Liten hjelp, er også hjelp

Kathrine Helene Sveum

Innsamling til Gi jenter flere muligheter

Liten hjelp, er også hjelp

Valgfrihet. Jeg er heldig som har frihet. Frihet til å bestemme hvordan jeg vil leve og hvem jeg vil leve sammen med. Jeg har frihet til å forme livet mitt. Hjelp de jentene som ikke har frihet til å forme sitt eget liv. For at noen som ikke har det bra, skal få det bra, må andre ha mot til å se og handle. #stoppbryllupet

Slik bruker Plan pengene fra Jentefondet

Du kan bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk på barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi, blant annet med kampanjer, for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

Til nå er det samlet inn 1.300 kr
Søyle
Innsamlingen avsluttes om 0 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Fem dager igjen
  25. Desember 2014

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager. Klarer vi litt til?

 • Pæra
  23. Oktober 2014

  Pæra

  300 kr
 • Yes!
  14. Oktober 2014

  Yes!

  Med bidrag fra Linda Fremstad Venthe rundet vi 1000 kroner.

 • Linda Fremstad Venthe
  14. Oktober 2014

  Linda Fremstad Venthe

  50 kr
 • Snill superhelt
  14. Oktober 2014

  Snill superhelt

  500 kr
 • Ingunn Hjell Ulsrud
  14. Oktober 2014

  Ingunn Hjell Ulsrud

  200 kr
 • Mari Midtsundstad
  14. Oktober 2014

  Mari Midtsundstad

  50 kr
 • Kathrine Helene Sveum
  14. Oktober 2014

  Kathrine Helene Sveum

  200 kr
 • Kathrine Helene Sveum
  14. Oktober 2014

  Kathrine Helene Sveum

  startet en innsamling
 • Nå er vi i gang!
  14. Oktober 2014

  Nå er vi i gang!

  Vil du hjelpe til og støtte en god sak?