna om sine rettigheter og hvordan de kan holde seg trygge.

Bevisstgjøring: San-folket i Zimbabwe var en gang jegere og samlere, og levde som nomader. Nå er det kriminelt å jakte, de er tvunget til å bosette seg og de er blitt en fattig og diskriminert minoritet. Plan arbeider med å redusere diskrimineringen av San-folket, og sikre at de får tilgang til de tjenestene de har rett på.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

samlet inn totalt 126.647 kr Innsamlingen på nett har fått inn 2.100 kr Tjodmarka barnehage har i tillegg donert 124.547 kr
Søyle
Innsamlingen avsluttes om 216 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Karoline
  22. Oktober 2020

  Karoline

  50 kr
 • Blyg bidragsyter
  25. August 2020

  Blyg bidragsyter

  50 kr
 • Fem dager igjen
  25. Desember 2019

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager. Klarer vi litt til?

 • Sameiet Grannesstubben
  6. mars 2019

  Sameiet Grannesstubben

  1000 kr

  Takk for lån av lokaler :)

 • Sameiet Grannesstubben
  7. April 2017

  Sameiet Grannesstubben

  1000 kr

  Takk for lån av lokaler

 • Fem dager igjen
  25. mars 2016

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager. Klarer vi litt til?

 • Tjodmarka barnehage
  20. November 2015

  Tjodmarka barnehage

  startet en innsamling
 • Nå er vi i gang!
  20. November 2015

  Nå er vi i gang!

  Vil du hjelpe til og støtte en god sak?